SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2037 Posts

·
Hallleeejkes
Joined
·
283 Posts
Discussion Starter #1
Nu de plannen steeds concreter en completer worden vedient dit grootschalige project mijn inziens wel een eigen topic

Spoorzone

In 1990 ontstonden de eerste ideeën voor de herinrichting van het gebied dat omarmd wordt door de Spoorlaan, het NS-Plein, de Lange Nieuwstraat, de Lochtstraat, de Sint Ceciliastraat en de Hart van Brabantlaan. Door de jaren heen presenteerden diverse partijen visies, plannen en ontwerpen aan de opvolgende gemeentebesturen. Dit geeft aan hoe gevoelig deze kwestie was. Het gaat dan ook om de grootste stedenbouwkundige ingreep sinds de jaren zestig, toen het zuidelijke stadscentrum op de schop ging. De herinrichting van de Spoorzone werd echt serieus toen NS Vastgoed in 2007 een overeenkomst aanging om zijn gronden per 2011 over te dragen aan de gemeente en het Revisiebedrijf NedTrain (Atelier, D’n) te verplaatsten naar industrieterrein Loven. Daarmee komt het grootste deel van de grondoppervlakte beschikbaar. In 2002 presenteerde Jo Coenen een stedenbouwkundige visie, waarin hij voortborduurde op schetsen van Riek Bakker. In 2005 werd die visie door de gemeente als basis aangenomen voor concrete invullingen. Een opvallend onderdeel is de aanleg van de Noordlaan, een nieuwe oostwestelijke verbindingsweg parallel aan de Lange Nieuwstraat. Andere speerpunten zijn de verplaatsing van het busstation, de aanleg van extra noord-zuidverbindingen onder het spoor en de vestiging van belangrijke openbare gebouwen. Het gebied zal verder ingevuld worden met onder meer kantoren, woongebouwen en cultuurplaatsen. Tevens zullen enkele monumentale en karakteristieke onderdelen behouden blijven en nieuwe functies krijgen. De volgende aandachtspunten zijn een verkeerstechnische aansluiting met de Ringbaan-Oost en de invulling van het rangeerterrein achter het voormalige complex van Van Gend & Loos. Voor die locatie werd in 2007 het idee gelanceerd om er een multifunctioneel complex te realiseren voor wieler- en atletiekwedstrijden, congressen, popconcerten en beurzen. Dit idee werd in 2011 geschrapt.
Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/wiki/Spoorzone

Het gebied spoorzone kunnen we onderverdelen in meerdere gebieden. Hieronder meer info over de verschillende gebieden & projecten.

Gebied De Werkplaats
Verzamelnaam voor het kerngebied van de Spoorzone. Verwijst naar een historie van 150 jaar van het grootste deel van dat gebied: de NS-Werkplaats, later Nedtrain.
Na de verhuizing van Nedtrain (juni 2011) kunnen gemeente Tilburg en projectontwikkelaar VolkerWessels aan de slag met de invulling van dit nieuwe stuk binnenstad: wonen, werken, onderwijs, horeca, kennis- en culturele voorzieningen
Het terrein van het voormalige Sint Josephgasthuis aan de Lange Nieuwstraat hoort ook bij het gebied, evenals de huidige Atelierstraat.Koepelhal
Meest oostelijke hal van de werkplaats, in het zicht van het NS-plein.
Gebouwd in 1902. Blijft vanwege monumentaal karakter behouden voor toekomst. Wordt in 2011 al met regelmaat gebruikt voor evenementenWagenmakerij
Groot complex van twee hallen op de werkplaats.
Bestaat uit werkplaats voor wagens (1868/1871) en wagenmakerij en bankwerkerij (1891/1902).
Het ensemble blijft behouden voor een nieuwe functie binnen de gedaanteverandering van de werkplaats.


Verensmederij
Gebouw uit 1874.
Wordt met de motorenproefstand onderdeel van een parkje in de nieuwe gedaante van de werkplaats.


Deprez
Ijzergieterij en stoomketelfabriek van de uit Antwerpen afkomstige gebroeders Deprez, daterend van 1878.
De fabriek aan de Lange Nieuwstraat werd in 1924 opgeheven en kwam in handen van de Centrale Werkplaats. Tot 1955 zat er een ketelmakerij en kopergieterij. Vanaf 1958 was een deel van het complex in gebruik als veilinghal.
In 2010 kreeg het gebouw een herbestemming als verzamelgebouw voor creatieve bedrijven, na een grootscheepse restauratie van het interieur en exterieur.


Locomotiefhal
Locomotieven-stelplaats uit 1932. Springt in het oog vanwege het vele glas.
Krijgt centrale plaats in stedenbouwkundige toekomstplannen. Een van de mogelijkheden is gebruik als parkeergarage, met daar omheen andere voorzieningenPolygonale loods
Reparatieloods, waar treinstellen naast elkaar stonden. Vormt tweeëenheid met draaischijf waar de treinen in de juiste richting gedraaid werden om ze in de hal te krijgen.
Loods en schijf stammen uit 1929 en 1937.
De draaischijf wordt een van de blikvangers in een gepland park aan de noordkant van het station. De loods krijgt wellicht een horecabestemmingHoutloods
Bergplaats voor hout. Oudste gebouw van de Centrale Werkplaats. Dateert van 1867.
Blijft behouden in de ontwikkelingsplannen voor de werkplaats uit 2011. Het pand maakt dan deel uit van een parkje.


Gebied Station en Spoorlaan
Het treinstation Tilburg Centraal staat er in de huidige vorm sinds 1965. De zwevende overkapping (kroepoekdak), een ontwerp van architect Koen van der Gaast, is beroemd.
Het station staat een renovatie te wachten, onder meer om een doorgang (wijkverbinding) onder het spoor mogelijk te maken.
Het naastgelegen busstation wordt eveneens opnieuw ingedeeld. Appartementengebouw Tilburion maakt plaats voor een nieuw woongebouw. De Spoorlaan wordt volgens de plannen meer promenade-achtig.


Station
Het treinstation Tilburg Centraal staat er in de huidige vorm sinds 1965. De zwevende overkapping (kroepoekdak), een ontwerp van architect Koen van der Gaast, is beroemd.
Het station is sinds die tijd met regelmaat aangepast. Zo verdwenen de stationsrestauratie en de trap daar naar toe. Ook kwamen er in de hal winkeltjes in de plaats van de loketten.Een grotere renovatie komt er in 2013 aan.


Busstation
Het busstation van Tilburg aan de Spoorlaan, westelijk van het centraal treinstation, is in 2009 gerenoveerd.
Het maakt binnenkort plaats voor een nieuw en groter station met één 'eilandperron' waar alle halteplaatsen omheen liggen. Het naastgelegen appartementencomplex Tilburion moet hier voor worden gesloopt. Er komt volgens de plannen een nieuw gebouw op poten boven het staion voor terug.


Gebied ZwijsenterreinTerrein
aan noordzijde spoor, tegen de Gasthuisring aan. Tot 2005 zat hier educatieve uitgeverij Zwijsen.
Na het vertrek van dit bedrijf naar het Holland Carré kwam het pand onder de naam Perron 58 in gebruik bij kunstenaars en werd het voor culturele manifestaties gebruikt.
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling wil hier begin 2012 starten met de bouw van drie maximaal 45 meter hoge gebouwen. Een ervan wordt een appartementencomplex, een ander kantoorgebouw, het derde mogelijk een combinatie van beide.


Gebied Joannes Zwijsen
In 2009 geopend woonzorgcentrum dat in de plaats kwam van het in 2004 gesloopte kloosterverzorgingshuis Joannes Zwijsen.
Gezamenlijk project van stichting De Wever, de Fraters van Tilburg en TBV Wonen.
Het complex heeft 34 verzorgingsplaatsen, 45 plaatsen voor psychogeriatrische bewoners, 45 plaatsen voor chronisch somatische bewoners en 28 aanleunappartementen. Een kinderdagverblijf en een huisartsenpraktijk maken er ook deel van uit.
Joannes Zwijsen grenst aan de hoofdvestiging van de Fraters van Tilburg.


Gebied Lochtstraat

Complex met 184 appartementen, commerciële ruimten en 337 parkeerplaatsen. De bouw is gestart in 2011. Het project moet medio 2013 klaar zijn.
Het gaat om twee U-vormige blokken, met aan de uiteinden woontorens van elk veertien lagen (43,5 meter) en daartussen vijf lagen. Het project telt 87 koop-, 55 sociale huur- en 42 dure huurappartementen.
Ontwikkelaar is woningcorporatie Vestia. Op de locatie tegenover de Albert Heijn XL zaten laatstelijk een autobedrijf, een uitvaartcentrum en een taxicentrale.


Gebied Van Gend & Loos-terrein
Terrein tussen Ringbaan West, spoorlijn, St. Ceciliastraat en Hart van Brabantlaan. Transportbedrijf Van Gend & Loos zat hier van 1958 tot 2003.
De loodsen en het kantoor staan er nog. Een groot deel van het terrein wordt in beslag genomen door rangeersporen.
Vanaf 1897 huisde hier pal aan het toenmalig spoor naar Turnhout de muziekinstrumentenfabriek van Kessels. Tussen 1915 stonden er zelfs twee. De laatste is in 1956 gesloopt.Gebied Haestrechtkwartier

Combinatie van kantoren en de 105 meter hoge toren De Stadsheer. Die telt zes kantoorlagen en 25 verdiepingen met in totaal 85 huurwoningen.
In de kantoren huizen Ons Middelbaar Onderwijs, verzekeraar VGZ en de dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van Defensie.
Op het terrein stonden vroeger onder meer textielfabriek Frans Mutsaerts & Zonen, garage Knegtel en redactie en drukkerij van Het Nieuwsblad van het Zuiden. De naam Knegtel is nog verbonden aan een bovengrondse parkeergarage met 600 plaatsen.


Gebied Het Laken
Kantoorgebouw, 33 meter hoog. In gebruik genomen in najaar 2005.
Het Laken maakt deel uit van het Holland Carré. Het huisvest het Brabants Dagblad, kantoorverhuurder Regus en educatieve uitgeverij Zwijsen.


Gebied Tilburg Talent Square
Complex van 700 appartementen en commerciële ruimten tussen Hart van Brabantlaan, Gasthuisring, spoorlijn en St. Ceciliastraat. Start bouw door Van de Ven voorzien in 2012. Sloop bestaande panden in 2011.
Medio 2013 moet het complex er staan.
De woningen zijn bedoeld voor buitenlandse studenten en kenniswerkers. Woningcorporatie TBV Wonen verhuurt 250 appartementen aan de universiteit.
Zeker 200 van de andere eenheden komen ter beschikking aan arbeidsmarktbemiddelaar Cardan. Die betrekt zelf een kantoor op de begane grond.


(Bron: http://bd.nl/xtra/spoorzone)
 

·
Moderator
Joined
·
16,706 Posts
Groot project zeg, mooie ontwikkelingen voor Tilburg.
 

·
Hallleeejkes
Joined
·
283 Posts
Discussion Starter #4
Dank je kruikenparadijs. Ik had deze bij bron (onderaan) ook neergezet maar op 1 of andere manier iets misgegaan!

Werk zelf bij de spoorwegen en dan hoor je wel eens iets.
Ik weet dat de nieuwe spoortunnen 25 meter breed gaat worden welke gedeeltelijk afsluitbaar is zodat men wel 24 uur per dag van noord naar zuid kan gaan maar niet 24 uur pewr dag de perrons op!
Verder komen er volop winkels bij en komt er een bewaakte fietsstalling onder het stationsplein aan (ik meen) de zuid kant. (de huidige ingang dus)

De onbewaakte fietsenstalling verkast naar het huidige postperron en waar nu de onbewaakte fietsenstalling is komen ook winkels en een breed voetpad. (dat is wat ze met dat boulevard-achtig idee bedoelen)

Een nieuw (extra) perron is voor alle partijen gewenst maar is nog niet helemaal zeker. "Den Haag" moet daar nog financieel uitsluitsel voor geven.

Persoonlijk vindt ik het mooiste aan het poject dat men de bestaande industrieële panden niet plat gooit maar intergreerd in de nieuwbouw.

Zoals al aangegeven was krijgt die polygomale loods een horeca functie. Voor die loods ligt ook nog een draaischijf waar de loc's voor de juiste garagedeur gedraaid konden worden. Zou mooi zijn als ze daar ook iets mee doen! Dit komt haast op het nieuwe noordelijke stationsplein te liggen dus maak er een mooie (in de zelfde diameter) fontijn van of bewaar hem in zijn geheel met een echte locomotief ofzo erop!

De locomotieveloods komt dan aan de andere rand van het nieuwe stationsplein te liggen. Ik meen dat hier op of tegen 1 van de hogere torens binnen de spoorzone wordt aangebouwd. De locomotieveloods zou dan als entree of parkeergarage kunnen dienen.

De koepelloods waar nu (blijkbaar) al evenementen worden gehouden wordt in de toekomst mischien ook gebruikt voor overdekte markt(en).. (is schijnbaar in, zie R;dam blaak)
 

·
--------------
Joined
·
2,574 Posts
Mooie impressie, en dan te bedenken dat daar slechts een deel van het project op te zien is!

@niedax, op welke site heb je deze afbeelding gevonden?
 

·
Gouda's Glorie
Joined
·
7,817 Posts
Op zich een mooie plaat, maar volgens mij gebruikt dit nieuwe plan zo veel stroom dat in de rest van de stad de elektriciteit is uitgevallen :lol:
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Voorheen Niedax maar na verschillende mailproblemen onder een andere naam.....

Hierbij de eerste ideeen over:

Tilburg Talent Square

Uploaded with ImageShack.us

Bron: Peutz b.v. windtunneltest
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Hierbij nog even wat algemene pics voor onze toekomstige spoorzone:
Al zeg ik mijn menig word vooral de bovenstaande illustratie toch wel stadswaardig ;-)

Hoop echt dat de samenhangende ontwerpen uitdagend word!Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us
 

·
Hallleeejkes
Joined
·
283 Posts
Discussion Starter #15
Op de foto bij #5 zie ik gelukkig dat ze ook een langwerpig gebouw duidelijk de grens markeerd van spoorzone en woonwijk. Was benieuwd hoe ze dit zouden doen. meerdere losstaande gebouwen had ik minder gevonden!
 

·
Registered
Joined
·
1,070 Posts
Van http://www.omroepbrabant.nl:

Versnelde aanleg Spoorzone Tilburg

TILBURG - Tilburg kan versneld het verontreinigde grondwater in de Spoorzone aanpakken. De Spoorzone is opgenomen in de landelijke crisis- en herstelwet. Dat bleek vrijdag na de vergadering van de ministterraad.

De crisiswet zorgt ervoor dat er kortere voorbereidende procedures gelden. Ook worden administratieve bezwaarprocedures verkort. De bedoeling van de wet is om de bouwsector een impuls te geven.

Behalve de Spoorzone in Tilburg komen nog vier andere locaties in Nederland in aanmerking voor de versnelde procedures. Het is de vierde keer dat de crisiswet wordt ingezet.

 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Het gaat eindelijk wat worden met de Tilburgse spoorzone :)

De vormen fabriek (waar Hall of Fame heeft gezeten) gaat deze maand nog tegen de vlakte....en volgende week gaat de eerste paal erin voor Tilburg Talant Square, zie de impressies hieronder: 
1 - 20 of 2037 Posts
Top