SkyscraperCity Forum banner

??

1 - 4 of 4 Posts

·
not perfect but trying
Joined
·
2,319 Posts
bardzo fajne zdjęcie, choć ma pewne niedociągnięcia kadrowe w mym odczuciu.

Bardzo fajna forma wyszła, takiego labiryntu.. ale niestety przeszkadza brak "narożników" lewy dół powinien mieć widoczny narożnik tego budowanego elementu.. podobnie dolny prawy narożnik.. i lewy górny.. gdyby te elementy były widoczne byłaby naprawdę ciekawa , dobrze pokazana kompozycja.

Dałabym 10, a teraz daję 9.
 

·
Registered
Joined
·
71,770 Posts
Świetny pomysł :eek:kay:. Zdjęcie jak zdjęcie, ale jego wydźwięk to dla mnie dycha.
 

·
Joined
·
2,187 Posts
Zupełnie nie przeszkadza mi brak narożników i bardzo odpowiadają barwy zdjęcia. Świetnie się wszystko razem komponuje, wpasowuje, wypełnia, dopełnia, uzupełnia... :) Tytuł trafnie sugeruje ironiczne podejście do sceny i jej bohaterów. Bardzo udane.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top