SkyscraperCity Forum banner

Poll

Thorn

2169 Views 13 Replies 9 Participants Last post by  Jakub
1 - 14 of 14 Posts
Spodziewałabym się innego zdjęcia w temacie abstrakcja, jednak dostrzegam tu sprytne połączenie pewnych elementów z tytułem ;-)

prowokacyjne, seksowne ... dla mnie wręcz antykościelne, lubię takie aranżacje tematyczne - ale przeszkadza mi techniczne wykonanie - rozmycie, po prostu trudno jest mi skupić się na odbiorze tej fotografii i wielkość - da radę większe pokazać?

Dam 9, bo zaskakuje, ale nie daje pełnej satysfakcji
See less See more
Może daauyi nie wiedział, że w tym tygodniu mamy konkurs tematyczny pt. "abstrakcja"?
Podchodzi pełną gębą pod abstrakcję.
jesli wywalic panienke - bylaby czysta abstrakcyjna forma. z panienka jest dodatkowo abstrakcyjna tresc ;)
No niestety. Abstrakcja to niefiguratywność. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów (i podmiotów - np. ludzi).
No niestety. Abstrakcja to niefiguratywność. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów (i podmiotów - np. ludzi).
ale: tematem jest "abstrakcja", bez dodatkowych slow typu figuratywna czy geometryczna - dlatego rownie dobrze moze byc to abstrakcja tresciowa ;)
See less See more
Bardziej by mi ta praca podchodziła pod temat "Surrealizm", nawiasem mówiąc, chcialbym zobaczyc taki tematyczny.
Abstrakcja jest gotowa przyjąć rozmaite treści, ale sama nie może ich tworzyć, ma generować oderwanie (łac. abstractio) od rzeczywistości, a nie pokazywać ją. Zgadzam się w DuraAce, podchodzi pod surrealizm. Inna sprawa, że zdjęcie bardzo ładne plastycznie i podoba mi się.
ale surrealizm zrodzil sie z abstrakcyjnego myslenia ;p

Abstrakcja jest gotowa przyjąć rozmaite treści, ale sama nie może ich tworzyć, ma generować oderwanie (łac. abstractio) od rzeczywistości, a nie pokazywać ją. Zgadzam się w DuraAce, podchodzi pod surrealizm. Inna sprawa, że zdjęcie bardzo ładne plastycznie i podoba mi się.
See less See more
Fajnie, panienka przyjela moim zdaniem zbyt plakatywna poze..
Abstrakcja podana trochę w innej formie niż reszta zdjęć w tej edycji ale i tak mi się podoba. Coś się „dzieje” w kadrze, można się trochę podomyślać, fajnie :)
piekny obrazek
Bardziej by mi ta praca podchodziła pod temat "Surrealizm", nawiasem mówiąc, chcialbym zobaczyc taki tematyczny.
Dobra uwaga!
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top