SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,797 Posts
Discussion Starter · #1 ·
ik had toevallig nog een oud paint-ontwerpje in mijn stoffige verdomhoekbestand staan. wie wil hem hebben in welke stad, of wie vind hem in die stad wel geslaagd, ik wist het nog even niet helemaal. hij heeft in mijn idee een hoog los angeles-gehalte. wie biedt er meer ? eenmaal andermaal....

tis een ding van 200-250m hoog. vond hem wel geslaagd voor een van mijn eerste ontwerpen :)

 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top