SkyscraperCity banner

1 - 20 of 481 Posts

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,302 Posts
Discussion Starter #1
Informacje Gospodarcze:

5,8 mld zł przychodów! Toruńska Neuca poprawia wyniki

Największa firma w Toruniu opublikowała wyniki finansowe za ubiegły rok: 80,5 mln zł zysku i prawie 5,8 mld zł przychodów ze sprzedaży. Dane są lepsze niż rok temu, a Neuca zapowiada kolejny wzrost
źródło
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,302 Posts
Discussion Starter #2
Apator ma zgodę na wielkie przejęcie za 90 mln zł

Urząd Antymonopolowy zgodził się, by toruński Apator kupił łódzką spółkę Elkomtech. Ma na nią wydać 90 mln zł.


O przejęciu łódzkiego przedsiębiorstwa Apator poinformował pod koniec ub.r. Zaznaczył przy tym, że do transakcji dojdzie tylko wtedy, gdy spełnią się trzy warunki. Pierwszy z nich właśnie się ziścił - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na transakcję, uznając, że nie zachwieje ona równowagą na rynku.

Pozostałe dwa warunki leżą już tylko po stronie Elkomtechu. Ma on po pierwsze zmienić sposób zatrudniania zarządu, a po drugie sporządzić i przekazać Apatorowi sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Według wcześniejszych informacji, łódzka spółka miała w nim 53 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Apator produkuje liczniki energii elektrycznej i innych mediów oraz aparaturę. W swojej nowej strategii zakłada m.in. bycie wiodącym dostawcą systemów i urządzeń pomiarowo-odczytowych, w szczególności dla firm zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Zakup Elkomtechu, który specjalizuje się w systemach do zdalnego sterowania i nadzoru nad sieciami elektroenergetycznymi, ma poszerzyć ofertę Apatora dla energetyki.

Notowany na warszawskiej giełdzie Apator to rdzennie toruńska firma, jego główny zakład w pobliskim Ostaszewie zatrudnia ok. 500 osób. Od lat sukcesywnie skupuje polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, powiększając swoją grupę kapitałową. Do toruńskiej spółki należą m.in. zakłady Pafal w Zielonej Górze, Apator Mining w Katowicach czy Apator Powogaz z Poznania. W 2012 r. grupa wykupiła połowę udziałów w brytyjskiej fabryce gazomierzy George Wilson Industries (GWi) z Coventry.

W minionym roku grupa Apatora miała 679 mln zł przychodów ze sprzedaży i 69 mln zł czystego zysku. Nowa strategia spółki do 2019 r. zakłada zwiększenie przychodów do poziomu 1,5 mld zł rocznie.

źródło
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts

NFI Krezus z Torunia zakończył pierwszy etap poszukiwań złota

Na 161 km2 terenu koncesji na poszukiwanie złota należącej do spółki zależnej od Krezus SA w regionie Mandiana w Republice Gwinei zakończono pierwszy etap wierceń. Teraz spółka analizuje 328 pobranych próbek, które pomogą wybrać obszar o największym potencjale złożowym.

Łączna długość odwiertów to 1218 metrów bieżących. Wykonano 140 wierceń o średniej głębokości 8.7 m i maksymalnej głębokości sięgającej 16 m. Pobrano łącznie 328 próbek, w tym 171 próbek szlichowych, 43 próbki litogeochemiczne z podłoża oraz 114 próbek stream sediments.

Próbki te zostaną w kolejnych dniach poddane analizom chemicznym, których celem będzie określenie zawartości złota w badanym terenie. Dzięki temu możliwe będzie określenie obszarów o największym potencjale złożowym – mówi Paweł Konzal, Prezes Zarządu Krezus SA. - Kolejnym etapem będzie zagęszczenie siatki wierceń na obszarach o największym potencjale złożowym, co pozwoli na bardziej dokładne ustalenie terenów, na których mogłoby być planowane wydobycie. Zakończenie kolejnego etapu prac badawczych planowane jest na czerwiec bieżącego roku – dodaje.

Na terenie koncesji prowadzone są również badania geofizyczne. Do dnia dzisiejszego wykonano 1997 sondowań SGE (sondowanie geoelektryczne wykorzystywane do rozpoznawania budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy Ziemi) na 69 profilach z wierceń. Badania geofizyczne zostaną zakończone do 30 marca bieżącego roku. Wyniki badań w powiązaniu z wynikami prac geologicznych (wierceń, próbek szlichowych itd.), pozwolą na lepsze zrozumienie struktur geologicznych i złóż na danym terenie.

Zakończone zostały również prace przygotowawcze na terenie koncesji na poszukiwanie boksytów w regionie Boffa. Łącznie wykonano roboty na odcinku 20 km oraz 1 000 m2 placów pod wiercenia. W przyszłym tygodniu rozpoczęte zostaną wiercenia pełnordzeniowe, które pozwolą na lepsze rozpoznanie złóż boksytów znajdujących się na 177 km2 terenu koncesji. Ich zakończenie planowane jest na początek maja bieżącego roku.

Działalność operacyjną w obu rejonach w Gwinei prowadzą spółki zależne: Krezus Mining Guinee SA i Krezus Exploration Guinee SA. W poszukiwaniach i dokumentacji złóż KREZUS SA współpracuje z najstarszą i największą firmą geofizyczną w Polsce – Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych PBG, które specjalizuje się w badaniach geofizycznych związanych z poszukiwaniem surowców mineralnych oraz z zakresu geologii inżynierskiej i ochrony środowiska.

źródło: http://www.nfikrezus.pl/krezus-zakonczyl-pierwszy-etap-poszukiwan-zlota,443,l1.html
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts

Coraz więcej firm w Toruniu - zestawienie na tle innych miast województwa:


LATA 2005 - 2012

ROK 2013


Jak można zaobserwować od roku 2010 w Toruniu dobyło ponad 1600 firm.
Ten wynik ma tym większe znaczenie, że we wszystkich miastach w województwie raczej odnotowujemy spadki - w przykładowej Bydgoszczy ilość firm zmniejszyła się o ponad 300. Mam nadzieję że następne lata będą jeszcze lepsze - oczywiście nie tylko dla nas :cheers::cheers::cheers:

Źródła:
http://www.stat.gov.pl/bydgosz/index_PLK_HTML.htm
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,302 Posts
Discussion Starter #5
Finowie zatrudniają w Toruniu, organizują dni otwarte

OpusCapita - fińska firma, która zatrudnia w Toruniu kilkuset pracowników i planuje przyjąć kolejne 100 osób - zaprasza studentów i absolwentów do swojego biura na dzień otwarty.
źródło
 

·
Registered
Joined
·
367 Posts
Z danych za 2013 r. wynika, że per capita w Toruniu jest więcej firm niż w Bydgoszczy. To kolejny czynnik pokazujący, że Toruń jest bardziej przedsiębiorczy niż Bydgoszcz.
Na 1000 mieszkańców: Toruń: 124,4 firmy, Bydgoszcz: 120,5 firmy.


Coraz więcej firm w Toruniu - zestawienie na tle innych miast województwa:


LATA 2005 - 2012

ROK 2013


Jak można zaobserwować od roku 2010 w Toruniu dobyło ponad 1600 firm.
Ten wynik ma tym większe znaczenie, że we wszystkich miastach w województwie raczej odnotowujemy spadki - w przykładowej Bydgoszczy ilość firm zmniejszyła się o ponad 300. Mam nadzieję że następne lata będą jeszcze lepsze - oczywiście nie tylko dla nas :cheers::cheers::cheers:

Źródła:
http://www.stat.gov.pl/bydgosz/index_PLK_HTML.htm
 

·
Banned
Joined
·
962 Posts
^^ ważne, że tendencja jest rosnąca. ciekawe co by wyszło jakby zsumować i porównać zysk operacyjny firm z T i B... myślę, że wynik byłby jeszcze korzystniejszy dla Torunia, który ma więcej dużych przedsiębiorstw.
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
^^

no porównując zbliżone dochody Torunia i Bydgoszczy - 1mld w stosunku do 1,4mld zł widać że sporo nadrabiamy tymi firmami z wpływów podatkowych..

Neuca, TZMO, APATOR, Krajowa Spółka Cukrowa, Nestle, ThyssenKrupp, NovaTrading, Janus, Rywal,
RUG Rhello z Włoch....( firmy z top500 polskich firm ) - Bydgoszcz ma tam tylko swoją PESE.

natomiast firmy takie jak ATS.SA czy Interhandler niedługo dołączą do grona toruńskich korpo w tym rankingu - ktoś zna jeszcze firmy z przychodami powyżej 300milionów zł rocznie od nas? Wiem że Frosta z Bydgoszczy chyba jeszcze oscyluje wokół tych wartości.
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts


NEUCA MA ZGODĘ NA PRZEJĘCIE ACP PHARMA

2014-04-01

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

Cena zakupu części hurtowej spółki to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ok. 203 mln zł (cena ta uwzględnia posiadane przez spółki hurtowe środki pieniężne w wysokości ok. 48,2 mln PLN na koniec 2012 r.)
Wydanie zgody przez UOKiK jest warunkowe i zobowiązuje Grupę NEUCA do sprzedaży hurtowni farmaceutycznej ACP Pharma w Bydgoszczy, w ciągu 9 miesięcy od sfinalizowania transakcji zakupu. Zgodnie z decyzją kupujący nie może należeć do Grupy NEUCA i musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. Brak akceptacji może nastąpić w wypadku jeśli Urząd stwierdzi, że nabywca nie będzie dawał gwarancji utrzymania dotychczasowej działalności hurtowni.

Hurtownia ACP Pharma S.A. zlokalizowana w Bydgoszczy jest jedną z pięciu hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez Grupę ACP Pharma i realizowała w 2013 r. ok. 20 % sprzedaży hurtowej Grupy ACP.

Szczegóły transakcji Spółka przekaże niezwłocznie po jej finalizacji, która oczekiwana jest za około dwa tygodnie.

Źródło: www.neuca.pl

Dzięki temu zabiegowi, przychody z 5,7mld wzrosną w okolice 7mld zł :) NICE!! :cheers::cheers::cheers::cheers:
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,302 Posts
Discussion Starter #10
Prywatyzacja Polskiego Cukru jest coraz bliżejKrajowa Spółka Cukrowa, największa państwowa firma w Toruniu, ma trafić w ręce pracowników i plantatorów buraków. Ministerstwo Skarbu Państwa znowu negocjuje warunki prywatyzacji.


Biuro prasowe resortu poinformowało o zakończeniu pierwszego z serii zaplanowanych na ten temat spotkań. Zespół, w skład którego weszli wiceministrowie Urszula Pasławska i Paweł Tamborski, rozmawiał z delegacją pracowników i plantatorów. Według ustawy z 1994 r. tylko oni będą mogli kupować akcje spółki. Uprawnionych jest kilkanaście tysięcy osób.

"Koncepcja MSP zakłada, że zapłata za nabywane akcje KSC będzie możliwa w ratach, których płatność zostanie rozłożona na siedem lat. Uprawnieni będą mogli skorzystać z pożyczek udzielanych przez spółkę, a przy płatności pierwszej raty wymagany będzie wkład własny" - poinformowało ministerstwo.


Zainteresowani kupnem mają przedstawić swoje sugestie, w przyszłym tygodniu strony znów zasiądą do stołu negocjacyjnego.

KSC - inaczej Polski Cukier - ma centralę w Toruniu, siedem cukrowni w całej Polsce i jedną w Mołdawii. To największy w kraju producent cukru. Do niego należą też Fabryka Cukierków "Pszczółka" w Lublinie, zespół młynów w Stoisławiu (woj. zachodniopomorskie), a od niedawna również zakład we Włocławku, w którym powstawał słynny keczup. Koncern sponsoruje toruńskich koszykarzy.

O prywatyzacji KSC mówi się od lat, ale nic z niej nie wychodzi. W 2012 r. wydawało się, że sukces jest bliski, ale ministerstwo w ostatniej chwili zablokowało sprzedaż po protestach rolników.

Polski Cukier ostatni rok obrotowy zakończył z zyskiem 381 mln zł.

źródło
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
ciekaw jestem jak bardzo realna jest opcja przeniesienia zarządu firmy z Torunia do Lublina? Podatku pewnie sporo zostawiają u nas :( dodatkowo angażują się w sponsoring.
Powinniśmy walczyć o tę firmę!!
 

·
Registered
Joined
·
4,040 Posts
Z danych za 2013 r. wynika, że per capita w Toruniu jest więcej firm niż w Bydgoszczy. To kolejny czynnik pokazujący, że Toruń jest bardziej przedsiębiorczy niż Bydgoszcz.
Na 1000 mieszkańców: Toruń: 124,4 firmy, Bydgoszcz: 120,5 firmy.
Ciekawe wnioski. Może warto zastanowić się nad liczbami bezwzględnymi - liczba firm w Bydgoszczy to więcej niż we Włocławku, Grudziądzu i Toruniu razem wziętych...
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Zabieg dodający liczbę firm z Włocławka oraz Grudziądza do Bydgoszczy nie sprawi że u was będzie ich 3x więcej niż w Toruniu więc takie dziwne dodawania potencjału ubogich miast do Torunia ma na celu w Twej wypodziewidz deprecjonowanie samego Torunia.

faktem jest że jedna korporacja na poziomie TZMO NEUCI czy APATORA oraz kilku pozostałych płaci podatki na poziomie tysięcy małych firm z Bdg których macie więcej. Faktem jest również że tylko w Toruniu ilość firm rośnie oraz per capita jest ich więcej niż w Bydzi. Co ma przedstawiać Twoim zdaniem liczba bezwględna samych firm w Bydgoszczy? Brak sponsoringu oraz niskie dochody dla budżetu miasta?
 

·
marboro
Joined
·
5,736 Posts
ciekaw jestem jak bardzo realna jest opcja przeniesienia zarządu firmy z Torunia do Lublina? Podatku pewnie sporo zostawiają u nas :( dodatkowo angażują się w sponsoring.
Powinniśmy walczyć o tę firmę!!
A w ogole taka opcja wchodzi w gre? Jezeli sa do tego przymiarki to miasto juz powinno dzialkac wszelkimi srodkami mozliwymi aby zarzad zatrzymac. To sa spore pieniadze dla budzetu miasta.
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
no u nas jest sama siedziba Polskiego Cukru. więc na pewno duzo łatwiej byłoby ukraść innemu miastu taką firmę aniżeli Pese która jest ulokowana na dziesiątkach ha w Bydgoszczy.

Mimo wszystko mam nadzieję że lobbing naszych władz jest uskuteczniany w tej materii...
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
uzylem paru skrotow myslowych :) pisząc "kradzież" myślałem o przeniesieniu siedziby i rejestrację firmy w innym mieście i płacenie tam podatków.

Wydaje mi się że dużo łatwiej byłoby zrobić taki myk kupując Polski Cukier bez zakładów w Toruniu niż wykupując PESE - która ma większe powiązania strukturalne z Bydgoszczą. Na pewno dużo łatwiej możnaby było się z tego wytłumaczyć. :)
 

·
Moderator
Joined
·
6,501 Posts
^^ ważne, że tendencja jest rosnąca. ciekawe co by wyszło jakby zsumować i porównać zysk operacyjny firm z T i B... myślę, że wynik byłby jeszcze korzystniejszy dla Torunia, który ma więcej dużych przedsiębiorstw.
Nie sugerowałbym się ogólną liczbą firm, bo są w tym policzone jednoosobowe działalności gospodarcze, które są nierzadko samozatrudnieniem wymuszonym przez pracodawców, a więc nie są efektem standardowej przedsiębiorczości.

Natomiast, trzeba przyznać, że w Toruniu jest zdecydowanie więcej niż w Bydgoszczy dużych i średnich firm osiągających dodatnie wyniki finansowe.

Szkoda tylko, że nie przekłada się to na poziom bezrobocia, które jest wyraźnie wyższe niż u sąsiada. Pytanie więc co ważniejsze: fajnie wyglądające wskaźniki, czy po prostu praca dla ludzi?Zwróćcie proszę uwagę, że w Toruniu odnotowano znacznie większy wzrost bezrobocia niż w Bydgoszczy.

Wracając do dużych firm - kiedyś zrobiłem zestawienia na potrzeby wątku dekoncentracja/decentralizacja oparte na tej liście:
http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3293/107/
która po pierwsze uśredniła wyniki z kilku lat i obejmuje wyłącznie rentowne firmy o przychodach nie mniejszych niż średnio 100 mln rocznie.

Żeby nie było na początek zbyt różowo, pokażę dane dla całej Polski w liczbach bezwzględnych:Widać olbrzymie dysproporcje - szczególnie pomiędzy 1, a 2 miejscem, no ale żyjemy w bardzo scentralizowanym kraju i niewiele się dzieje, żeby to się zmieniło.

Znacznie lepiej wygląda ten wykres, jeśli przeliczymy te przychody na ilość mieszkańców:Toruń porównywalny z Krakowem, Trójmiastem i... Rzeszowem ;) co wciąż jednak każe patrzeć na te dane z lekkim dystansem i zachowaniem skali ośrodków, bo jednak jeśli chodzi o znaczenie w kraju liczy się pierwszy wykres...

Jak odkopię inne wykresy podeślę :)
 

·
Banned
Joined
·
145 Posts
Natomiast, trzeba przyznać, że w Toruniu jest zdecydowanie więcej niż w Bydgoszczy dużych i średnich firm osiągających dodatnie wyniki finansowe.

Szkoda tylko, że nie przekłada się to na poziom bezrobocia, które jest wyraźnie wyższe niż u sąsiada. Pytanie więc co ważniejsze: fajnie wyglądające wskaźniki, czy po prostu praca dla ludzi?
Pytanie twoje Marcinie przypomina moim zdaniem wielowiekowe dysputy filozoficzne na temat tego, które święta są ważniejsze, Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. A jak wiadomo przecież, zarówno jedne, jak i drugie, choć tak odmienne, są tak samo ważne. Co więcej, bez pierwszych nie byłoby drugich :)
Reasumując, to że w Toruniu jest większa liczba dużych i średnich firm niż w Bydgoszczy, które łącznie osiągają dodatnie wyniki finansowe, pozostawiając daleko w tyle firmy bydgoskie, a mimo tego nie przekłada się to obecnie na poziom bezrobocia, gdzie akurat jest odwrotnie (aczkolwiek różnica między naszym a sąsiednim miastem jest tutaj nieznaczna), jest to zdarzenie czasowe, może nawet i incydentalne, które - prędzej czy później - ale ulegnie zmianie. Inaczej mówiąc, gdyby w Toruniu było mało dużych i średnich firm, a jeszcze temu niekorzystnemu dla miejskiej gospodarki zjawisku towarzyszyła wysoka stopa bezrobocia, to wówczas mielibyśmy poważne zmartwienie. A tak? Może to tylko kwestia czasu i stopa bezrobocia spadnie... Zobaczymy.
 
1 - 20 of 481 Posts
Top