SkyscraperCity Forum banner

????

Termitiera

1682 Views 10 Replies 6 Participants Last post by  Machoney
1 - 11 of 11 Posts
Moim zdaniem najmniej ciekawe Twoje zdjęcie z seri tego typu. Troche jakby naciągane wrażenie jakieś ciekawej geometri i powtarzalności. Nie wiem... ode mnie 6.
chciałem dać coś kolorewego ;).
tez cenie sobie kolorowe zdjecia, no ale nie wszystko musi sie zawsze udać ;-)
Mi sie podoba :tongue: ;)
7, byloby wiecej, gdybys obcial kadr od dołu;) krzaki psuja mi klimat.
7, byloby wiecej, gdybys obcial kadr od dołu;) krzaki psuja mi klimat.
Nie ty pierwszy to mówisz i macie racje :). Ale obcieciu by zostalo 50% zdjecia wiec lepiej je jeszcze raz zrobic.
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top