SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Lijepa naša
Joined
·
712 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hieronder een artikel uit het Brabants Dagblad over de hoogbouw in Tilburg:
Woensdag 30 mei 2007 - TILBURG - Nieuwe initiatieven voor hoogbouw in Tilburg moeten bij voorkeur worden uitgevoerd in het gebied tussen de Universiteit en het Interpolisgebouw. Hoogbouw is ook wenselijk op de ruimtelijke knooppunten Kempenbaan en Het Laar.

Tot deze conclusie komt het Tilburgs college in de nota 'Voor wie hoger wil bouwen dan vijftien meter', die voor inspraak is vrijgegeven. De nota moet gaan gelden als een 'handreiking' aan ontwikkelaars die plannen hebben voor hoogbouw.
"Met deze praktische handreiking willen we meer richting geven aan het Tilburgs hoogbouwbeleid. Daarbij gaan we uit van plannen die hoger reiken dan vijftien meter", aldus wethouder Jan Hamming (PvdA, ruimtelijke ordening) in een toelichting.
Hamming reageerde laconiek op de vraag of veel Tilburgers niet zullen vinden dat de nota veel te laat komt en dat er al teveel hoogbouw in de stad is verschenen.
"Beter laat dan nooit", stelde Hamming droogjes vast.
In de nota worden niet alleen voorkeursgebieden aangewezen voor hoogbouw, ook worden gebieden genoemd waar nieuwbouw van vijftien meter en hoger 'mogelijk' is. Daarbij gaat het onder meer om de wijkwinkelcentra Wagnerplein, Paletplein en Heyhoef en om de groen- en/of stadsranden van de Piushaven, het St. Elisabeth Ziekenhuis en Het Wandelbos. Ook langs delen van de Ringbanen is op langere termijn hoogbouw mogelijk. Belangrijk uitgangspunt is daarbij volgens het college de herkenbaarbeid van de oude linten die de Ringbanen doorsnijden.
"Deze linten moeten herkenbaar blijven en hierlangs is dus geen hoogbouw mogelijk. Ook de wijken en buurten die langs de Ringbanen herkenbaar zijn, zijn vanwege hun typerende stedenbouwkundige structuur uitgesloten van hoogbouw", aldus het college.
Een aantal lopende hoogbouwinitiatieven zou volgens de nieuwe regels niet meer mogen worden uitgevoerd. Maar voor zover er concrete afspraken zijn gemaakt, worden deze projecten gewoon voortgezet, maakte wethouder Hamming gisteren duidelijk.
Daarbij gaat het onder meer om drie deelprojecten in uitbreidingswijk Koolhoven (15-25 meter), twee woontorens in Witbrant- Oost (35-40 meter), het door omwonenden fel bestreden appartementencomplex aan de Baroniebaan (22 meter), twee gebouwen van 24 meter op Tradepark 58, alsmede het geplande appartementencomplex op de hoek van het Piusplein en de Jan Aartestraat (27 meter).

DE FEITEN:
- Enquête hoogbouw Tilburg

- Tilburg hield enkele maanden geleden onder de 935 leden van het burgerpanel een internetenquête naar hoogbouw.

- Twee op de drie ondervraagden noemden De Stadsheer met zijn 'vogelkooikes' onomwonden 'mislukt'.

- Alleen de Zwarte Madonna's en het Interpoliskantoor werden door meer dan vijftig procent van de ondervraagden 'geslaagd' genoemd.

- 44 procent noemde Westpoint 'niet geslaagd'; 42 procent vindt de 141 meter hoge woontoren juist 'wel geslaagd'.
 

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
nota 'Voor wie hoger wil bouwen dan vijftien meter'
Noemen we alles boven 15 meter in dit land al hoogbouw? :eek:hno:

- Twee op de drie ondervraagden noemden De Stadsheer met zijn 'vogelkooikes' onomwonden 'mislukt'.
Hehe... :D Valt me trouwens niet tegen hoor, dat aantal. ;)

Om zieltjes te winnen voor hoogbouw is de enquete natuurlijk een teleurstelling: 66% vind Stadsheer lelijk, 44% (meerderheid) vind ook de Westpoint lelijk. Okay, nu zijn die 2 ook lelijk, maar je moet de burgers wel overhalen dat hoogbouw best mooi kan zijn. Dat schiet zo natuurlijk niet op. Gelukkig is Interpolis er nog. :)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top