SkyscraperCity banner

1 - 20 of 988 Posts

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #1
Watek został załozony aby poruszyc problem rewitalizacji, inwestycji w miejsca zielone na obszarze miasta, ktore zajmuja 30% pow. oraz odgrywaja znaczaca role w zyciu mieszkancow.


Zielen w miescie:

Toruń uznawany jest za zielone miasto.
Poza parkami, skwerami, zieleńcami rozwinięta jest urządzona zieleń przyuliczna. Czasem jednak może okazać się denerwujące gdy drzewa skutecznie osłaniają ciekawy obiekt czy widok.
Na obszarze miasta i jego obrzeżach wiele jest także obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną (więcej patrz niżej: Ochrona przyrody).

Do najciekawszych i najczęściej uczęszczanych obiektów parkowych w Toruniu należą:
• planty wokół zespołu staromiejskiego,
• ciągnący się na zachód pas w postaci:
• Doliny Marzeń,
• Ogrodu Zoobotanicznego oraz
• Parku na Bydgoskim Przedmieściu wraz z Błonami nadwiślańskimi,
• Barbarka - duże obszary leśnie w północno-zachodniej części Torunia,
• leżąca po przeciwnej stronie Wisły wyspa Kępa Bazarowa z rezerwatem w postaci lasu łęgowego.
Te właśnie miejsca szczególnie polecamy.


System przyrodniczy miasta

Tereny zielone w Toruniu zajmują prawie 30% jego powierzchni. Są to głównie lasy; duży udział mają także ogródki działkowe i tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, skwery, zieleń osiedlowa i przydomowa, zieleń przyuliczna i cmentarna). Specyficzna dla Torunia jest zieleń forteczna (o fortach czytaj tutaj). Największe nasycenie zielenią występuje w dzielnicach: Bielany, Bydgoskie Przedmieście, Kaszczorek, Rudak oraz na osiedlach Na Skarpie i Winnica.

Walorem dla miasta jest fakt, że lasy otaczają go praktycznie ze wszystkich stron (za wyjątkiem terenów północno-wschodnich). Łączna powierzchnia lasów to 2755 ha, prawie 24% powierzchni miasta. Głównym składnikiem drzewostanu jest sosna zwyczajna, tworząca bory. Dużą powierzchnię zajmują jednogatunkowe, sztucznie posadzone drzewostany. Natomiast suche bory wrzosowe i chrobotkowe porastają ubogie piaski wydmowe (części południowe i wschodnie miasta).
W borach tych uderza duży udział mchów i porostów naziemnych, a drzewa nie osiągają wysokich rozmiarów, podszyt jest skąpy, złożony głównie z jałowców, runo również ubogie, monotonne z udziałem gatunków ciepłolubnych. Na niezalesionych wydmach rośnie szczotlicha siwa i turzyca (na nagich, często rozwiewanych piaskach), kostrzewa i strzępica silna. Pomiędzy wyżej wspomnianymi zespołami a borami, rozpościerają się suche wrzosowiska. W ich składzie dominuje wrzos zwyczajny, borówka brusznica, czasem mącznica lekarska, traganek piaskowy. Diametralnie różnym zespołem roślinnym jest bujny łęg wierzbowo-topolowy (stanowiący rezerwat) na Kępie Bazarowej. Łęgi takie porastają bowiem żyzne i wilgotne siedliska zalewane przez wodę.Większość z lasów to lasy państwowe, należące do nadleśnictw: Toruń, Dobrzejewice, Gniewkowo i Cierpiszewo. Lasy miejskie (komunalne, 460 ha) występują na Barbarce, Bielanach, Kępie Bazarowej, Czerniewicach, Rudaku, Na Skarpie, przy Szosie Bydgoskiej i przy ulicy Bema. Wszystkie lasy leżące w granicach miasta mają status lasów ochronnych. Największym zwartym obszarem leśnym jest Barbarka w części północno-zachodniej części miasta. W części północnej znajdują się fragmenty Lasu Łysomickiego i Lasu Papowskiego. Kolejnym dużym terenem jest las na wschodnich i południowych krańcach osiedla Na Skarpie i na Kaszczorku. W kujawskiej części miasta lasy ciągną się od Czerniewic poprzez poligon do Glinek. W przeważającej większości są to monokultury sosnowe.
Obszary Barbarki i lasu na osiedlu Na Skarpie są zagospodarowane turystycznie; prowadzą tędy szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne i ścieżki dydaktyczne.

Specyficzną dla Torunia formą zieleni jest zieleń forteczna. Towarzyszy ona obiektom fortecznym, wchodzących w skład Twierdzy Toruń. Z wewnętrznym pierścieniem fortyfikacji związany jest pas plant wokół Starówki. W skład tego pierścienia wchodzą też m.in. park na Jakubskim Przedmieściu (na stoku Fortu Św. Jakuba) i Park Tysiąclecia wokół fortu Przyczółek Mostowy.
Dużą wartość przyrodniczą, ekologiczną i rekreacyjną, a także historyczną, przedstawiają tereny zieleni związane z zewnętrznym pasem fortyfikacji. Zadrzewienia forteczne pełniły głównie funkcje: konstrukcyjną (stabilizacja nasypów), przeszkodową, maskującą i klimatyczną. W skład zieleni fortecznej wchodzą murawy trawiaste, grupy drzew i krzewów, szpalery drzew i lasy. Podlega ona ochronie konserwatorskiej.

W systemie zieleni miejskiej ważne ogniwo stanowią tereny zieleni urządzonej. W jej skład wchodzą: parki, zieleńce, zieleń przydomowa i osiedlowa, zieleń cmentarna i przyuliczna.
Wyróżnić można kilka rodzajów parków:
- parki miejskie: Park na Bydgoskim Przedmieściu, Park Tysiąclecia, Park na Jakubskim Przedmieściu, planty
- parki dworskie: park na Bielawach, park przy Bielańskim Dworze (czytaj niżej: Bielany), park przy dawnym folwarku "Katarzynka" na Przedmieściu Mokrym
- parki leśne: Kępa Bazarowa, Piekarskie Góry przy ul. Kraszewskiego/Słowackiego (czytaj: Bydgoskie Przedmieście. Trasa turystyczna), las przy ul. Bema.


http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=120
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #2
Wielkie sprzatanie po zimie.Osiedla czekają na lifting i głębokie oczyszczanie

Toruńskie spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczynają wielkie sprzątanie. Na razie czekają, aż zima zupełnie odpuści


Już za kilka dni zniknie piach z osiedlowych alejek, a stan trawników, ogrodzeń i budynków znacznie się poprawi.

- Na razie moje osiedle wygląda nie za ciekawie - mówi Magdalena Matyńka, mieszkanka bloku przy ulicy Kraszewskiego - Na chodnikach znajdują się resztki brudnego śniegu, do mieszkania wciąż wnoszę duże ilości piachu. A te psie kupy na trawnikach! - wylicza.


Wygląd większości osiedli w okresie przedwiośnia budzi niesmak i przygnębienie. Widok dziur i błota na chodnikach i alejkach osiedlowych, zniszczonych ogrodzeń i elewacji budynków potęguje nasze złe samopoczucie spowodowane wiosennym przesileniem. Jednak możemy liczyć na poprawę sytuacji w najbliższym czasie. Spółdzielnie mieszkaniowe już rozpoczęły lub lada dzień rozpoczną wiosenne porządki.

- Kilka dni temu rozpoczęliśmy sprzątanie piasku rozsypanego zimą na alejkach - mówi Czesław Degórski, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Spółdzielni „Kopernik” - Nawrót zimy i opadów śniegu chwilowo wstrzymał nasze działania, ale wkrótce rozpoczynamy dalsze prace - mówi. W ramach akcji spółdzielnia - jak co roku - zamierza także uprzątnąć z trawników psie odchody, naprawić uszkodzone słupki, płotki, znaki drogowe i elewacje budynków. - Poprawimy także uszkodzenia powstałe przy wejściach do budynków - mówi Czesław Degórski.

Niewątpliwie niskie temperatury w godzinach nocnych i rannych są dużą przeszkodą. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa stara się sukcesywnie poprawiać stan osiedla po długiej i mroźnej zimie, jednak grabienie trawników i usuwanie piasku na większą skalę nastąpi wtedy, gdy grunt nie będzie twardy, a piach przymarznięty do chodników i poboczy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” rozpocznie prace 15 marca. Od tego dnia, zgodnie z podpisanymi umowami, firmy sprzątające zaczną doprowadzać dzielnicę do porządku.

- Zamierzamy m.in. przeprowadzić mechaniczne sprzątanie ulic - mówi Krzysztof Trawiński, kierownik administracyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” - Mamy podpisaną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Krótsze odcinki są na bieżąco sprzątane przez administratorów nieruchomości we własnym zakresie - mówi. W ramach wiosennych porządków odmalowane zostaną sprzęty, z których korzystają dzieci na placach zabaw i wymieniony piasek w piaskownicach.
 

·
Registered
Joined
·
1,165 Posts
Są pieniądze na zieleń miejską w Toruniu

Toruń jako jedyne miasto w Polsce bierze udział w projekcie Euroscapes związanym z zagospodarowaniem terenów zieleni. Na jego realizację wydamy 150 tys. euro.

W ubiegłym roku nasze miasto wystartowało w międzynarodowym konkursie w ramach unijnego programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC. Toruńska propozycja znalazła się wśród najlepszych projektów związanych z zielenią miejską i koncepcjami ich zagospodarowania. Co ciekawe, ze złożonych 481 wniosków, 74 zyskało uznanie.

Program zaplanowano na trzy lata. Będzie go realizować jeszcze 13 innych miast Unii Europejskiej. Toruński projekt pochłonie 150 tys. euro, z czego ok. 127 tys. euro mamy otrzymać w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynuje go magistracki wydział środowiska i zieleni.

Na czym ma on polegać? - Do 2012 r. ma powstać koncepcja zagospodarowania terenu między pl. Rapackiego, Chopina oraz Bulwarem Filadelfijskim - mówi Szczepan Burak, szef wydziału środowiska i zieleni. - Pieniądze możemy wydać jednak tylko na dokumentację. Prace w tym miejscu będą finansowane z budżetu miasta. Kiedy je rozpoczniemy? Takiej decyzji jeszcze nie ma.

Euroscapes ma być okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, zmierzającą do wypracowania wspólnej koncepcji zarządzania terenami przyrodniczymi w obszarach zurbanizowanych, w oparciu m.in. o innowacyjne techniki Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Cały projekt pochłonie łącznie 2,2 mln euro. Biorą w nim udział także m.in. portugalskie Loures, niemiecki Wetzlar, hiszpańskie Las Palmas de Gran Canaria, słowacka Bratysławy, węgierski Siófok, a także Bruksela i Londyn.

Przedstawiciele tych ośrodków mają przyjechać do Torunia na początku lipca. Wówczas w naszym mieście odbędzie się konferencja poświęconą zarządzaniu zielenią zabytkową na obszarach zurbanizowanych.
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100315/TORUN01/81361669
 

·
Banned
Joined
·
1,126 Posts

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #5
Zielen miejska:Znów zazieleni się, wyrośnie kilka drzewChoć tu i ówdzie wciąż jeszcze widać ślady zimy, z ziemi zaczynają już wyłaniać się pierwsze zielone zwiastuny wiosny. Niebawem wokół miejskich kwietników pojawią się też pierwsi ogrodnicy.


- Do zieleni miejskiej, jak i w inne miejsca, zagląda kryzys, mimo to w Toruniu w tym roku na pewno nie zabraknie kwiatów - mówi Szczepan Burak, dyrektor magistrackiego Wydziału Środowiska i Zieleni. - Zachowamy kwietniki, mamy też zamiar posadzić sporo drzew, przede wszystkim kasztanowców przy ulicy Bydgoskiej, bo tam wiele ich padło, a ta ulica powinna być obsadzona wyłącznie kasztanowcami. Poza tym nowe drzewa pojawią się też, między innymi, przy ulicach Fałata, Piastowskiej, Szosie Lubickiej, w parku przy Waryńskiego oraz w Czerniewicach.Z sadzeniem będzie jednak trzeba jeszcze kilka dni poczekać, najpierw musimy uporać się z porządkami wiosennymi, które pewnie będą trwały do końca marca. Później, o ile pogoda na to pozwoli, zaczniemy sadzić. Prowadzimy już jednak cięcia sanitarne, a w tym roku wyspecjalizowane firmy rozpoczną również prace pielęgnacyjne przy toruńskich pomnikach przyrody.
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #7
Drobna architektura przed Urzedem Marszałkowskim

Marszałek postawi pomnik wojewodzie


Toruńscy radni dali zielone światło dla budowy pomnika przedwojennego wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza. Zostanie on odsłonięty w czerwcu.Zgodnie z przepisami rada opiniuje wszystkie monumenty, jakie mają stanąć na terenie miasta. Samorząd województwa, który zamierza uhonorować pomnikiem Władysława Raczkiewicza, wojewodę pomorskiego w latach 1936-1939 i pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, zwrócił się z wnioskiem do toruńskich rajców. Ci nie mieli wątpliwości. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie. Za było 17 rajców.

Pomnik zostanie odsłonięty 4 czerwca. To wydarzanie będzie jednym z "kluczowych punktów tegorocznych obchodów Święta Województwa” - czytamy we wniosku marszałka Piotra Całbeckiego do rajców. Wykona go Zbigniew Mikielewicz, toruński artysta rzeźbiarz, autor figurek Filusia, Kargula i Pawlaka oraz projektu fontanny "Cosmopolis”. Postać Raczkiewicza zostanie odlana w brązie tzw. metodą wosku traconego. Monument o wysokości ponad 2 m stanie na kamiennej bazie - na lewo od głównego wejścia do Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym. Obecnie w tym miejscu znajduje się parking dla rowerzystów.

Raczkiewicz był ministrem spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP, senatorem i marszałek Senatu III kadencji, a także wojewodą nowogródzkim, wileńskim, krakowskim i pomorskim, prezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy oraz prezydentem RP na Uchodźstwie. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.

Sprzatanie Bydgoskiego Przedmiescia:

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100416/TORUN01/139427210
 

·
Registered
Joined
·
354 Posts
Niestety w Toruniu jest bardzo mało parków, zawsze mi tego brakowało w tym mieście. Owszem, miasto jest dosyć "zielone", jednak mówiąc o samych parkach,wypada dosyć blado. Skupiając się na prawobrzeżnej części Torunia, mamy do dyspozycji właściwie park bydgoski, barbarkę która jest oddalona od miasta kilka kilometrów, i to tyle właściwie.. wszelkiego rodzaju "planty wokół zespołu staromiejskiego" to drobne fragmenty, które raczej nie są miejscem docelowym spacerów. Naprawdę, wielka szkoda :/
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #9
Kępa Bazarowa doczeka sie rewitalizacji :)Zieleń na Kępie Bazarowej idzie do rezerwy


- Projekt „Toruń - Hanza nad Wisłą” ogranicza się tylko do jednej strony rzeki - uważa Marcin Woziński, miłośnik wycieczek rowerowych. - Za mostem nie inwestuje się w infrastrukturę turystyczną.Toruń turystyką stoi. Ale nie wszędzie. Choć mamy piękną panoramę miasta i torunianie lubią na nią popatrzeć, to na lewym brzegu Wisły dużo czasu nie spędzają. - Gdy wybieram się z dziećmi na Kępę Bazarową, przygotowuję się jak na wycieczkę za miasto - opowiada Grażyna Puc, mieszkanka Rubinkowa. - Picie, jedzenie, chusteczki, kubki, sztućce, worki na śmieci. Plecak jest wypełniony po brzegi.

Co jest w planach?

Kępa Bazarowa na porządne zagospodarowanie czeka od lat. W uchwalonym w br. wieloletnim planie inwestycyjnym pojawiły się zapisy, które wskazywały na to, że inwestycje pojawią się jeszcze w tym roku.
Planowane było porządkowanie drzewostanów, wykonanie ścieżek rowerowych, budowa zejścia z mostu drogowego oraz ścieżki edukacyjnej wzdłuż rezerwatu do mostu kolejowego, a także organizacja przejścia w stronę Starówki przez most kolejowy.

Pojawiły się również plany przeprowadzenia rekultywacji cieku wodnego Małej Wisełki i jej brzegów, budowa kładki z wyspy do Zamku Dybowskie-go, przystani sprzętu pływającego i bazy wodniaków.

Zajmiemy się Małą Wisełką

- Te zadania znalazły się w rezerwie - informuje Szczepan Burak, dyrektor wydziału środowiska i zieleni magistratu. - W tym roku czeka nas wiele innych działań m.in. remont Bulwaru Filadelfijskiego oraz modernizacja Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Jeśli chodzi o lewy brzeg Wisły, w tym roku koncentrujemy się na uzyskaniu praw do Małej Wisełki, która dotąd była zarządzana przez zarząd dróg wodnych.

- Urządzenie Kępy Bazarowej powinno się jednak łączyć z zagospodarowaniem Zamku Dybowskiego - zaznacza jednak Szczepan Burak. To, jak się okazuje, nie jest wcale łatwe zadanie, gdyż dotąd nie udało się miastu znaleźć inwestora, który stworzyłby tu warunki do rekreacji i turystyki. W kwietniowym przetargu na wydzierżawienie terenu nikt nie wpłacił wadium. W pobliżu zamku miały powstać miejsca parkingowe, cały teren miał być zagospodarowany. Nie wiadomo, czy i kiedy przetarg zostanie powtórzony.


Szkoda, że zainteresowanie inwestorów Zamkiem Dybowskim i Kępy Bazarowej jest znikome. To jedno z niewielu miejsc w Toruniu, które pozwala spojrzeć na miasto z boku i podziwiać jego piękno. Dlatego też ważne jest, aby również to miejsce wypiękniało...
 

·
Registered
Joined
·
74 Posts
Mi to się marzy aby Kępa Bazarowa była takim miejscem spędzania wolnego czasu przez torunian. Ścieżki rowerowe wzdłuż brzegu Wisły z widokiem na Stare Miasto, miejsca na pikniki, porobione aleje. Miejmy nadzieje, że się w końcu tego doczekamy
 

·
Registered
Joined
·
3,986 Posts
^^ Michuu, Ty się tak nie ciesz, bo o tym mówi się od dawna, a po raz kolejny inwestycja jest odsuwana w czasie. Magistrat nie ma pomysłu na uporządkowanie Kępy Bazarowej (jeśli miałby powstać rzeczywiście park z prawdziwego zdarzenia, z alejkami, ławkami itp., to konieczne by było wybudowanie wałów przeciwpowodziowych, żeby tego nie zatapiało co roku). Podobnie po raz kolejny nie udało się znaleźć dzierżawcy na Zamek Dybowski, chociaż już mówiono, że kilku chętnych jest. Jednym słowem od lat nic tutaj się nie zmienia.
 

·
Registered
Joined
·
939 Posts
Odtąd przestaje być biernym czytelnikiem i zamierzam skrobnąć coś od czasu do czasu. Z tymi wałami to jak najbardziej słuszna uwaga, mimo wszystko liczę, że coś się tam ruszy. Powstanie drugi most, a z tego co słyszałem to z Rubinkowa i tych okolic aby dojechać na działki na Rudaku potrzeba około 30 minut (nie licząc w szczycie), więc powinno się trochę ożywić lewy brzeg Wisły. Jak to zwykle bywa problem leży w pieniądzach, ale wszystko po kolei i myślę, że jakoś to będzie
 

·
Registered
Joined
·
1,463 Posts
Drzewka dla potomności

Szkoła Leśna na Barbarce zaprasza mieszkańców w sobotę, 24 kwietnia 2010 r. po darmowe sadzonki pięciu gatunków drzew do posadzenia na działce lub w przydomowym ogródku. Akcji "Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń" patronuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Wzorem lat ubiegłych Szkoła Leśna na Barbarce zachęca mieszkańców Torunia i okolic do sadzenia drzew w mieście np. na działkach i w przydomowych ogródkach. Akcja "Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń" służy budzeniu świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko, zwróceniu uwagi na ważną rolę drzew w przyrodzie, zarówno dla człowieka, jak i ptaków i zwierząt, dla których drzewa i ich otoczenie są naturalnym siedliskiem.

W sobotę, 24 kwietnia 2010 r. w Szkole Leśnej na Barbarce będą nieodpłatnie przekazywane sadzonki drzewek i krzewów. Wydawanie sadzonek zaplanowano od godziny 10.00 do godz. 12.00 na polanie dolnej na Barbarce. W ramach akcji osoby zainteresowane o godz. 11.00 będą mogły wysłuchać prelekcji np. "Drzewo i jego mieszkańcy".

Ważne informacje:

* drzewka będą przekazywane osobom dorosłym (powyżej 16 lat)
* warunkiem otrzymania drzewek jest wypełnienie ankiety, która będzie wydawana na miejscu przez pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce
* osoby otrzymają materiały edukacyjne i komplet sadzonek
* komplet sadzonek będzie zawierał 5 szt. drzewek różnych gatunków z wymienionych: jarząb, dąb, sosna, modrzew, lipa, bez koralowy, trzmielina, dereń, leszczyna
* sadzonki mają wysokość zależnie od gatunku od 30 do 70 cm
* nie ma możliwości wyboru drzewek
* ilość drzewek ograniczona (1500 szt.)
* drzewka będą wydawane w godz. 10.00 - 12.00 lub do wyczerpania sadzonek
* sadzonki drzewek będą wydawane na polanie dolnej na Barbarce
* prelekcja będzie się odbywać w sali konferencyjnej w Dworku na Barbarce.

Akcja jest wspierana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Warto dodać, że 2010 rok został ogłoszony przez Zgromadzenie Narodowe ONZ Rokiem Różnorodności Biologicznej.

http://www.torun.pl/index.php?status=0&news_id=9090
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,620 Posts
Discussion Starter #15
Czy przybedzie w centrum ławek?

Ławek jest zdecydowanie za mało

W centrum nie ma gdzie przysiąść. Urzędnicy zapowiadają, że wkrótce się to zmieni


Turystów wciąż przybywa, studenci nadal chętnie spotykają się przy Koperniku, mieszkańcy przychodzą na rynek na spacer, a ławek, niestety, ciągle w centrum Torunia brakuje.Każdy, kto był w słoneczny dzień na starówce w południe lub wczesnym popołudniem, wie, że o wolne miejsca na ławce trudno. Tym bardziej że samych ławek w tej części miasta jest niewiele.

- Osoby starsze i zmęczeni turyści rzeczywiście mają powód do narzekań - mówi Iwona Nowakowska, która sprzedaje pamiątki w centrum miasta - Właściwie ławki znajdujące się na Rynku Staromiejskim można policzyć na palcach jednej ręki. Jedna znajduje się przy drzewie koło pomnika Kopernika, przy podstawie pomnika są kamienne, ale nie każdy chce na takich siadać, trzy są przy poczcie i to wszystko!


Mieszkańcy miasta zauważyli, że brakuje ławek przy teatrze. - Kiedyś po zajęciach można było przysiąść, odpocząć albo poczekać na tramwaj - mówi Małgorzata Doniecka, studentka Wydziału Filologicznego - Wiele osób stoi tu, czekając na znajomych czy rodziców, którzy przyjeżdżają po nie samochodami - opowiada.

Kamienne ławki stojące przy dawnym zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim także budzą wątpliwości. - Trzeba przykręcić na nie drewniane nakładki. Teraz strach na tym siadać, można się rozchorować - mówi sprzedawca warzyw i owoców, który handluje obok.

A co na to urzędnicy?

- Ławkami na terenie miasta zarządzają trzy podmioty. Oprócz nas Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta i Miejski Zarząd Dróg - mówi Andrzej Szefler, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT. - My odpowiadamy m.in. za ławki przy teatrze, które wrócą na swoje miejsce, gdy zrobi się nieco cieplej. Na zimę zabraliśmy je, aby przeprowadzić ich konserwację.

Urzędnicy zapowiadają dodatkowe ławki i kosze na śmieci w ramach projektu „meblowania” ulicy Szerokiej, który ma być realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów UMT. Wydział Środowiska i Zieleni nie jest w stanie w tej chwili stwierdzić, czy i ewentualnie gdzie nowe ławki staną. - Obecnie zajmujemy się pracami porządkowymi - mówi Roman Waraksa z WŚiZ. - Więcej będzie wiadomo za kilka dni.

Urzędnicy podkreślają, że liczba ławek w Toruniu się zwiększa. - Bardzo wiele miejsc siedzących jest np. na placu Rapackiego przy fontannie - mówi Andrzej Szefler
http://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1398&NrSection=1&NrArticle=168974&IdTag=238
 

·
Registered
Joined
·
370 Posts
Toruń. Park na Bydgoskim Przedmieściu znów ożyje

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu zmieni swoje oblicze. Powstaną tu boiska, skate park, wypoczynkowe altany i amfiteatr. Wkrótce zacznie się ich projektowanie.


O ożywieniu Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu mówi się od lat. W końcu tą zabytkową przestrzenią zajmą się architekci. Magistrat szuka właśnie projektantów, którzy przygotują projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji parku.

Nie będzie to łatwe zdanie: kompleks zajmuje łącznie aż 35 ha. Co więcej, od 1997 r. jest on wpisany do rejestru zabytków jako najokazalsze założenie ogrodowe Torunia, a także leży na obszarze chronionym "Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły”. W ostatnich latach powstały już opracowania dotyczące rewitalizacji tego terenu. Pięć lat temu taką koncepcję przygotował architekt Ryszard Kłosowski, następnie w 2007 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zostały opracowane założenia funkcjonalno-przestrzenne kompleksu między Portem Zimowym a Centrum Targowym Park.
reklama

Skate park, amfiteatr, place zabaw

W jaki sposób miasto zamierza ożywić Park Miejski? Architekci mają zaprojektować m.in. plac zabaw z wyposażeniem dla różnych grup wiekowych, skate park do jazdy na rolkach, toalety dla psów, altanę wypoczynkową dla dorosłych, zdroje uliczne, amfiteatr oraz miejsca do parkowania podczas imprez plenerowych (na ok. 50 aut), alejki dla niepełnosprawnych; boisko sportowe, pawilony gospodarcze z toaletami, trawiaste boisko do badmintona, piłki ręcznej, mini golfa, kładkę nad Martwą Wisłą.

Mają też wskazać miejsce, gdzie powinno powstać dodatkowe oświetlenie parkowe, ścieżka rowerowa oraz sieć wodno-kanalizacyjna (na użytek utrzymania zieleni, kamery, stoły szachowe i określić, w jaki sposób odnowić istniejącą małą architekturę, czyli aleje; tor saneczkowy, fontanny, grotę i kaskadę wodną.

Rewitalizacja parku została podzielona na trzy etapy. Ma się rozpocząć w tym roku. Przedsięwzięcie potrwa do 2013 r. W pierwszej kolejności czekają nas podstawowe prace: remonty bądź budowa alejek i dostosowanie ich dla niepełnosprawnych, a także ułożenie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Projekt pochłonie 4,2 mln zł

Ile pochłonie całe zadanie? Koszty poznamy po zakończeniu prac projektowych. Architekci mają na koniec przedstawić kosztorys inwestorski zadania. Rewitalizacja ma być finansowana w ramach lokalnego programu rewitalizacji finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały projekt został oszacowany na 4,2 mln zł, z czego 2,7 mln zł ma wynieść unijne dofinansowanie.

Dokumentacja ma być gotowa do 20 września. Następnie magistrat - zadanie koordynuje miejski wydział środowiska i zieleni - będzie mógł rozpisać przetarg na wykonawcę robót.

Park powstał w latach 80. XIX w. jako kontynuacja niewielkiego kompleksu przy cegielni z 1817 r. Pierwotnie był nazywany Laskiem Cegielnią. Obecny kształt parku pochodzi z 1928 r. Zachowały się główne aleje m.in. w ciągu ul. Rybaki do Przybyszewskiego.
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100506/TORUN01/176215305
 

·
Registered
Joined
·
127 Posts
troche to takie doraźne inwestycje chciałbym zobczyć naparwdć coć z głowa zaprojektowane od a do z i wykonane. Jedynym faktem jest naprawdę poztywna rzecz z oświetleniem, kamerami i ogarnięciem wokól martówki....
 
1 - 20 of 988 Posts
Top