SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Moderator
Joined
·
31,063 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Bana da buram buram İngiliz havası kokuyor gibi geldi :)

Binanın üzerinde Bomonti yazmasa inanmam, o derece başarılı bir çalışma olmuş.

İnşaatını nasıl kaçırdık hayret.
 
  • Like
Reactions: Zaz965

·
Moderator
Joined
·
31,063 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Hayır değil :)
 
  • Like
Reactions: Zaz965
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top