Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 41 Posts

·
Nine Nine
Joined
·
3,110 Posts
Discussion Starter · #3 ·
The Grand IB Hatyai 25 ชั้น (มั่ง) ห้าง+คอนโด

1.เน้นๆกับตัวอาคาร2.ชัดเจนมีห้างด้วย 5553.ตัวตึกเต็มๆ
4. เริ่มเเค่ ล้านต้นๆๆ
Photo by me .

:)
 

·
Premium Member
Joined
·
38,009 Posts
Yes, Hat Yai is definitely booming. Next year prepare to brace your self for more taller ones...:eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
3,477 Posts
ขอห้าสิบชั้น ตึกกระจกให้หาดใหญ่สักแท่งสักดอก มีหอคอยทาวเวอร์กลางเมืองสูงสูงสักอัน
 

·
Registered
Joined
·
288 Posts
Chad said:
Yes, Hat Yai is definitely booming. Next year prepare to brace your self for more taller ones...:eek:kay:
Oooo, you must have heard something, right?C'mon spill the beans. I know you know some shit that i dont know, and im dying to hear it.
 

·
Nine Nine
Joined
·
3,110 Posts
Discussion Starter · #16 ·
ดีอาร์เอส ผุดบิ๊กโปรเจค ใจกลางเมืองหาดใหญ่กว่า 1,500 ล้านบาท รองรับเศรฐกิจประชาคมอาเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 55 บริษัท ดีอาร์เอส พรอพเพอร์ตี จำกัด เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม หรู IB Place ได้จัดงาน Thanks you ลูกค้าคอนโดมีเนียม โดยในงานมีการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทุกๆคน พร้อมถึงจัดแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการงานก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้าง คอนโดมีเนียมทั้ง 3 ตึก ในภาพรวมมีความคืบหน้าไปกว่า 70%แล้วพร้อมกันนั้น ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อว่า The Grand IB ซึ่งเป็นอาคารคอนโดมิเนียมสุดหรูและทันสมัย ในหาดใหญ่ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น มากมาย คุณอิบรอเฮง เจะอาลี กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า โครงการ The Grand IB ได้สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่สำคัญดังนี้

เด่นทำเลทอง : (The Best Place)

-พื้นที่ของโครงการ นับเป็น Landmark ใหม่ของ อ.หาดใหญ่ เพราะห่างจากโครงการเพียง 2 กิโลเมตรจะมีห้างเซ็นทรัลใหม่ขนาดยักษ์เกิดขึ้นในปลายปี 2556
-บนเส้นทางถนนเศรษฐกิจ (Gateway) ของประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นเส้นทางรอยเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
-ติดถนนใหญ่ การเดินทางสะดวกง่ายดาย คือ ถนน กาญจนวณิช์ ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักในการคมนาคมของระหว่าง อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆทั้งหมดของภาคใต้ตอนล่าง

เด่นคุณภาพ : (The Best Products)

-ตึก The Grand IB นับเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างของตึกขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีการออกแบบอย่างล้ำสมัย คาดหวังว่าอีก 100 ปี ตึกดังกล่าวก็ยังคงมนเสน่ให้กับผู้มาเยือน อำเภอ หาดใหญ่
-Green Energy การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆจะคำนึงถึงพื้นที่สีเขียวเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกับการพักผ่อนแท้จริง
-Save Energy ตึกดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานหรือ Global warming ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้พักอาศัย ดังเช่น ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ ห้องพักก็จะไม่ร้อน และมีลมพัดผ่านตลอดเวลา


โครงการ The Grand IB นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างตึกขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของประชาคมอาเซียนในอนาคต (AEC) ดังนั้นการออกแบบและสิ่งแวดล้อมโดยรอบจะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ผู้ที่เล็งเห็นถึงการติดต่อธุรกิจต่างๆ ของประชาคมอาเซีย แน่นอนว่า หาดใหญ่ จะเป็น HUB หรือรอยต่อที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตนั้นเอง

นอกจากนั้นแล้วคอนโด The Grand IB ยังคงมีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ งานสถาปัตยกรรมที่ชูอัตลักษณ์ของหาดใหญ่ ตึกดังกล่าวจะเป็นความภาคภูมิใจของคนหาดใหญ่ในปัจจุบันและอนาคต

โดยอนาคตหากโครงการ The Grand IB สร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะประกอบด้วย 1. โครงการ AEC ซึ่งเป็นตึกขนาดใหญ่ 3 ชั้น สำหรับนักธุรกิจ 2.โครงการคอนโดมิเนียม เป็นอาคาร 25 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย เอ็กคลูซิฟมอลล์, ลอปบี้,ภัตตาคาร และอาคารที่พักอาศัย 22 ชั้น 3.โครงคอนโดเทล ซึ่งเป็นอาคารชุด จำนวน 3 ตึก โดยแต่ละอาคารจะมีความสูง 8 ชั้น

นอกจากนั้น ในปี 2555 นี้ บริษัท ดีอาร์เอส พรอพเพอร์ตี จำกัด ได้มีการดำเนินธุรกิจงานก่อนสร้างโครงการสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการ ศูนย์การค้าว่าวบูลัน มูลค่า 250 ล้าน ในโครงการปัตตานีเพลส จังหวัดปัตตานี 2. โครงการ ปัตตานีปาร์ค มูลค่า 200 ล้านบาท จังหวัดปัตตานี 3. โครงการอันดาเพลส มูลค่า 400 ล้านบาท ในกรุงเทพมหานคร และรวมไปถึง โครงการ The Grand IB ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,500ล้านบาท ที่อำเภอหาดใหญ่

สิ่งเหล่านี้นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคนสำคัญ และบริษัท ดีอาร์เอส พรอพเพอร์ตี จำกัด จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายโครงการสีขาว โดยยึดกรอบ คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งจะตอบแทนสังคมโดยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกๆคน www.thegrandib.com

http://www.andaplace.com/th/main/index.php
..
 
1 - 20 of 41 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top