SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
615 Posts
Vahest ei saa ka paneele nii kiiresti kui vaja. Näiteks kuulsin tuttava käest kuulujuttu et Kolde rannamaja otsustati ehitada Columbia ja fibo kivist sest tehastes oli paneelide nõudlus liiga suur.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top