SkyscraperCity banner

3921 - 3923 of 3923 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
113,074 Posts
Discussion Starter #3,921
ทอท.พร้อมร่วมทุน 3 ธุรกิจ 'การบินไทย'


9 กรกฎาคม 2563

ทอท.อ้าแขนพร้อมร่วมทุน 3 หน่วยธุรกิจการบินไทย ทั้งบริการภาคพื้น ศูนย์ซ่อมอากาศยาน คลังสินค้า หวังช่วยให้ธุรกิจในสนามบินสุวรรณภูมิเดินหน้าต่อได้ พร้อมยินดีขายหุ้นคืนหากธุรกิจไปได้ดี

การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนที่หาพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมทุน รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวด้วยการตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ออกมาแสดงความสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับการบินไทยที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ในแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิ

รวมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาการที่ธุรกิจของการบินไทยดำเนินการได้ไม่เต็มรูปแบบ เพราะเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และการหยุดการทำการบินชั่วคราว ซึ่งเดือน มิ.ย.2563 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ได้นำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการ ทอท.รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ ทอท.กังวลเกี่ยวกับธุรกิจของการบินไทย คือ กรณีที่การบินไทยฟื้นฟูกิจการและธุรกิจมีปัญหาติดขัดอาจกระทบวงกว้างต่อสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่การบินไทยดำเนินกิจการ และเป็นธุรกิจหลักของสนามบินสุวรรณภูมิที่สนใจเข้าไปร่วมทุน ได้แก่ 1.บริการภาคพื้น 2.ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 3.ศูนย์ขนส่งสินค้า

พร้อมขายหุ้นคืนในอนาคต

นายนิตินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ทอท.ได้หารือความพร้อมเข้าไปร่วมทุนกับการบินไทยเพื่อให้หน่วยธุรกิจเหล่านี้เดินหน้าต่อและไม่กระทบสนามบินสุวรรณภูมิอีกทั้งในอนาคตหากการบินไทยกลับมาฟื้นธุรกิจได้ ทอท.ยินดีที่จะให้การบินไทยเข้ามาซื้อหุ้นคืนทั้ง 3 ธุรกิจ

สำหรับแนวคิดการร่วมทุน 3 หน่วยธุรกิจ อยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมภายในของ ทอท. โดยยังไม่ได้นำข้อเสนอให้การบินไทยพิจารณา อีกทั้งต้องดูผลการนัดไต่สวนนัดแรกของศาลล้มละลายกลางวันที่ 17 ส.ค.นี้ หากแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยผ่านไปได้ โดยไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ทอท.อาจเริ่มเจรจากับการบินไทย


ส่วนธุรกิจครัวการบินของการบินไทย เป็นอีกกิจกรรมที่เข้มแข็งและสร้างรายได้ให้การบินไทยมาก รวมทั้งอยู่นอกพื้นที่การดำเนินการของสนามบิน ดังนั้น ทอท.จึงไม่กังวลนักถึงการดำเนินงานที่ควรจะต่อเนื่อง แต่หากการบินไทยต้องการให้ ทอท.เข้าร่วมทุนธุรกิจครัวการบินก็พร้อมสนับสนุน

“เรามองว่า 3 หน่วยธุรกิจนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะประสบปัญหาหยุดชะงัก แต่เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพราะถ้าไปไม่ได้จะผลกะทบการดำเนินการของสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากธุรกิจศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจบริการภาคพื้น เป็นกิจกรรมหลักของสนามบิน”

เตรียมเจรจาหนี้3พันล้านบาท

นายนิตินัย ยังกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ในแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ได้รวบรวมภาระหนี้สินของการบินไทยมีกับ ทอท.ที่ต้องเจรจาประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ค่าเช่าพื้นที่ของฝ่ายช่างท่าอากาศยานดอนเมือง 2,000 ล้านบาท ที่พิพาทกันมานาน แต่ ทอท.ไม่กังวลหนี้สินมากนักเพราะวงเงินไม่สูง แต่กังวลความต้องเนื่องของธุรกิจในสนามบินมากกว่า

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยระบุถึงกลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องกับรายได้ คือ ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายช่าง โดยจะนำ 3 หน่วยธุรกิจดังกล่าวมาแยกตัวและเปิดให้เอกชนร่วมทุน

ทั้งนี้ ปัจจุบันนอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการบินไทยแล้วยังดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ทั้งลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจและกิจการร่วมทุน ประกอบด้วย

1.การให้บริการผู้โดยสาร สินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง

2.การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

3.การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน

4.การให้บริการด้านการอำนวยการบิน

5.การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

6.การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว

7.การให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการการบิน (ร่วมทุน)

8.การให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน (ร่วมทุน)

9.การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ร่วมทุน)

10.การให้บริการระบบจำหน่ายและสำรองที่นั่ง (ร่วมทุน)

โดยรายได้หลักของกิจการได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าสัดส่วนไม่น้อยกว่า 95% ส่วนรายได้อื่น 5% มาจากกิจการสนับสนุน

 

·
Registered
Joined
·
32,122 Posts
'ชาญศิลป์' พบพนักงานการบินไทยครั้งแรก รับปากดูแลสวัสดิการ
10 กรกฎาคม 2563

“ชาญศิลป์” เปิดเวทีแจงพนักงาน ความคืบหน้าฟื้นฟูกิจการ รับปากเร่งแก้ทุกปัญหาหลังศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ เซ็นคำสั่งรื้อผู้บริหารระดับสูง ตั้งคณะทำงาน Survival Team ทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วน 4 เดือน พนักงานมั่นใจฝีมือรักษาการดีดี
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Staff Meeting โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เป็นประธานการประชุมวานนี้ (9 ก.ค.2563) ที่การบินไทยสำนักงานใหญ่ เพื่อชี้แจงพนักงานครั้งแรก เกี่ยวกับความคืบหน้าการเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย

นายชาญศิลป์ กล่าวกับกรุงเทพธุรกิจว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทย เพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานทุกส่วนให้ความร่วมมืออย่างดี

“ผมเป็นผู้บริหารที่มาจากพนักงานระดับล่าง ดังนั้นบอกเลยว่าผมเข้าใจพนักงานทุกส่วน แต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับการเดินหน้าองค์กร ซึ่งในการหารือกันวันนี้ พนักงานยังมีความกังวลอยู่บ้าง เช่น เรื่องสวัสดิการ ผมขอรับปากเลยว่าจะทำให้ทุกเรื่อง แต่ต้องรอให้ศาลล้มละลายพิจารณาแผนฟื้นฟูก่อน” นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกิจการถือว่ามีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยประเมินว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2–3 สัปดาห์หลังจากนี้ แต่ยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลให้ทราบได้ เพราะต้องรอเข้าสู่กระบวนการทางศาลล้มละลายก่อน ดังนั้นการเปิดเผยรายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการ จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง หลังศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้

สำหรับกรณีการบินไทยเปิดให้สำรองที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศในเส้นทางบินต่างๆ เพื่อเตรียมกลับมาเปิดทำการบินในเดือน ส.ค.นี้ ขอยืนยันว่าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับการบินไทย ขอให้รอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมในการกลับมาทำการบิน โดยจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการคาดเดาว่าจะกลับมาบินเมื่อไหร่

พนักงานมั่นใจฝีมือ“ชาญศิลป์”

นายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เผยว่า การหารือร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้ามารับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมได้รับฟังมุมมอง วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรแล้วมีความพึงพอใจอย่างมาก เชื่อว่าจะช่วยให้นำพาองค์กรเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมาย

โดยเฉพาะมีการจัดตั้งคณะทำงาน Survival Team ซึ่งดึงตัวแทนจากทุกหน่วยธุรกิจเข้ามา มีเป้าหมายการทำงานเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกส่วน และนำไปผนวกกับแผนฟื้นฟูองค์กร ทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นหลักคิดการทำงานจากดีดีการบินไทยที่เห็นเป็นรูปแบบ


ตั้งทีมทำแผนธุรกิจ 4 เดือน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ลงนามคำสั่งการบินไทยที่ 078/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ โดยในคำสั่งระบุว่าตามที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลาง

และจะต้องจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบินไทยจึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ดังนั้น

ที่ปรึกษาคณะทำงาน Survival Team มีจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพาณิชย์ (DN)

2.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

3.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO)

4.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT)

นอกจากนี้ ภายใต้คณะทำงาน Survival Team ยังมีการแต่งตั้งนายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนจากทุกหน่วยธุรกิจของการบินไทย เป็นคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 21 คน โดยคณะทำงาน Survival Team จะต้องจัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.2563–31 ต.ค.2563 โดยคณะทำงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประกอบไปด้วย

1.จัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติให้เกิดผล และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2.สามารถเรียกบุคคลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

3.แต่งตั้ง หรือจัดหา คณะทำงานชุดย่อยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถลงมือทำตามแผนที่กำหนดที่สำคัญและ Quick Win

4.ปฏิบติงานอื่นตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย

รื้อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

รายงานข่าวจากการบินไทยระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยได้ออกคำสั่งการบินไทยที่ 077/2563 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร โดยมีข้อความว่าคณะกรรมการการบินไทยได้ประชุมครั้งพิเศษที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1.นาวาอากาศตรีสรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) พ้นจากรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY)

โดยดำรงดำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O)

2.นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกคำแหน่งหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันการบินไทยมีตำแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 8 ตำแหน่ง มีผู้ดำรงตำแหน่ง 5 คน และที่เหลือใช้วิธีรักษาการ จนกระทั่งล่าสุดแต่งตั้งนายนนท์ ขึ้นมาเป็นรักษาการกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่เพิ่ม

 
3921 - 3923 of 3923 Posts
Top