SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Railwayman
Joined
·
3,011 Posts
W kolejach to przede wszystkim maty antywibracyje na styku podtorza z podsypką ewentualnie podkłady z matami antywibracyjnymi.
W nawierzchniach tramwajowych to technologia tzw "szyny pływającej", system zwany "fluesterschene" lub też systemy firm Edilon Sedra, Rheda City lub firmy CDM z Belgii.
 

·
Registered
Joined
·
2,366 Posts
^^ Które to systemy zadziałały wręcz genialnie na stołecznym moście Poniatowskiego, bo dzięki nim, za grube miliony, udało się nie zmniejszyć hałasu ani o decybel :]
Na torach budowanych na konstrukcjach stalowych rządzą zwykłe podkłady drewniane.
 

·
Railwayman
Joined
·
3,011 Posts
Mówimy o wibracjach a nie o hałasie. W przypadku hałasu to przede wszystkim szlifowanie szyn oraz inne konstrukcje wózków.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top