SkyscraperCity Forum banner

TALLINN | Lasnamäe tn.8 | 3x 45m | 3x 13fl | Com

29523 Views 47 Replies 28 Participants Last post by  Rivkin
Lasnamäe tn.8 are planned three 13-storey apartment buildings with commercial spaces. In addition to that buildings will have 2 underground parking house levels.
Lasnamäe tn.8 is located on the edge Downtown,next to Sossi hill. At the moment site is occupied by derelict 5-storey hospital building,which will be demolished.

Architects: Irina Raud,Ain Kalberg & Katrin Vannas from architecture bureau R-Konsult
Building size: 5334m²
Estimated deadline: N/A
Cost of project: N/A
Main contractor: N/A
Subcontractor: N/A

Current project status: approved,waiting for site clean-up

Project's detail plan (.pdf): http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/DP028370/DP028370158534.pdf

Renders:
Lasnamäe 8 apartment towers will be located on left side of building with KC Grupp advertising,in place of that 5-storey building.
1 - 20 of 48 Posts
For comparison,competition entry by Urban Mark:

My opinion still stands: Estonians have no taste. I wonder when it will change...
^^
You should have asked when will Amhold,R-Konsult,Nord Projekt and few other bureaus producing "great stuff" go bankrupt. :D Once they are gone,quality improves considerably.
It's not a premium location anyway so I don't really care.
^^
And that's where the downward spiral begins...
I'm too tired to care about every single project any more. If I was the one designing stuff, of course I would do my best but since these things are not up to me to decide, I'm just a happier person in general if I care a little bit less.
Haha,KTA's got nice irony - design smth what looks like extremely brutal,god awful neo-commieblock from Eastern Europe. And the worst part is that it actually looks kinda cool. :D

Well,atleast it's good thing that final design hasn't been set yet. I mean, R-Konsult's (proposal?) design was awful.
Kas lõplik disain on välja selgitatud, või on see projekt surnud?
Mäekalda polikliinik lammutatakse

Postimees said:
Detailplaneeringuga moodustati kolm hoonestatavat 30% ärimaa ja 70% elamumaa sihtotstarbega krunti. Igale krundile on planeeringus määratud ehitusõigus ühe maapinnast kuni 45 meetri kõrguse kuni 13 maapealse korrusega ja 2 maa-aluse korrusega elu- ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringulahendus võimaldab kavandada tornelamutesse korterid vaatega merele ja vanalinnale.


Lõpuks ometi koristatakse see jubedus ära.
Vaatasin ka täna, et mis sagin seal käib. See on tõesti hea üllatus, et see maha tõmmatakse!
Lasnamäe tondilossi asemele kerkiva hoone arendaja loodab saada suveks ehitusloa

Lasnamäe endise polikliiniku asemele tuleb kolme torniga elu- ja ärihoone. Kuigi hoonele on tehtud mitu arhitektuurilist lahendust, ei ole omanik olnud nendega rahul ning uus lahendus on valmimisel.

Kinnistu arendaja Mident OÜ juhatuse liikme Priit Põllu sõnul on üldjoontes selge, milline hoone tuleb, kuid lõplik viimistlus ei ole veel täiesti valmis. «Mõned aastad tagasi kehtestati detailplaneering ning praegu arhitekt joonestab sinna kolme torniga hoonet. Esimesed kaks korrust on alt ühendatud ja selle peale tuleb kolm 13-korruselist torni. Korterid tulevad ülesse, äripinnad alla,» ütles Põld.

«Lahendusi on olnud mitmeid ja ükski nendest lahendustest ei ole meile päriselt meeldinud,» selgitas Põld. «Esialgu tellisime eskiisprojekti, oli päris kena projekt, aga meile ta ikkagi väga ei meeldinud. Paar aastat hiljem korraldasime suunatud konkursi, millel oli neli projekti, kuid needki polnud päris meelt mööda. Lõpuks oleme käed löönud arhitekt Andri Kirsimaga, kes sai tuntuks Coca-Cola Plaza lahendusega»

Pärn loodab, et projekt saadakse valmis nõnda kiiresti, et enne suve oleks võimalik sellele saada ehitusluba.
Minu arust on need päris kenad majad.
Kohati täitsa põneva planeeringuga korterid seal :)
Mulle endale meeldis KTA lahendus sellele krundile, aga see on ka OK, mäekõrguselt üle näiteks Paepargi tornidedest.
  • Like
Reactions: triathlete
1 - 20 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top