SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
23 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Witam w tym dziale będę prezentował aktualne inwestycje w Tomaszowie Lubelskim.
No to zaczynamy!

1: Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Zakres inwestycji:
Budowa jednojezdniowej (docelowo dwujezdniowej) drogi ekspresowej (klasy S). Połączenia proj. drogi S17 z istniejącym układem drogowym umożliwią węzły: „Tomaszów - Północ” (wraz z przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), „Tomaszów -Południe” (w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe. Komunikację lokalną zapewnią drogi dojazdowe (o łącznej długości 13,8 km) z włączeniami do istniejącego lub projektowanego układu drogowego.

Wariantowanie przebiegu drogi:
Wariant I - Trasa wariantu rozpoczyna się na północnym wlocie do Tomaszowa Lubelskiego i biegnie od istniejącej DK17 w kierunku południowo – wschodnim przecinając DW850. Dalej trasa kieruje się na południe przecinając przekładaną drogę powiatową 3521 L i rzekę Sołokija, a dalej na południe drogi powiatowe: 3543 L i 3521 L by ponownie połączyć się z obecną DK17.
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 9,55 km.
Wariant II – Początkowy odcinek (o długości ok. 1,7 km) pokrywa się z trasą wg wariantu I. Dalej biegnie nadal w kierunku południowo - wschodnim, odchodząc nieco na południe, przecinając drogę powiatową 3521 L (przejazd dwupoziomowy) i 3542 L (skrzyżowanie skanalizowane lub od razu docelowo jako przejazd dwupoziomowy), dalej przechodzi ponad rzeką Sołokija wracając do obecnego przebiegu DK17 przy czym projektowany węzeł „Tomaszów Południe” w etapie 1 może zastąpić rondo.
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 10,85 km.

W decyzji środowiskowej wskazano na wariant I.

Obiekty inżynierskie:
Powstanie dziewięć wiaduktów (niektóre z nich będą pełnić także rolę przejść dla zwierząt), estakada na doliną rzeki Sołokija (o długości 287 m) oraz przepust.

Węzły

  • Tomaszów - Północ - na przecięciu z przekładaną drogą wojewódzką nr 850.
  • Tomaszów – Południe – na włączeniu do proj. S17 istniejącej DK 17.

III. Ochrona środowiska
Budowa przejść dla zwierząt średnich (4 szt.), małych (6 szt.) i płazów (11 przepustów), systemu odwodnienia dna całej długości trasy, ekranów przeciwhałasowych.


Zakończyło się postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S17. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z szesnastu firm, które były zainteresowane, osiem przystąpiło do przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mota-Engil Central Europe, która zadeklarowała, że trasę o długości ok. 9,6 km wykona za ok. 193,5 mln zł. Dodatkowo da na nią 10 lat gwarancji.
film:

https://www.youtube.com/watch?v=6V94PZ9tWLw
 

·
Registered
Joined
·
23 Posts
Discussion Starter · #2 ·
2: Kryta pływalnia


Dobra passa Tomaszowa Lubelskiego trwa. Oprócz budowy obwodnicy miasta ruszy budowa krytej pływalni
Delfinem i kraulem w Tomaszowie
W 2020 roku mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego będą korzystać z krytej pływalni – deklaruje Wojciech Żukowski, burmistrz miasta. I obiecuje, że jest gotów wykąpać się podczas otwarcia basenu nawet w garniturze. Miasto pozyskało właśnie ponad 5,6 mln zł na rozpoczęcie budowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pływalnia, która otworzona została uroczyście w 1933 roku w Tomaszowie Lubelskim była obiektem zazdrości w całym województwie lubelskim. Na uroczyste otwarcie pływalni oraz domu „Rodziny Policyjnej” przyjechał wojewoda J. Rożniecki oraz dowódca 3 Dywizji Legionów gen. W. Bortnowski.

„Na specjalne podkreślanie zasługuje urządzenie pływalni, którą można zaliczyć do wyjątkowych w Polsce. Pływalnia tomaszowska posiada obok basenu natryski z zimną i ciepłą wodą, samoczynną studnię artezyjską z wodą do picia, kabiny i ładnie urządzoną plażę. Została zbudowana wspólnym wysiłkiem miejscowego społeczeństwa. Pracowali przy niej robotnicy, rolnicy i inteligenci. Prace techniczne były prowadzone pod kierownictwem inż. Bellerta. Otwarcie pływalni w Tomaszowie, małym mieście powiatowym, budzi zazdrość Lublina, dużego miejskiego ośrodka pozbawianego całkowicie kąpieliska” – donosił 22 września 1933 r. „Express Lubelski i Wołyński”.

Z tego basenu tomaszowianie korzystali także po wojnie. I z coraz mniejszym zainteresowaniem przez kolejne lata. Aż w latach 80. decyzją organów sanitarnych basen zamknięto. Obiekt basenowy zburzono.

– W tej chwili Tomaszów Lubelski jest jedynym z dwóch miast powiatowych w województwie lubelskim, które nie posiada miejskiej pływalni – wzdycha Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Inwestycja wyczekiwana

O budowie krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim mówi się od dekady. Opracowany kilka lat temu projekt budowlany przewiduje krytą pływalnię z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, pomieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią, zapleczem szatniowo-sanitarnym o kubaturze ponad 32 tys. metrów sześciennych. Podstawowym elementem pływalni ma być niecka basenowa o wymiarach 12,5 x 25 m z sześcioma torami do pływania i głębokością od 1, 20 do 1, 8 m. W obiekcie ma znajdować się mniejszy basen rekreacyjno-sportowy (9 x 18 m) z dwoma torami pływackimi z głębokością zmienną od 0,9 do 1,2 m do nauki pływania. Przewidziano też część rekreacyjną m.in.: zjeżdżalnię dla dzieci, zjeżdżalnię o długości około 60 m z odrębnym wyjściem, ławeczkę napowietrzającą (z zestawem dysz napowietrzających), parasol wodny, bicze podwodne, rwącą rzekę. Na piętrze zaprojektowano niewielką widownię na 152 miejsc siedzących, kawiarnię z zapleczem kuchennym oraz sale do ćwiczeń i gabinety odnowy biologicznej (masaż klasyczny, sauna fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, solarium). W sąsiedztwie hali basenowej zaplanowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbędne do funkcjonowania obiektu, dla ratowników. Obiekt powstanie na terenie Tomaszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. W miejscu budynków, które zostaną wyburzone.

– Nastawiamy się na rekreację i na naukę pływania. Ten basen ma przede wszystkim służyć naszym mieszkańcom – mówi Wojciech Żukowski.

Są pieniądze, będzie przetarg

Do tej pory inwestycja pozostawała w sferze planów. Miasto jest za biedne, aby samo mogło udźwignąć koszt inwestycji. Budowa basenu miejskiego to koszt około 18 mln zł. Samorząd postanowił więc inwestycję zrealizować w formie montażu środków z różnych źródeł. Konkretnie trzech: środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, z puli przeznaczonej na rewitalizację (miasto basen wpisało w rewitalizację dzielnicę „Koszary, z tego źródła chce pozyskać ok. 9 mln zł). Resztę pieniędzy z własnego budżetu dołoży miasto. To około 4 mln zł.

Włodarze Tomaszowa właśnie otrzymali informacje, że ministerstwo przyznało 5 mln 648 tys. zł dotacji. Pieniądze miasto otrzyma w turach rozłożonych na trzy lata.

– Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwala na rozpoczęcie inwestycji. W styczniu ogłaszam przetarg – mówi burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Burmistrz nie obawia się o dalsze finansowanie inwestycji. Wniosek związany z rewitalizacją „Koszar” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną w urzędzie marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Został wpisany do wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego. To gwarantuje finansowanie.

– Uruchomienie tych środków to już formalność. Deklaruję, że mieszkańcy w basenie wykąpią się już 2020 roku – mówi Wojciech Żukowski.

roh

źr. Kronika Tygodnia
 

·
Registered
Joined
·
23 Posts
Discussion Starter · #3 ·
3: Hotel Ibis StylesZ obecnego hotelu Laureat ma powstać nowoczesny hotel

Dobra passa Tomaszowa Lubelskiego trwa. Oprócz budowy obwodnicy miasta ruszy budowa krytej pływalni.

– W 2020 roku mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego będą korzystać z krytej pływalni – deklaruje Wojciech Żukowski, burmistrz miasta. I obiecuje, że jest gotów wykąpać się podczas otwarcia basenu nawet w garniturze. Miasto pozyskało właśnie ponad 5,6 mln zł na rozpoczęcie budowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pływalnia, która otworzona została uroczyście w 1933 roku w Tomaszowie Lubelskim była obiektem zazdrości w całym województwie lubelskim. Na uroczyste otwarcie pływalni oraz domu "Rodziny Policyjnej" przyjechał wojewoda J. Rożniecki oraz dowódca 3 Dywizji Legionów gen. W. Bortnowski.

"Na specjalne podkreślanie zasługuje urządzenie pływalni, którą można zaliczyć do wyjątkowych w Polsce. Pływalnia tomaszowska posiada obok basenu natryski z zimną i ciepłą wodą, samoczynną studnię artezyjską z wodą do picia, kabiny i ładnie urządzoną plażę. Została zbudowana wspólnym wysiłkiem miejscowego społeczeństwa. Pracowali przy niej robotnicy, rolnicy i inteligenci. Prace techniczne były prowadzone pod kierownictwem inż. Bellerta. Otwarcie pływalni w Tomaszowie, małym mieście powiatowym, budzi zazdrość Lublina, dużego miejskiego ośrodka pozbawianego całkowicie kąpieliska" – donosił 22 września 1933 r. "Express Lubelski i Wołyński".

Z tego basenu tomaszowianie korzystali także po wojnie. I z coraz mniejszym zainteresowaniem przez kolejne lata. Aż w latach 80. decyzją organów sanitarnych basen zamknięto. Obiekt basenowy zburzono.

– W tej chwili Tomaszów Lubelski jest jedynym z dwóch miast powiatowych w województwie lubelskim, które nie posiada miejskiej pływalni – wzdycha Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.


 

·
Registered
Joined
·
7 Posts
4: Zielony Rynek
Zielony Rynek to popularne od lat targowisko, położone w samym centrum Tomaszowa Lubelskiego. Miejski plac handlowy zachowa swoją funkcję po przebudowie, ale stanie się bardziej uporządkowany i nowoczesny.
Przeciętność na zabytkowym obszarze

Jeszcze do niedawna Zielony Rynek niczym nie różnił się od typowych targowisk obecnych w prawie każdym polskim mieście. Sprzedający i kupujący prowadzili handel w prowizorycznych, mało estetycznych budach z blachy. Urzędnicy chcieli nie tylko poprawić wygodę zakupów, ale przede wszystkich podnieść jakość przestrzeni miejskiej, ponieważ plac targowy znajduje się w centrum Tomaszowa Lubelskiego.

Projekt przebudowy opracował architekt Marek Wiśniewski z Pracowni Projektowej Wimar we współpracy z konserwatorem zabytków, bowiem Zielony Rynek znajduje się na zabytkowym obszarze urbanistycznym. Z tego względu projekt przebudowy silnie nawiązuje do tradycyjnej architektury tego regionu.

Targ na miarę XXI wieku

Zielony Rynek zostanie zabudowany drewnianymi pawilonami krytymi modrzewiowym gontem, które mają chronić odwiedzającym przed warunkami atmosferycznymi. Będą one przypominać typowe dla tych okolic drewniane domy podcieniowe. Dachy budynków będą miały zróżnicowane, geometryczna formy. Spójność zabudowań zostanie zachowana dzięki kalenicom jednakowej wysokości. Oprócz sklepików, na Zielonym Rynku przewidziano także toalety i magazyny. Targowisko zostanie wyłożone brukiem z klinkieru i otoczone zielenią. Zlikwidowanie zostanie ogrodzenie, dzięki czemu plac będzie dostępny ze wszystkich stron.

Zielony Rynek po modernizacji będzie nazywał się „Targowisko Mój Rynek”. Remont będzie kosztował prawie 1,6 mln złotych, z czego milion będzie pochodził z dofinansowania.
Więcej: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,23715727,nowe-oblicze-zielonego-rynku-w-tomaszowie-lubelskim.html
info. http://www.bryla.pl 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top