SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,667 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vandaag was natuurlijk de uitgelezen dag om de fototentoonstelling 'Zwarte Confetti' te gaan zien in het Historisch Museum in het Rotterdamse Schielandshuis. Dit is een fototentoonstelling over het bombardement van Rotterdam, vooral verzameld op basis van wat mensen thuis hadden liggen. Erg indrukwekkend om te zien, maar ook wel bijzonder om te lezen dat deze gebeurtenis toch ook weer werd opgenomen in de normale alledaagsheid. Zo werd een "...lezing over reizen naar exotische oorden in verband met het bombardement van het centrum verplaatst van 16 naar 23 mei". De spreker hiervan heeft voor zover bekend als enige kleurenfoto's gemaakt, wat de gebeurtenis dichterbij haalt.

Er zijn daarnaast een aantal boeken verschenen, twee fotoboeken en een verhalenboek, naar aanleiding van deze tentoonstelling, waarvan één fotoboek met DVD met bewegende beelden. Tevens verkoop de museumshop ook van die lollige 3D kijkertjes met o.a. een 3D foto van de skyline van Rotterdam en het Witte Huis.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top