SkyscraperCity Forum banner

The City of Prijedor - Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina -> Part I

1753 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Pavle
The City of Prijedor!
Geografski položaj Prijedora i činjenica, da je smješten na obalama krajiške ljepotice Sane i u podnožju pitome i šumovite Kozare, otvaraju mogućnosti razvoja turizma.

Pored turističke manifestacije "Ljeto na Sani" koja svake godine privlači veliki broj mladih i svih onih koji ljetnje osveženje nalaze u vodama Sane, nameću se i druge mogućnosti razvoja ove grane. Tako na području grada postoje i hoteli "Balkan" (kapaciteta 48 ležaja) i "Prijedor" (kapaciteta 220 ležaja) koji mogu pružiti kvalitetne usluge svakom putniku, koji se bilo poslovno, bilo privatno, nađe u našem gradu.

Kozara, Dinarska planina duga 75 km (najviši planinski vrh Lisina 978 m i Rudine 920 m) uglavnom obrasla šumom, svojevrsna je vazdušna banja koja pruža sve pogodnosti za bavljenje zimskim sportovima.

Prije rata u funkciju je stavljen i ski lift te uređene skijaške staze. Istinski zaljubljenici u prirodu, članovi prijedorskih planinarskih društava "Klekovača", "Previja" i "Ljubiski rudar" i članovi odreda izviđača, koriste svaki slobodan trenutak za boravak na ovoj planini i uređenju planinarskih staza i domova.

U neposrednoj blizini grada nalazi se i Rehabilitacioni centar "Banja Mlječanica", kao i izvorište ljekovite vode banja Lješljani. Turističku ponudu upotpunjuje i Ribnjak "Saničani" koji pruža mogućnosti bavljenja lovnim turizmom.

Pictures:
I'm having troubles with some links, so I'll just upload them by myself...! Sorry!
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
This is increadible...these picture are impossible to download! I never saw anything like this...?!

Give me some more time, please!
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top