SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
jüü
Joined
·
118 Posts
Nende rõdude toestamine tundub olevat omaette ooper. Tuleb oodata viimse korruse betoontööde valmimist.
Kas keegi oskab konstruktiivse poole pealt kommenteerida, miks neid niimoodi toestatakse? Pean silmas seda, et paneelide paigaldamisega valmivad ühtlasi ka fassaadid, seega ei saa ju olla, et rõdude toestamiseks hiljem väljapoole täiendav konstruktsioon lisatakse?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top