SkyscraperCity Forum banner

Tilburg

4129 Views 17 Replies 13 Participants Last post by  Tarzan
21
here are some pics of tilburg from a couple months ago:

See less See more
1 - 18 of 18 Posts
So you came all the way down from Texas to visit Tilburg? You poor thing :D

Nice pics btw
some surprising pics from uncommun places. very nice pics, despite the bad weather :)
My compliments! :eek:kay:
Nice try. :cool:

By the way, if some forumer says his city is truly absolutely blisteringly amazing, don't always take that for granted. ;)
Natuurlijk werkt het weer niet mee, maar vrolijk wordt ik hier nou niet bepaald van.....
Hallo alsof Zwolle zoveel meer te bieden heeft, en er op veel plekken niet gewoonweg troosteloos uitziet met dit weer ?
Het is dan ook meer het persoonlijke inzicht dat je hiervoor nodig hebt, om iets goed te beoordelen of het nu slecht of goed weer is .

Van deze twee steden Zwolle en Tilburg kan ik zeggen dat Tilburg verreweg mijn favoriet is, zowel met Carnaval als alle dagen ervoor en erna.
En daar doet een pakweg 100 meter ABN AMRO gebouw helemaal niks aan .

Dat altijd maar negatief beoordelen van fotoreeksen van dezelfde personen word nu wel een beetje triest, ook als minder fanatiek forumlid vandaag de dag .
Het vreemdste is dan ook dat ik telkens zie dat iedereen het weer toelaat, deden jullie dat vroeger ook als iemand in de klas gepest werd ?
Ik niet ..............


Uitleg voor mijn onbegrip voor de foto's ,
Behalve het slechte weer zie in ik inderdaad niet veel triest op deze foto's, het is dus maar hoe je erna kijkt :

1.Zeer fraaie gevelrij
2.Als Amerikaan zou hij/zij de fietspaden wel interessant gevonden hebben.
3.Fraaie Winkelstraat, plus vrouwelijk schoon op de voorgrond .
4.Citroen DS, een oldtimer onder de Citroens
5.Fietsen, voor ons normaal maar voor vele niet-nederlanders een vreemd gezicht .
6.Dat is waarschijnlijk het eerste stukje tekst dat hij/zij kon lezen, de rest was allemaal onleesbaar ;) .
7.Prachtige straat, met grote contrasten
8.Weer die hollandse fietsen, je raakt er niet op uitgekeken als buitenlander/toerist.
9.Veel fietsen vragen brede fietspaden, heel ongebruikelijk in het buitenland .
10.Een wel erg ambachtelijke Slager, zelfs de typisch "hond buiten de deur" situatie komt hierin voor .
11.Stedelijkheid en afwisseling ten top, of misschien zag hij/zij hier dat een Amerikaan ( Coca Cola ) toch wel degelijk naast een Duitser kon staan ( LIDL ) .
12.Prachtige straatverlichting

en ga zo maar even door ..............
See less See more
Een stad als elk ander van dit formaat in Nederland.
Laten we het nemen zoals het is, in Amsterdam is het ook wel eens kudtweer.
Thank you for the pictures. Too bad the weather was not very good during that day. Hopefully the weather in Amsterdam was better.

Did you enjoy your stay in the Netherlands?
Hij heeft wel een hoop lelijkheid vast weten te leggen. Met dat weer is het ook erg lastig om mooie foto's te maken. Toch heeft Tilburg echt wel heel veel moois te bieden, je moet alleen wel de straatjes en gebouwtjes weten te vinden, er staan ook een del zumkotzen-gebouwen midden in het centrum.

Thx for the pics! ;)
"dank je" for the commets. :)

can't understand the dutch responses...hope they are positive.

So you came all the way down from Texas to visit Tilburg? You poor thing :D

Nice pics btw
flew in from london to visit a friend there. i rather liked tilburg and could easily see myself living in a town like it.

@ Ramses: yes i did. very much so. the weather was crappy and damn cold the entire time in tilburg but was sunny the day we went to amsterdam.
Nice pics, it's a pity you had a bad day ( - Daniel Powter ;)).

Tilburg, tis weer eens wat anders dan Houston. :)
Tilburg, tis weer eens wat anders dan Houston. :)
it certainly is:

See less See more
Hehe, it would be illegal to drive that car on a public road here.
That car haha, It makes me laugh!
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top