SkyscraperCity Forum banner

The LIGHTRAIL Thread

31401 Views 128 Replies 26 Participants Last post by  LastGammal
Now that Spårvägar i Skåne fått en hemsida så känns det som det är dags för en dedikerad spårvägstråd här i Malmö-forumet.
1 - 20 of 129 Posts
http://www.sparvagnariskane.se/ramavtal-sparvagskonsulter/

Ramavtal spårvägskonsulter

Upphandling av ramavtal, spårvägskonsulter är gjord i åtta kategorier. Avtalen löper till 2015-04-30.

1. Tekniska utredningar
2. Arkitektur och gestaltning
3. Utformning
4. Trafikteknik kollektivtrafik
5. Projekterings- och teknikstöd spårväg
6. Projektstöd
7. Trafikekonomi
8. Spårvagnsexpertis

Anbudskategori 1: Tekniska utredningar
1. SWECO Infrastructure AB
2. Vectura Consulting AB
3. Ramböll Sverige AB

Anbudskategori 2: Arkitektur och gestaltning
1. METRO Arkitekter Aktiebolag
2. Atkins Sverige AB
3. FOJAB arkitekter AB :bash:

Anbudskategori 3: Utformning
1. COWI AB
2. Vectura Consulting AB
3. Ramböll Sverige AB

Anbudskategori 4: Trafikteknik kollektivtrafik
1. Vectura Consulting AB
2. Ramböll Sverige AB
3. SWECO Infrastructure AB

Anbudskategori 5: Projekterings- och teknikstöd spårväg
1. Vectura Consulting AB
2. Atkins Sverige AB
3. COWI AB

Anbudskategori 6: Projektstöd
1. SWECO Infrastructure AB
2. Rejlers Ingenjörer Aktiebolag
3. COWI AB

Anbudskategori 7: Trafikekonomi
1. Vectura Consulting AB
2. COWI AB
3. Trivector Traffic AB

Anbudskategori 8: Spårvagnsexpertis
1. Trivector Traffic AB
2. Travel Design
3. Prospero Technology Management AB
See less See more
Är det bara jag eller är de med överallt nuförtiden?
[juxtaposition] said:
Är det bara jag eller är de med överallt nuförtiden?
Det är fan riktigt oroväckande. Ok om de designar lite olika mindre kontorsbyggnader i VH, Hyllie m.m. men lightrail-systemet kommer att vara en av Malmös mest synliga "byggnadsverk". Det kräver enormt höga krav på utformning av stationer m.m.
http://www.skanskan.se/article/2012...004/-/politiker-studerar-miljostaden-freiburg
Politiker studerar miljöstaden Freiburg

Av Karsten Bringmark 29 APRIL 18.17

MALMÖ. Staden Freiburg i sydvästra Tyskland är huvudmålet när stadsbyggnadsnämnden ger sig ut på studieresa 2-5 maj. Freiburg ligger i frontlinjen när det gäller hållbar stadsutveckling.Det är en 24 personer stark delegation med politiker, inklusive ersättare, och ett antal chefer som åker söderut den 2 maj.
– Vi gör en studieresa per mandatperiod och den här gången är temat hållbarhet, berättar Göran Rosberg som är informationschef på stadsbyggnadskontoret.
Cirka 250 000 kronor beräknas resan kosta, och då hinner man även med stopp i Zürich och Basel.

Men huvudmålet är Freiburg som blivit en föregångare i hållbar stadsutveckling.
Staden har tagit emot så många studiebesök genom åren att detta blivit en näring i sig.
Freiburg kan bland annat visa upp stadsdelen Vauban som fram till 1991 var en fransk förläggning men numera är ett lyckat experiment i hållbar stadsutveckling.
Göran Rosberg pekar bland annat på utvecklingen av "baugemeinschaft", självbyggareprojekt där boende i Vauban själva gått samman om byggprojekt. En företeelse som är ovanlig i Sverige.
Rieselfeld är en annan grön stadsdel som utvecklats på senare år i Freiburg. Dessutom ligger staden i framkant i utvecklingen av kollektivtrafik och utnyttjandet av solenergi.
Tanken är att resan ska ge nya kunskaper och en återkoppling till Malmös egna ambitioner på hållbarhetsområdet.
Under förra mandatperioden valde nämnden att åka till Hamburg, berättar Göran Rosberg.

Där fanns en tydlig återkoppling till Västra hamnen.
– Då handlade det om hur man gör om hamnområden till bostadsområden. Vi tittade på hur man utvecklat Speicherstadt med sina gamla tegelbyggnader.
Det är fan riktigt oroväckande. Ok om de designar lite olika mindre kontorsbyggnader i VH, Hyllie m.m. men lightrail-systemet kommer att vara en av Malmös mest synliga "byggnadsverk". Det kräver enormt höga krav på utformning av stationer m.m.
Duger inte vita, klonade boxar i puts menar du?
^^
FOJAB kanske ska designa själva spårvagnarna? Vita fyrkantiga lådor som rullar runt på gatorna...
Som eldrivna mjölkpaket på hjul. Fast utan alla onödiga, fula färger.
Fast håll med om att riktigt avskalade nyfunkisspårvagnar hade kunnat se läckert ut. Gärna i vit puts!
För att vara lite seriös så tycker jag att det bådar gott att Malmö Stad arbetar med ett planprogram kring spårvagnsmiljöerna. Det innebär att det inte bara blir en trafikfråga utan att det istället blir en stadsbyggnadsfråga, med allt vad det kan innebära. Bortsett från att spårvagnarna kommer förbättra kollektivtrafiken galet mycket så kommer det innebära en hel del nya och förhoppningsvis fina miljöer i stan. Tänk bara så fantastisk Amiralsgatan skulla kunna bli med en omgestaltning.
Jag visste inte att det tas fram ett specifikt planprogram for sparvagnsmiljoerna. Kan man folja planarbetet online, eller far man vanta till planprogrammet ar fardigt?

Med tanke pa var Malmo Stad och SPiS har varit pa studiebesok (Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Freiburg etc) sa badar det definitivt gott. Man kan anmarka pa att arkitektkontoren som medverkar inte ar jatteupphetsande, men det beror sakert ocksa pa hur fria hander man ger dem. Metro Arkitekter har gjort en del riktigt bra grejer nar de fatt resurser till att gora det (Citytunneln).
Nej, inte vad jag kunnat hitta. Förstudien började i höstas förra året och beräknades hålla på i 1,5 år. Däremot är jag osäker på om planprogrammet påbörjades samtidigt och om det är tänkt att löpa parallellt. Har inte hittat info om det.

Däremot rör förstudien/planprogrammet både sträckningen VH-Rosengård och VH-Lindängen.

Finns kort info om det här:
http://www.malmo.se/Nyheter/Forvaltning/9-22-2011-Forstudie-om-sparvag-paborjas.html
^^
Känner till den där förstudien. Har plöjt igenom allt spårvagnsrelaterat material på Malmö.se ett flertal gånger. Finns en del intressant information (gillar dokumentet om strategi för genomförande-- bra ambitioner där) men önskar att de hade uppdaterat oftare. Det är ett av de mest angelägna projekten överhuvudtaget.

Verkar dock som att SPiS har bestämt sig för att vara lite mer aktiva. Hoppas att det fortsätter så. Ett flertal av ledamöterna där finns också på twitter så det är också en bra informationskälla när det gäller spårväg i Malmö/Lund.
Senaste numret av Vägval, från Hållbar Mobilitet Skåne. En hel del intressanta artiklar om spårväg bl.a.
Fantastic thread here, well done for your hard work, Staff! It looks good that they're planning to have traffic going across M + L by 2018. Will have all opened by the time Citybanan has finished up here!
^^
In the case of Lund, yes-- as for Malmö I'll believe it when I see it. :)
http://www.sparvagnariskane.se/forenklad-planering-av-sparvag/
Förenklad planering av spårväg

Regeringen har nu förslagit riksdagen att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Riksdagen behandlar frågan torsdag den 7 juni 2012. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.
Just of the top of my head... But whenever I read anything about the trams the officials usually hint at somewhere around 2020. Anything before that will probably be a surprise, unless ^^ can pave the way for a quicker process.
1 - 20 of 129 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top