SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

· Illustrateur
Joined
·
13,799 Posts
waar is dat plan voor die toren van vloep voor? ik vind het een beetje uit-de -grondstamp -woontoren -in -een- buitenwijk -van- moskou/ hong kong. wel indrukwekkend. dat torentje in zwijndrecht is wel grappig . een wannabe-scraper met de goede instelling. echt heel veel indruk maakt ie nog niet, maar toch goed nieuws voor de zwijnezen.
 

· Registered
Joined
·
8,473 Posts
Na wat google-en denk ik dat dit project op de plaats moet komen van de Koningskerk aan de Burgemeester Jansenlaan. Dit plaatje vond ik er bij:

bron: deze site

Op de foto zie je nog de zendmast staan die ook op de luchtfoto is te zien. Volgens de site van de gemeente Zwijndrecht wordt de kerk inderdaad gesloopt.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top