SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
2,381 Posts
Discussion Starter · #1 ·
DC NewLogic III op bedrijvenpark ‘Het Laar’ in Tilburg mag zich het duurzaamste DC van Europa noemen. Het gasloze logistieke centrum dat Habeon Architecten in opdracht van DOKVAST heeft ontworpen, heeft deze week het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat ontvangen.

NewLogic III heeft een totale oppervlakte van circa 60.400 m², waarvan ca. 40.000 m² warehouse, 4.400 m² kantoor en 16.000 m² VAL (Value Added Logistics), uit te breiden met nog eens 15.000 m² VAL. Het pand kenmerkt zich door een grote flexibiliteit en een indeling door compartimentering, een hoge vloerbelasting, 45 dockdeuren en uitbreidingsmogelijkheden ten aanzien van de mezzaninevloeren. In het derde kwartaal van 2018 zal Rhenus Contract Logistics het pand in gebruik nemen.
1.


2.


3.


271293065

Bron:
https://www.habeonarchitecten.nl/nieuwsberichten/meest-duurzame-dc-van-europa-newlogiciii/
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top