SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 7 of 7 Posts
Zdjęcie podoba mi się, oprócz jednej rzeczy – nieba. Wygląda kiepsko. Horyzont czemu taki krzywy ;) ?
Bałem się go prostować, choć nie wiem czemu. Moje niedopatrzenie :)

Tak sobie myślę, że chyba głównym powodem niedociągnięć programowych moich zdjęć jest fakt, że nigdy nie umiem ocenić ich wartości.
Zdjęcie prostowane nie było, dół wydaje się nawet prosty, więc coś z tą krągłością może być !! :shifty:
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top