SkyscraperCity Forum banner

The Point Hotel Gayrettepe | 20fl | Com

8777 Views 19 Replies 16 Participants Last post by  The Cake On BBQ
The Point Hotel
Gayrettepe
U/C
20F above ground
www.demircioglu.netSee less See more
2
1 - 20 of 20 Posts
Güzel bi bina olur umarim. Sayet yeri iyi bence... Biraz da bahce/park, yesil alan olsa etrafinda, tadindan yenmez.
yokmu rendering vs?
Bence o kadar da kotu degil, etraftaki binalardan daha guzel.
what's the point of this building:happy:
skyline iyi dolduruyor
güzel skyline icin degisik yüksekliginde binalar lazim
hepte çok uzun iyi değil biraz hig rise ve low riselelerde lazım.
Türkiyenin en hızlı yapılan binalarından bir heralde.
Yapının ana iskeleti'nin de 4 ana kolon olması :cheers:
biten binaların konusunun isminin sonuna neden complete yazmıyonuzki?
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top