Skyscraper City Forum banner

.

1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
10,810 Posts
Discussion Starter · #5 ·
W stronę południową rozebrano w latach 60. (tamtędy wożono Żydów do Chełmna), w stronę północną tory są mocno zarośnięte, częściowo już porozbierane. Generalnie smutek ściska mi gardło bo pamiętam jeszcze czerwoną kolejkę, która jeździła do Sompolna - ostatnia jakieś 10 lat temu.
 

·
.
Joined
·
2,959 Posts
Tak światło fajnie zagrało. Bocznica widzę, że od czapy używana, a wąskotorówka, cóż tak się dzieje, szkoda tego, mam nadzieję, że chociaż w niedalekich Krośniewicach w końcu coś ruszy. Tam tyle taboru stoi i niszczeje!
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top