SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Banned
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #1 ·
While we await news of Bulgaria's "Danube 2" bridge...;)

Huge new bridge that will span the BOka Kotor Bay, part of the future Adriatic-Ionian highway from Trieste to Igoumenitsa, Greece:yes:

ZA IZGRADNjU MOSTA VERIGE
Tender za deset dana


Tender za izgradnju mosta Verige preko Bokokotorskog zaliva po BOT aranžmanu, koji predviđa davanje koncesija na korišćenje objekta, biće raspisan u narednih desetak dana.
Direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović saopštio je za “Republiku” da je spremna tenderska dokumentacija za gradnju mosta.
Izgradnja mosta nakon završenog tenderskog procesa, trajala bi 30 mjeseci.
Korišćenje mosta za koncesionara bi trajalo između 20 i 25 godina, zavisno od visine troškova i od očekivanih prihoda.
Prema tenderskim pravilima, država će biti vlasnik projektne dokumentacije i snosiće troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, na osnovu čega će biti partner u izgradnji mosta sa budućim koncesionarom, uz učešće od deset odsto.
Prema saznanjima lista, zainteresovanih za gradnju mosta preko Bokokotorskog zaliva već ima. Kao sigurni učesnici na tenderu su već viđene kompanije iz Francuske, Izraela, Mađarske i Slovenije.
Troškovi prelaska preko novog mosta ne bi bili veći od trenutne cijene koja važi za trajekt, odnosno između 3,5 i deset eura, zavisno od težine vozila. U dokumentu sačinjenom u Ministarstvu saobraćaja, procjena troškova investicije za izgradnju mosta Verige preko Bokokotorskog zaliva iznosi oko 87 miliona eura i obuhvata izgradnju mosta, glavne dionice sa prilaznim putevima, objekte, naplatni punkt, uz ostale troškove.
Dosad su pripremljeni glavni i izvođački projekat mosta Verige, projekat prilaznih saobraćajnica, studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje mosta, sa prilaznim saobraćajnicama i pratećim objektima, kao i međunarodni poziv i dokumentacija za predkvalifikaciju investitora za izgradnju mosta.
Glavni projekat mosta preko tjesnaca Verige uradio je Biro za projektovanje Maribor, februara 2002. godine. Projekat je revidiran u 2004. godini.

(MINA-BIZNIS)
 

·
Banned
Joined
·
257 Posts
I hope it will get screwed, 'coz if they build it nothing will be the same again :nono: boka will lose it's spirit :down:
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top