SkyscraperCity banner

981 - 988 of 988 Posts

·
Registered
Joined
·
670 Posts
Ktoś wybiera się we wtorek na nową plażę nad Wisłą? Okazja jest nie lada, bo stolica zafundowała nam super atrakcję - świeżutkie ścieki z "Czajki"...

465826
 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,614 Posts
Discussion Starter #986
Zieleń w pasach drogowych


projekt drogowy z pasami zieleni

Każdy projekt drogowy przeprowadzany w Toruniu od 2017 r. wymaga konsultacji z Biurem Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia. Pozwala to uniknąć wielu problemów związanych z dewastacją zieleni miejskiej.

Prowadzone na terenie miasta inwestycje drogowe od kilku lat muszą uzyskać bądź opinię, bądź uzgodnienie Biura Ogrodnika Miejskiego. Opinia dotyczy niewielkich projektów, takich jak przyłącza czy zjazdy. Ma charakter doradczy i nie obliguje inwestora do zastosowania się do niej. Uzgodnienie ma już charakter wiążący i dotyczy większych projektów drogowych. Dzięki niemu minimalizuje się negatywne działanie na zieleń w wypadku przebudowy istniejących pasów drogowych, zaś przy nowych inwestycjach można racjonalnie tę zieleń kształtować. W sumie w ciągu roku Biuro Ogrodnika Miejskiego wydaje ok. 100 opinii i uzgodnień.
Najpierw do biura trafia projekt danej inwestycji, który musi zawierać plany związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy drodze. Następnie pracownik BOM udaje się na miejsce, by sprawdzić zgodność planów ze stanem faktycznym. Potem do wykonawcy przesyłane są szczegółowe wytyczne.
Planowanie zieleni w pasach drogowych zależy od wielu czynników. W istniejących już ciągach komunikacyjnych inwestycję trzeba prowadzić tak, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć zieleń i dopasować do niej ewentualne nowe nasadzenia. W wypadku nowo budowanych dróg ważne jest m.in., by rośliny nie zasłaniały widoczności, a tym samym nie wpływały na obniżenie bezpieczeństwa na danym odcinku. W tym wypadku urzędnicy sugerują, jakie gatunki roślin mogą się w danym miejscu pojawić.
Kolejnym problemem, który trzeba rozpatrzyć przy wydawaniu decyzji jest istniejąca bądź budowana infrastruktura podziemna. Jeśli np. pod ziemią biegną instalacje, nie można w tym miejscu posadzić drzew, których korzenie zniszczyłyby infrastrukturę. Z drugiej strony drogowcy muszą dostosować np. typ kładzionej nawierzchni do rodzaju znajdujących się w jej otoczeniu roślin. Zbyt mocne utwardzenie terenu może być zabójcze dla istniejących w danym miejscu drzew czy krzewów. Wykonawcy muszą też uzgodnić z BOM, jakim sprzętem i w jakiej technologii można prowadzić prace, by w najmniejszym stopniu naruszyć istniejącą zieleń. Urzędnicy uczulają także drogowców, by składowanie materiałów budowlanych odbywało się w sposób niezagrażający roślinom. Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycji musi się odbywać pod opieką dendrologa.
Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy inwestycjach są także walory estetyczne. Innego typu zieleń stosuje się w reprezentacyjnych częściach miasta (np. wokół starówki), inną na osiedlach, a jeszcze inną na drogach wyjazdowych z miasta. Istotne jest również, by sadzić takie gatunki, które w danym miejscu mają szansę przetrwać. Dlatego najczęściej do nasadzeń stosowane są np. drzewa rodzimych gatunków.
Każdy projekt przekazywany do Biura Ogrodnika Miejskiego wymaga zatem szczegółowego, indywidualnego rozpatrzenia. Nie da się zastosować jednego schematu do wszystkich inwestycji drogowych.

 

·
wizja przyszłosci
Joined
·
13,614 Posts
Discussion Starter #988
Park na Skarpie


alejka w parku osiedlowym Na Skarpie, fot. Sławomir Kowalski

Oprócz infrastruktury mieszkaniowej niezwykle ważnym elementem toruńskich osiedli są tereny zielone i obszary służące rekreacji. Zrewitalizowany park miejski za pawilonem Maciej na osiedlu Na Skarpie to miejsce, z którego bardzo chętnie korzystają mieszkańcy.

Zagospodarowanie terenu parku uzgadniane było z mieszkańcami osiedla podczas konsultacji „Zielony Toruń” i przy projektowaniu obszaru wzięto pod uwagę ich sugestie. Dwa lata po zakończeniu prac widać wyraźnie, że jest to miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez młodszych, jak i starszych przedstawicieli lokalnej społeczności. Dla każdego bowiem przewidziano szereg atrakcji.
Koncepcja zagospodarowania parku podzieliła obszar na dwie podstawowe funkcje: wypoczynkową i integracji mieszkańców oraz rekreacyjno-sportową. Osoby preferujące spokojny wypoczynek mają do dyspozycji alejki spacerowe, ławeczki i stoły do gry w szachy. Jest też niewielki amfiteatr. Aktywni mogą poćwiczyć na siłowni zewnętrznej, pograć w ping-ponga i skorzystać z oznakowanych ścieżek rowerowych, zaś zimą zjeżdżać z górki saneczkowej. Rodzice z dziećmi korzystają z nowocześnie urządzonego placu zabaw z wydzieloną strefą dla najmłodszych, zaś właściciele psów wyprowadzają swoich pupili do wydzielonego wybiegu.
Prace objęły także rewitalizację zieleni parkowej. Nasadzono nowe drzewa i krzewy, zasiano trawniki, a kwietniki cieszą oko bylinami i trawami ozdobnymi. Park jest wyposażony w stojaki na rowery i betonowe kosze na śmieci, a dzięki oświetleniu i kamerom monitoringu można się w nim czuć bezpiecznie.


 
981 - 988 of 988 Posts
Top