SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Bouwheer: Arena Development
Door het ontwikkelen van een oude kazerne, momenteel een stadsanker, kunnen een aantal problemen in het centrum van Tienen worden aangepakt. Door toevoeging van +/- 18.000 m² open ruimten, waaronder veel groen, een grote ondergrondse parkeergarage, een stadsschouwburg, een jeugdcentrum, een stedelijke feestzaal, een cultureel centra klasse A, een nieuwe kunstacademie, een bioscoop, +/- 100 wooneenheden, kinderopvang en ongeveer 10.000 m² winkelpromenade zal Tienen zijn imago aanzienlijk versterken. Een doorbraak via de bestaande bebouwing door het creëren van een winkel en wandelstraatje naar de grote markt verbindt het centrum met deze locatie.Locatie: Centrum Tienen
Periode: 2007 - 2012
Architect: Jaspers-Eyers & Partners 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Door het ontwikkelen van een oude kazerne, momenteel een stadsanker, kunnen een aantal problemen in het centrum van Tienen worden aangepakt. Door toevoeging van +/- 18.000 m² open ruimten, waaronder veel groen, een grote ondergrondse parkeergarage, een stadsschouwburg, een jeugdcentrum, een stedelijke feestzaal, een cultureel centra klasse A, een nieuwe kunstacademie, een bioscoop, +/- 100 wooneenheden, kinderopvang en ongeveer 10.000 m² winkelpromenade zal Tienen zijn imago aanzienlijk versterken. Een doorbraak via de bestaande bebouwing door het creëren van een winkel en wandelstraatje naar de grote markt verbindt het centrum met deze locatie. 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Discussion Starter · #3 ·
nog wat extra info over dit belangwekkende project

Concept Arenaproject

Centraal in het woon-, winkel- en recreatiecentrum komt een groot plein waarrond verschillende functies verenigd worden: voetgangersgebied, parking, groene ruimte, recreatieve plekken, ...

De monumentale gevel van de Stadsschouwburg wordt vrijgemaakt en opnieuw in gebruik genomen als hoofdtoegang. Deze zal gekoppeld worden aan een gezellige theatertuin, samen met een nieuw te bouwen tekenacademie en jeugdcentrum. Op het terrein komt ook een bioscoopcomplex.De winkelruimte die voorzien wordt, legt de noodzakelijke link met het bestaande handelscentrum via een wandelstraat naar de Peperstraat. Deze doorgang met aanloopwinkels zal een architecturaal hoogstandje worden: een ruimte die het midden houdt tussen een buitenruimte en een binnenstraat.

Het wonen zal - naast het aandeel open ruimte - het leeuwendeel van de nieuwe site uitmaken. De woningen zijn van een volledig nieuw type: lange lofts, voorzien in smalle gebouwen, die zo vooraan én achteraan maximaal zicht krijgen, en uitgerust zijn met eigen parkeermogelijkheden en een gemeenschappelijke tuin.

Het parkeergebeuren wordt voornamelijk ondergronds gebracht.Het Arenaproject omvat de ontwikkeling van een woon-, winkel- en recreatiecentrum op de site van de vroegere artilleriekazerne in het hartje van de binnenstad. Het wordt een hedendaagse ruimte waarmee Tienen de 21ste eeuw instapt en waarbij de versterking van het stadscentrum de achterliggende ambitie is. Bij de uitwerking van het concept wordt dan ook veel aandacht besteed aan een goed evenwicht tussen de diverse stedelijke functies. Voor de ontwikkeling van het project, krijgt de stad Tienen een subsidie van 2,2 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid.
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
Tienen

www.deredactie.be

Station Tienen krijgt 263 extra parkeerplaatsen

wo 11/03/09 14:24 - Het station van Tienen moet tegen de zomer 263 parkeerplaatsen meer tellen. De NMBS investeert 400.000 euro in de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, die het nijpende tekort moeten opvangen.

Het archeologisch onderzoek naar sporen van een Gallo-Romeinse vesting op de bewuste site is achter de rug, zodat de werkzaamheden kunnen beginnen.

Mogelijk zijn tegen Pasen al 100 nieuwe plaatsen beschikbaar.

In Tienen nemen elke dag zowat 4.000 reizigers de trein. Als de capaciteit uitgebreid is, zal het station 1.650 parkeerplaatsen tellen.
 

·
Funk me
Joined
·
853 Posts
Het regionaal ziekenhuis Heilig Hart gaat een nieuw gebouw neerzetten en de winnaar is bekend:
VK-group heeft een compact meer duurzaam ontwerp afgeleverd dat meer plaats terug geeft aan de natuur.
Normaal beginnen de werken snel!

Gewonnen ontwerp


Niet gewonnen ontwerp


Beide lijken wat op elkaar, maar al bij al vind ik het een mooi en prober ontwerp!
 
  • Like
Reactions: 8will9
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top