SkyscraperCity Forum banner

The Unwanted City

1817 Views 7 Replies 8 Participants Last post by  erka
ArchiPrix is een tweejaarlijkse prijsvraag waar de beste architectuurstudenten van over de hele wereld voor worden uitgenodigd. Het overzicht van ingezonden projecten is overigens insprirerend om een rustig door te bladeren. Het zijn er behoorlijk wat, maar er zitten veel goede tussen. Tijdens een documenataire over de Nederlandse inzendingen voor ArchiPrix werd een inzending getoond van iemand die voorstelde om een oude havenpier in Rotterdam (waalhaven?) om te bouwen tot stuk stad waar je alle 'problemen' bij elkaar zet. Een hoerenbuurt, boem boem disco's, Pauluskerk, straatraces etc. Niet alleen was dit idee aardig vormgegeven, maar uiteraard is ook de gedachte hierachter interessant. Tevens was er ruimte bedacht voor woningen voor mensen die zich hiertoe voelen aangetrokken en ook backpackerhuizen. Is zoiets haalbaar? Ik kan het idee overigens zou snel niet vinden op de ArchiPrix site.
1 - 8 of 8 Posts
Ja leuk! En we noemen het "Amsterdam Centrum" :D
Ik zou het een goed idee vinden, mits er goede controle is door de politie e.d. zodat er geen anarchisme ontstaat.

In Almere waren plannen om aparte buurten voor bepaalde doelgroepen op te richten. Zet bv. alle mensen die dagelijks graag tot midden in de nacht aan hun auto klussen bij elkaar en anderen hebben er geen last meer van. Dit plan is echter nooit doorgegaan. Reden is me ontschoten.
Ik ben bang dat je een onbeheersbare buurt creert,een soort vrijstaat met hennepkwekerijen,illegale stroomafname,etc etc,waar het recht v d sterkste zal gelden zoiets als dat woonwagenkamp in Maastrichtx100
@DJOEZ: zo'n vrijstaat hoeft geen ramp te zijn, Christinia in Copenhagen doet het niet slecht (al is het niet echt een vrijstaat, er zijn natuurlijk regels), al zijn er tegenstrijdigheden en "werkt" het alleen maar omdat de inwonenden toch al op één lijn liggen in gedachtengoed.

Ik zie niet echt hoe het kan werken in Rotterdam. Ik ga niet naar de hoeren, maar mocht dat gebeuren loop ik liever niet de halve Pauluskerk en half crimineel Rotterdam door om een wip te maken.

Het klinkt wel een beetje Amerikaans in de zin van: ghettos heb je geen last van, als je er maar niet komt. Valt misschien wat voor te zeggen maar doorgaans worden wijken met een concentratie van problemen toch gezien als.. juist: probleemwijken.
Apartheid is het. Bah.
Kijk eens om je heen.

Christiana, de kleine vrijstaat in Kopenhagen, is al bijna opgerold, bestaat haast niet meer. In Hamburg (1,8 milj. inw) hebben ze St. Pauli, één van de drie stadscentra. Dit stadsdeel zit volgeplemt met alle andersdenkenden, alternatievelingen en misplaatsten. De Reeperbahn is de bekendste straat, hier is het grote amusement te vinden, Joop vd Ende heeft hier ook een theater. Alle zaken die God verboden heeft, zijn rustig in de omringende straatjes te vinden met als topper de voor vrouwen en minderjarigen afgesloten Herbertstrasse. Aan de noordkant van de wijk staat het voetbalstadion van FC Sankt Pauli, al driemaal afgeschreven. Ernaast op het Heiligengeistfeld draait momenteel de Winterdom, een zeer grote kermis, elke nacht tot 2400 uur is het daar feest. En aan de zuidkant van de wijk, aan de Elbe, ligt de beruchte Hafenstrasse, waar anarchistische krakers nog altijd hokken. Dit stadsdeel slaapt nooit. En het gemeentebestuur heeft gezegd, dat wie in St Pauli gaat wonen ook een echte urban weirdo moet zijn. Dus wie er niet wil wonen, blijft weg, de stad heeft trouwens een ruime, maar dure woningmarkt. Dus in 150 jaar tijd is dit prima gelukt, een wijk waar alle lastpakken redelijk gecontroleerd samenwonen. Hadden ze in Nederland ook kunnen doen op Katendrecht of in het Laakkwartier. Misschien is St. Pauli een wegwijzer voor Nederlandse steden om alle stedelijke problemen te concentreren.
See less See more
Sankt Pauli, dat is nog eens een wijkje. En de voetbalclub, dat is de mafste van Europa.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top