SkyscraperCity Forum banner

Torentje Bonnehos breekt bij verhuizing

2025 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  hooghoudt
Foto ziekenhuis met kapel uit de jaren 30LEEUWARDEN 4 april - Het torentje van het Bonifatiushospitaal in Leeuwarden is gisteren tijdens de verhuizing in tweeën gebroken. Het werd zonder problemen van de kapel op het terrein van het Bonnehos getakeld. Maar toen het op de dieplader zou worden gezet brak de spits af.
Het torentje is bestemd voor de rooms-katholieke begraafplaats aan de Harlingerstraatweg. Daar is het ondanks de breuk, toch naartoe gebracht. Het zou bij de begraafplaats worden gerestaureerd. Als de schade niet al te groot is, gaat die restauratie gewoon door.

Vlak voordat de 10 meter hoge toren in de takels werd gezet, luidde zuster Veronique nog één keer de angelusklok. De afgelopen dertien jaar verzorgde zij de kapel en het torentje. En nu keek zij toe hoe 'haar' toren, die sinds 1935 de kapel van het Bonifatius Hospitaal sierde, werd verhuisd.

,,Ik werd er stil van, een beetje emotioneel ook", zegt de zuster. ,,Dagelijks luidde ik het klokje drie keer, voor mij en omwonenden was dat zó'n vertrouwd geluid.'' En nu brak het torentje ook nog in tweeën. ,,Heel treurig.''

Toen medewerkers van sloopbedrijf Beelen het op een dieplader wilden leggen, brak de spits. Robert Visser maakte foto's van het schouwspel en zag het gebeuren. ,,Dat hout aan de binnenkant is helemaal vermolmd'', zegt hij. ,,En dan zit er ook nog zo'n zwaar ijzeren kruis in de top. Het hield gewoon niet.'' Het voorval doet hem terugdenken aan 1976, toen de spits van de toren van de Bonifatiuskerk afwoei.

De spits van de kapeltoren plofte rechtop in de modder, als een dartpijl in een bord. ,,En dat is een geluk bij een ongeluk'', meent Wim Röben van de stichting die de begraafplaats beheert. ,,Was het op een blok beton gevallen, dan was de schade veel groter geweest.'' Hij zit nu wel met de gebakken peren. ,,De spits zou sowieso gerestaureerd worden, maar we zijn nu natuurlijk wel duurder uit. Deze week komt er een expert kijken, om de schade op te nemen.''

Het komt allemaal wel weer goed, denkt Röben. ,,Die toren knappen we weer helemaal op en op 12 juni wordt hij officieel onthuld.'' Misschien luidt zuster Veronique dan toch weer het angelusklokje.

Bron:http://www.leeuwardercourant.nl

De onderstaande foto's zijn uit mijn eigen collectie:

Zuster Veronique met spits en schoorsteen. (De schoorsteen is 5 april in de vroege ochtend gesloopt met een telescoopkraan met een beul eraan)


De kloostertuin met kapel hoe ik het nog zag in augustus 2004.


Hoe het er bij lag op 4 april 2005 ten tijde van de takelwerkzaamheden.


Overzichtsfoto van het terrein.


Forgotten places ?


Het Ketelhuis met schoorsteen in 2004.


De glazen en loden van de kapel.


Dit is het einde dat doet de deur dicht.En dat kan allemaal in Leeuwarden anno 2005! :bash:
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Gaan ze het gebouw ook slopen? Nee toch? Zou een schande zijn. :(
Inderdaad: het hele bonnehos wordt gesloopt... absoluut belachelijk!
de kerken hebben geen geld meer!
check al die prachtige bakstenen en dakpannen :cry:
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top