SkyscraperCity Forum banner

?

The woman with a bow

1370 Views 12 Replies 10 Participants Last post by  kotbehemot

_____

"they made me stand in the center of that town
since 1910 i've been crying every night
but i've got a bow. i'm gonna use it now
...it's the end of
my numb toes..."


http://www.myspace.com/georgedornscreams
See less See more
1 - 13 of 13 Posts
/\ w sumie ;p

Te krzaki w tle to zbrodnia. Było bardzo blisko świetnego zdjęcia.
^^ Oczywiście mogłem je usunąć. Uznałem jednak, że choć raz dam do konkursu fotkę bez retuszu... ;) :tongue2:
Nie chodzi o retusz a o kadrowanie :), na przyszłość staraj sie robić takie zdjęcia bez nie potrzebnych śmieci i w sumie ciaśniej mogłeś, albo uchlastać boki i zrobić takie wysokie a wąskie :). Ale i tak jest ładne gdzieś na 8 pewnie.
^^ Zapewniam Cię, że sam jestem zwolennikiem ładu i porządku w kadrze, a na punkcie niepotrzebnych w nim elementów mam wręcz 'hopla'. ;) Problem w tym, że w miejscu, gdzie obecnie stoi łuczniczka (tj. w parku i bliskim sąsiedztwie zabudowy) naprawdę trudno o ciekawy kadr bez 'śmieci' w tle, tudzież z ciekawą kompozycją drugiego planu... Obiektywnie jednak Twoje uwagi są jak najbardziej słuszne i zasadniczo się z nimi zgadzam.

Pzdr i... czekam na ocenę. ;)
Mi tam osobiście krzaki pasują, jak i cała fota... (ja bym chyba statuę dał bardziej w lewo)

8/10
rzeźba mi się podoba, zdjęcie w sumie niespecjalne...

Drzewo dla mnie na plus

7/10
Również trochę ciaśniej bym wolał, inna sprawa że ciężko o dobre światło w tej okolicy.
"Niezła" ta łuczniczka, muszę ją zobaczyć jak będę następnym razem w Bydgoszczy :)
A fota... 7/10
Nie wiem ale wydaje mi się że mało Urban...7/10
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top