SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
4,766 Posts
Jammer van het weer! Veel minder kun je het niet hebben.

Bij mooi weer moet je wel goed uitzicht kunnen hebben over de Sallandse heuvelrug.

Voor mij is dit inmiddels een bekend baken opweg naar het westen (of als ik er terug kom;)).
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top