SkyscraperCity banner

1 - 20 of 418 Posts

·
Registered
Joined
·
1,589 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mam pomysł na plac Rapackiego
9 społecznych pomysłów na przebudowę placu Rapackiego zaprezentowali mieszkańcy podczas piątkowego spotkania w Centrum Sztuki Współczesnej. Obok autorów koncepcji i ekspertów, na widowni zasiadło prawie 40 osób.


Spotkanie w kinie Centrum było jednym z elementów prowadzonej od wielu miesięcy dyskusji na temat przyszłego zagospodarowania placu Rapackiego. Miasto, które dysponuje pięcioma wariantami przebudowy tego fragmentu miasta, postanowiło zapytać także mieszkańców o ich propozycje, z myślą o uzupełnieniu posiadanych pomysłów. W odpowiedzi na ogłoszenie Miejskiego Zarządu Dróg oraz Urzędu Miasta Torunia wpłynęło kilkanaście zgłoszeń, z których dziewięć spełniło wymagania formalne (zawierały rysunki / szkice oraz opis).
1 marca 2013 r., w Centrum Sztuki Współczesnej odbyło się spotkanie, podczas którego autorzy przedstawiali swoje pomysły grupie ekspertów oraz zgromadzonej publiczności, w tym dziennikarzom. Każdy z autorów miał 10 minut na omówienie swojej propozycji. Następnie eksperci udali się na naradę, podczas której analizowali wszystkie koncepcje społeczne (dla porządku należy dodać, że eksperci zapoznawali się już wcześniej ze wszystkimi złożonymi dokumentami - pierwsze spotkanie grupy eksperckiej odbyło się 22 lutego br.).


Maciej Neumann, autor koncepcji nr 6, podczas prezentacji.


W czasie gdy eksperci dokonywali oceny, pozostali uczestnicy spotkania zapoznali się z trzema koncepcjami przebudowy placu Rapackiego opracowanymi na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg. Dokonali też własnej oceny zarówno pomysłów społecznych jak i miejskich. Plebiscyt publiczności przeprowadzono osobno dla koncepcji miejskich i społecznych. Każdy uczestnik miał do dyspozycji trzy głosy dla obu grup. Głosy były przyznawane w postaci karteczek imitujących medale: złoty – dla najwyżej ocenianego pomysłu, srebrny za drugie miejsce i brązowy za trzecie.
Jak oceniała publiczność?
Autorzy, widzowie i dziennikarze, w grupie koncepcji społecznych najwyżej ocenili pomysł nr 6 (autor: Maciej Neumann). Na drugim miejscu uplasował się pomysł nr 4 (autor: Paweł Kołacz). Aż pięć pomysłów nie otrzymało ani jednego głosu. Natomiast w grupie koncepcji miejskich najwyżej oceniono wariant 1b, który zyskał zdecydowaną przewagę nad pozostałymi.
Ocena ekspercka
Przed o wiele trudniejszym wyborem stanęli natomiast eksperci. Po ponad godzinnej naradzie ustalili, że autorzy wszystkich propozycji zasługują na pochwałę i podziękowania za zaangażowanie w tak istotne działanie, jakim jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Nie udało im sią natomiast wskazać koncepcji, która spełniałaby wszystkie oczekiwania, m.in.: zgodność z prawidłami projektowania układów drogowych; zalety funkcjonalne i techniczne; spójność urbanistyczną z otaczającym terenem; poprawę bezpieczeństwa ruchu; poprawę przepustowości; zgodność z wymogami konserwatorskimi. Jako najbardziej wątpliwe uznano propozycje zawierające konstrukcje nadziemne, których przyjęcie byłoby niemożliwe z powodów konserwatorskich. W toku dyskusji najczęściej pojawiała się jednak koncepcja nr 6 (podobnie jak w ocenie publiczności), wymieniana przez wielu spośród ekspertów jako najbardziej kompleksowa i dopracowana.
Grupa ekspercka podczas pracy.
Ostatecznie grupa ekspertów postanowiła jednak nie dokonywać wyboru konkretnych propozycji, wskazując raczej na możliwość skorzystania ze wskazanych w nich poszczególnych rozwiązań.
Trzeba zauważyć, że ogólne odczucia grupy ekspertów są zbieżne z oceną dokonaną przez publiczność – uczestników spotkania.
Fragment miejskiej koncepcji 1b - najwyżej ocenionej przez publiczność.
Chcesz wiedzieć, co oglądali uczestnicy spotkani? Poniżej do pobrania:

Co dalej?
Kolejnym etapem działań będą konsultacje społeczne projektów, które zostaną rozpoczęte jeszcze w marcu.
Lista autorów koncepcji społecznych:

 1. Mirosław Batorski
 2. Adam Jarosz
 3. Józef Kołcz
 4. Paweł Kołacz
 5. Maciej Kwiatkowski
 6. Maciej Neumann
 7. Wojciech Paul
 8. Krzysztof Ryba
 9. Ryszard Stachowiak
źródło
 

·
Dream on!
Joined
·
46 Posts
świetnie, że tak prawdopodobne jest przywrócenie linii tramwajowej przez most, nie spodziewałem się tego. :cheers:

Oczywiście najlepsza byłaby opcja z ukryciem ruchu kołowego pod ziemią, na ziemi tylko tramwaje, wtedy pl. Rapackiego byłby naprawdę klasą światową.
 

·
Registered
Joined
·
2,478 Posts
Ijon: jak wejdziesz to jeszcze tylko napomknij co z instalacją trakcyjną. Bo wszystko ładnie pięknie jest rozrysowane przez Ciebie (jedyna porządnie przygotowana koncepcja) tylko zapomniałeś o trakcji i tym, że trzeba ją będzie całą rozebrać i przenieść albo szerzej (w miejsce drzew...) albo jednak umieścić słupy na środku.
 

·
Registered
Joined
·
300 Posts
Trakcji nie rysowałem, to już było za dużo na moje siły ;)
W wersji max. - wokół starówki nie powinno być trakcji, zasilanie z 3 szyny, albo tramwaje z akumulatorami (jak CAF w Saragossie; podobno PESA dla Kaliningradu ma mieć, ale tylko na krótkie dystanse).
W wersji rozsądnej - tory nie zmieniają swojego miejsca nawet o centymetr, poszerzeniu ulegnie tylko cały pas drogowy, więc wystarczy szerzej rozstawić lampy i słupy - o szerokość jednego pasa (czyli 3,5 m. lub 2,5 m. jeśli chcielibyśmy uspokajać ruch i zrobić pasy 3-metrowe).

Chyba nie ma tego w prezentacji, a na pewno nie wspomniałem o tym w CSW - projekt daje możliwość poprowadzenia torów na most - śladem buspasu.
W koncepcji nie ująłem też sklepików, budek itp. infrastruktury o której wspominał Paweł Kołacz ze Stowarzyszenia Bydgoskie (w sumie to poza tym Jego prezentacja nie zawierała nic więcej), ale są one jak najbardziej przewidziane, łącznie z np. przemianowaniem kas MZK/siedziby SM na kawiarnię i/lub informację turystyczną.
Ponadto bliższe oględziny miejsca zbrod.. eksperymentu ;) wykazały, że nie będzie konieczności przenoszenia chodnika za linię drzew (mówię o wschodniej stronie ulicy). Zwężyć go trzeba będzie tylko o ok. 1/3 - co się świetnie składa, bo dotyczyć to powinno ścieżki rowerowej, która uzyska dzięki temu odrębność od chodnika, nie będzie wiła się raz z lewej raz z prawej, i będzie bezpośrednio stykała się z "parkingami" rowerowymi przy fontannie.
Nie zawarłem również w prezentacji, ani nie wspomniałem w CSW o tym, że integrowanie przystanków pozwala łatwiej stosować bilety docelowe (obszarowe). Bilet taki kasuje się wchodząc na przystanek a płaci się za dojechanie z miejsca A do B, a nie za ilość przesiadek (jak obecnie w Toruniu) ani za czas na to poświęcony (jak przy biletach czasowych).

Zwycięska koncepcja miejska mi się podoba wyłącznie w elemencie likwidacji ulicy między PATem a starówką.
W mojej ocenie zmuszanie kierowców jadących z mostu do trzykrotnego przecinania torów, oraz wyjazdy z PATów przecinające pasy ruchu są dyskwalifikujące.
Ponadto wszystkie koncepcje miejskie zakładają pojedyncze torowisko nie pośrodku mostu ale z brzegu, co oznacza jego przecinanie przez pas ruchu przy wjeździe/zjeździe z mostu!
Na wszystkich miejskich propozycjach ścieżki rowerowe wiją się raz z jednej raz z drugiej strony - na zdjęciu zamieszczonym na stornie miejskiej widać nawet jak ścieżka po stronie zachodniej ulicy, przecina chodnik aby biec pomiędzy nim a ulicą, po czym ponownie go przecina - zupełnie bez powodu stworzone są dwie kolizje pieszych z rowerzystami.
Uważam też, że nie należy zwężać ulicy na Placu Rapackiego do 1+1 ponieważ uważam, że w szerszej koncepcji Bulwar Filadelfijski pomiędzy Ślimakiem Getyńskim a ul. Mostową powinien być zamknięty dla ruchu kołowego, z likwidacją ulicy i stworzeniem przestrzeni dla pieszych. Nie można więc zabierać jednej drogi rozjazdowej z mostu (Bulwar) a drugiej zwężać (Plac).
 

·
Banned
Joined
·
914 Posts
Tuzin koncepcji na przebudowę placu RapackiegoI ekspertom, i uczestnikom spotkania spośród wczoraj przedstawionych najbardziej spodobała się koncepcja Macieja Neumanna Fot.: Adam Zakrzewski

Tuzin koncepcji na Rapaka - dziewięć mieszkańców i trzy urzędników. który z pomysłów na plac Rapackiego zwycięży?

Koncepcje przebudowy placu Rapackiego zostały zaprezentowane na piątkowym spotkaniu w Centrum Sztuki Współczesnej. Temu tematowi poświęcone będą jeszcze konsultacje społeczne. Z inicjatywą wyszły władze miasta, aby uzyskać dodatkowe rozwiązania nie tylko od Miejskiego Zarządu Dróg, ale także od torunian.

Dziewięć prezentacji

Mogli oni zgłaszać swoje koncepcje przebudowy placu Rapackiego do 21 lutego. Spośród nich wybranych zostało dziewięć pomysłów, zaprezentowanych wczoraj przez ich autorów. O tym, które z nich uzupełnią rozwiązania proponowane przez MZD, zadecydować mieli eksperci z Urzędu Miasta, a także reprezentanci stowarzyszeń i towarzystw skupiających architektów i urbanistów.

 1. Pierwszy swój pomysł zaprezentował Mirosław Batorski. Zaproponował on budowę tunelu dla pieszych wraz ze zintegrowanymi przystankami tramwajowymi i autobusowymi. W tej koncepcji pojawiła się także linia tramwajowa łącząca Dworzec PKS z Dworcem Głównym z torowiskiem przeprowadzonym przez most.
 2. Kolejna prezentacja autorstwa Adama Jarosza zakłada skupienie uwagi nie tyle na samym placu, ile na jego otoczeniu. Autor wskazał na problemy dwukrotnie występującej na placu kolizji ruchu tramwajowego z kołowym. Pomysł zakłada m.in. przeniesienie torowiska w kierunku parku, wykorzystanie buspasów oraz budowę ronda na placu Artylerii Polskiej.
 3. Nietypowe rozwiązanie zgłosił Józef Kołcz, opisując projekt budowy „przejścia napowietrznego” dla pieszych, podobnego do ronda. Taka konstrukcja powstała już w Rzeszowie. W Toruniu miałaby ona spełniać także rolę platformy widokowej.
 4. Paweł Kołacz ze Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście podziękował za zorganizowanie konsultacji w sprawie placu, przypominając, że jeszcze w ubiegłym roku nie były brane pod uwagę przez władze miasta. Jego koncepcja zakłada zamianę charakteru placu Rapackiego na przestrzeń publiczną przeznaczoną do rekreacji i spędzania czasu, z ograniczeniem ruchu drogowego. W tym wariancie most Piłsudskiego spełniałby rolę przeprawy typowo miejskiej, a nowy most - tranzytowej.
 5. Autor kolejnej prezentacji, Maciej Kwiatkowski, skoncentrował się na pomyśle nadziemnego przejścia dla pieszych. Konstrukcja o kształcie łuku byłaby wyposażona w windę.
 6. Z obszerną prezentacją wystąpił Maciej Neumann. Zaproponował on niewielkie ograniczenie ruchu drogowego w celu uzyskania przestrzeni dla pieszych. Zgodnie z tą koncepcją miałby powstać tunel dla samochodów, choć autor zaznacza, że byłoby to rozwiązanie kosztowne. Wyklucza on jednak budowę przejścia podziemnego dla pieszych. Plac miałby nadal pełnić rolę węzła przesiadkowego ze zintegrowanymi przystankami.
 7. W następnej prezentacji, autorstwa Wojciecha Paula, pojawił się pomysł silniejszej integracji starówki z Bydgoskim Przedmieściem. Koncepcja ta uwzględnia tunel dla samochodów.
 8. Oryginalna jest propozycja Krzysztofa Ryby, by ruch samochodowy poprowadzić wiaduktem przypominającym średniowieczne mury obronne.
 9. Ciekawy pomysł zaprezentował Ryszard Stachowiak. Jezdnia na alei Jana Pawła II zostałaby obniżona o około 2 metry. Nad nią pojawiłaby się kładka dla pieszych.
Eksperci i mieszkańcy zgodni

Po zakończeniu prezentacji pomysły zostały ocenione przez grupę ekspertów i uczestników spotkania. W obu przypadkach najwięcej uznania zyskała koncepcja Macieja Neumanna, która wraz z pozostałymi wartościowymi rozwiązaniami zostanie przedstawiona prezydentowi miasta Michałowi Zaleskiemu.

Zdecyduje on, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Na ich podstawie opracowany zostanie ostateczny plan przebudowy placu Rapackiego.
źródło
 

·
Registered
Joined
·
2,478 Posts
W zwycięskiej koncepcji MZD - tory faktycznie trzykrotnie przecinają jezdnię. W Twojej również. Zapomnialeś o placu AK. W miejskim koncepcie tramwaj nie jedzie starym torem tylko przy Trampie. U Ciebie teamu i budy musiałyby jeszcze przeciąć wlot od Poznańskiej. Czyli i tak wychodzi na to samo. Za to odchodzi drugie przejście dlatego przesunalbym linię zatrzymania w stronę mostu, umieścił tam jeszcze przejście na peron w kierunku dworca i kawałek dalej również przejście na peron w stronę Rubinkowa.

Przy usunięciu wschodniej jezdni usunalbym również zjazd na ślimaka.
 

·
Registered
Joined
·
300 Posts
W zwycięskiej koncepcji MZD - tory faktycznie trzykrotnie przecinają jezdnię. W Twojej również. Zapomnialeś o placu AK. W miejskim koncepcie tramwaj nie jedzie starym torem tylko przy Trampie. U Ciebie teamu i budy musiałyby jeszcze przeciąć wlot od Poznańskiej.
U mnie jadący z mostu przetną tory raz - przed Placem Artylerii (chyba, że skręcą w Sikorskiego, wtedy nie przetną wcale); jadący z Chopina tak samo; jadący na most przetną tory raz - przy skrzyżowaniu z Chopina.

Jeśli doliczymy sam most i Plac AK i dalej to w miejskiej koncepcji wyjdzie więcej niż 3: bo 4 przecięcie będzie gdy tory będą schodziły ze skraju mostu na środkowy pas, a 5 przecięcie gdy będą przechodziły z pętli przy PKP Głównym, która jest na południe od Kujawskiej, a tor ma iść na północ od Kujawskiej...

Ja nie myślałem jak tory poprowadzić po lewej stornie Wisły, bo uważam że można zostawić stary układ - wtedy u mnie dochodzi tylko jedno przecięcie, na samym placu i to tylko dla relacji "na most z Poznańskiej". Mało tego! Jeśli zorganizujemy ruch jednokierunkowy okrężny ul. Kujawską (na most) i Podgórną (z mostu) to przecięcia nie będzie ani jednego (no, tylko dla Nieszawskiej).

Czyli ujmując całościowo (w uproszeniu dla dwóch relacji "na Kujawy" i "z Kujaw", bo można rozbić jeszcze "na Łódź", "na Inowrocław/Bydgoszcz"):
bez torów na PKP - miasto: 1-4, ja: 1-1
z torami na PKP - miasto 2-5, ja: 2-1

Za to odchodzi drugie przejście dlatego przesunalbym linię zatrzymania w stronę mostu, umieścił tam jeszcze przejście na peron w kierunku dworca i kawałek dalej również przejście na peron w stronę Rubinkowa.
Im bardziej skrócisz PAT i przesuniesz drugie przejście na południe, tym bardziej robisz z przejścia tylko dojście do PATa a rezygnujesz z normalnego przejścia w poprzek ulicy dla relacji pieszej Starówka-Bydgoskie (która przecina ulicę raz, w przeciwieństwie do 4 przejść dzisiejszej relacji Kościuszki-JP2-Sikroskiego-Fosa).
 

·
Registered
Joined
·
1,919 Posts
Czyli ujmując całościowo (w uproszeniu dla dwóch relacji "na Kujawy" i "z Kujaw", bo można rozbić jeszcze "na Łódź", "na Inowrocław/Bydgoszcz"):
bez torów na PKP - miasto: 1-4, ja: 1-1
z torami na PKP - miasto 2-5, ja: 2-1
Miasto nawet 6 (w zależności od wariantu) - wlot ul Majdany przy moście.

Dla mnie koncepcja PATu i tramu w starym śladzie jest najlepsza.

Jedyne czego mi tu brakuje, to uwzględnienie i odbudowa torów skrętnych z Chopina na most (w obie strony) pod linię tramu z Bydgoskiego na Główny i jako trase awaryjną czy też odciążająca PAT i wezeł w Alei S.Tego nie uwzględniła w zasadzie żadna z koncepcji.

W związku z tym nie można zlikwidować obecnego przystanku Chopina i zasiać trawę.
Alternatywą jest przedłużenie PATu na Rapaka do Kopernika tak aby tram z mostu na Bydgoskie sie załapał (jezeli likwidacji ma ulec obecny przystanek).
Przedłużony PAT wymagałby likwidacji lewoskretu z Chopina ale to nie problem.Mamy Ślimak G. lub Aleje 500 i kawałek Słowackiego do JP2.

Kluczowa jest też (jak wspominałem wiele razy na forum) rezygnacja ze Staromostowej na lewym brzegu i wezła Kluczyki na rzecz jedynego wezła z S10 na przedłużeniu Mostu Wchodniego. Wtedy uzyskujemy maksymalne zdjęcie ruchu ze starego mostu. Bez tego idea kameralnego mostu miejskiego wyłącznie z ruchem lokalnym, z priorytetem dla komunikacji miejskiej szczególnie tramwajowej,rowerów i pieszych (nowe, szerokie chodniki/drogi rowerowe na moście),miejsca, gdzie samochód nie jest pożądany, nie będzie w pełni zrealizowana.
 

·
Registered
Joined
·
300 Posts
Jedyne czego mi tu brakuje, to uwzględnienie i odbudowa torów skrętnych z Chopina na most (w obie strony) pod linię tramu z Bydgoskiego na Główny i jako trase awaryjną czy też odciążająca PAT i wezeł w Alei S.Tego nie uwzględniła w zasadzie żadna z koncepcji.
W związku z tym nie można zlikwidować obecnego przystanku Chopina i zasiać trawę.
Ja miejsce na łącznik zostawiam - w przeciwieństwie do wszystkich koncepcji miejskich (co zresztą zostało wyraźnie powiedziane w CSW) - ale zakładam, że nie będzie linii zza mostu na Bydgoskie. Będzie to, jak piszesz, łącznik awaryjny. Natomiast w przypadku jednak pociągnięcia takiej relacji, pierwszy przystanek byłby przy Ogrodzie Botanicznym - wyrzucanie przystanków z Chopina na PAT i zostawianie przystanków na Chopina jest bez sensu...

Alternatywą jest przedłużenie PATu na Rapaka do Kopernika tak aby tram z mostu na Bydgoskie sie załapał (jezeli likwidacji ma ulec obecny przystanek).
Przedłużony PAT wymagałby likwidacji lewoskrętu z Chopina ale to nie problem.Mamy Ślimak G. lub Aleje 500 i kawałek Słowackiego do JP2.
Przesuniecie PATa w stronę mostu umożliwiłoby coś nad czym przelotnie myślałem: usytuowanie przejścia dla pieszych w osi od Łuku Cezara, przez reprezentacyjny deptak z "pomnikiem słońca"...
Nie wprowadziłem tego (i wielu innych) do koncepcji, bo nie chciałem zbytnio naruszać układu wokół Placu. Ale nawet miejskie koncepcje dopuszczają korekty przebiegu Chopina, Kopernika i Placu Artylerii...

Kluczowa jest też (jak wspominałem wiele razy na forum) rezygnacja ze Staromostowej na lewym brzegu i wezła Kluczyki na rzecz jedynego wezła z S10 na przedłużeniu Mostu Wchodniego. Wtedy uzyskujemy maksymalne zdjęcie ruchu ze starego mostu.
Racja. O tym też wspominał Paweł Kołacz z Bydgoskiego (w mojej opinii - trochę nieudolnie; ja zrozumiałem o co chodzi, ale nie wiem jak inni). Staromostowa powinna sięgać do Andersa, a Średnicówka powinna wprowadzać ruch prosto na nowy most.
 

·
Registered
Joined
·
1,919 Posts
Ja miejsce na łącznik zostawiam - w przeciwieństwie do wszystkich koncepcji miejskich (co zresztą zostało wyraźnie powiedziane w CSW)- ale zakładam, że nie będzie linii zza mostu na Bydgoskie. Będzie to, jak piszesz, łącznik awaryjny.
Nie zgadzam się.Linia powinna być.Bygoskie ma ograniczony dostęp do komunikacji autobusowej.Poza tym jest to najkrótsza droga na drugi brzeg z Plazy,Motoareny (a kiedyś być moze z Karaweli i aqaparku) oraz alternatywnie dla studentów (przystanek na Reja).

Natomiast w przypadku jednak pociągnięcia takiej relacji, pierwszy przystanek byłby przy Ogrodzie Botanicznym - wyrzucanie przystanków z Chopina na PAT i zostawianie przystanków na Chopina jest bez sensu...
Jeżeli wyrzucamy przystanek Chopina na przedłużony PAT to stary przystanek likwidujemy.Wyraźnie o tym napisałem jako alternatywie powyżej. W przeciwnym razie (nie przedłużamy PATa) stary przystanek Chopina musi zostać dla linii z mostu w Chopina.Bez sensu jest przecież, aby ludzie cofali się na piechotę (lub nadrabiali w zależności od kierunku) 0,5 km od Ogrodu Botanicznego do Rapaka, tym bardziej za cenę zasiania trawy w miejscu starego przystanku Chopina.
 

·
Registered
Joined
·
300 Posts
Nie zgadzam się.Linia powinna być.Bygoskie ma ograniczony dostęp do komunikacji autobusowej.Poza tym jest to najkrótsza droga na drugi brzeg z Plazy,Motoareny (a kiedyś być moze z Karaweli i aqaparku) oraz alternatywnie dla studentów (przystanek na Reja).
W sumie racja.

Jeżeli wyrzucamy przystanek Chopina na przedłużony PAT to stary przystanek likwidujemy.Wyraźnie o tym napisałem jako alternatywie powyżej. W przeciwnym razie (nie przedłużamy PATa) stary przystanek Chopina musi zostać dla linii z mostu w Chopina.Bez sensu jest przecież, aby ludzie cofali się na piechotę (lub nadrabiali w zależności od kierunku) 0,5 km od Ogrodu Botanicznego do Rapaka, tym bardziej za cenę zasiania trawy w miejscu starego przystanku Chopina.
Ale po co mają się cofać? Chcą dojechać zza Wisły do centrum - jadą liniami które stają na PATcie. Chcą jechać na Bydgoskie - jadą linią która staje przy Ogrodzie...

Wrzucić peron PATa tak żeby obsłużył tą linię na Bydgoskie jest ciężko - dlatego, że skręcające w Chopina tory przecinałyby peron, dzieląc go de facto na dwa odrębne perony. Mało tego - odległość miedzy obecnym przejściem dla pieszych, a więc końcem PATa, a miejscem gdzie obecne tory zaczynają odchodzić w lewo w Chopina to 63 metry na których jest wylot Chopina w Aleję JP2. Więc wtedy by trzeba ten wlot zlikwidować, przesuwając cały PAT w stronę mostu. I tracąc korzyść z przejścia dla pieszych przed Placem Artylerii. Taki PAT sięgałby od wylotu Kopernika za obecne przejście dla pieszych (prawie 130 metrów! - bzdura). Nowe przejście (wciąż zakładam wejścia na PAT z obu końców), przy Kopernika byłoby nawet niegłupie, ale zachodni peron byłby przecięty tymi torami... Odpada wycinka drzew, ale będzie za wąski chodnik między ulicą a budynkiem MZK/Straży Miejskiej. No iccałosć za długa, de facto dwa odrębne przystanki. bez sensu. Tak samo jak bez sensu dwa odrębne przystanki - jeden na PATcie a drugi na Chopina.
 

·
Registered
Joined
·
1,919 Posts
Ale po co mają się cofać? Chcą dojechać zza Wisły do centrum - jadą liniami które stają na PATcie. Chcą jechać na Bydgoskie - jadą linią która staje przy Ogrodzie...
Bo jadą linią bezpośrednią z mostu na Bydgoskie (jak kiedyś czwórka). Stąd potrzebny jest dla niej obecny przystanek Chopina (jeżeli nie przedłużamy PATa)


Wrzucić peron PATa tak żeby obsłużył tą linię na Bydgoskie jest ciężko - dlatego, że skręcające w Chopina tory przecinałyby peron, dzieląc go de facto na dwa odrębne perony.
Wiec tym bardziej zamiast stosować tą alternatywe (przedłużenie PATa) po prostu najłatwiej (zero kosztów,zero konfliktów(no chyba że z trawą :) ) zostawić obecny przystanek Chopina jak jest dla linii Bydgoskie-Most i wariantów awaryjnych.W czym problem?

Z drugiej strony widziałem gdzieś rozwiązanie z przejściem dla pieszych przez torowisko dzielące chodnik PATa sterowane małą sygnalizacją świetlną dla pieszych uruchamianą przez tram na relacjach przecinających taki chodnik.

Mało tego - odległość miedzy obecnym przejściem dla pieszych, a więc końcem PATa, a miejscem gdzie obecne tory zaczynają odchodzić w lewo w Chopina to 63 metry na których jest wylot Chopina w Aleję JP2. Więc wtedy by trzeba ten wlot zlikwidować, przesuwając cały PAT w stronę mostu.
O tym pisałem powyżej.


I tracąc korzyść z przejścia dla pieszych przed Placem Artylerii. Taki PAT sięgałby od wylotu Kopernika za obecne przejście dla pieszych (prawie 130 metrów! - bzdura). Nowe przejście (wciąż zakładam wejścia na PAT z obu końców), przy Kopernika byłoby nawet niegłupie, ale zachodni peron byłby przecięty tymi torami... Odpada wycinka drzew, ale będzie za wąski chodnik między ulicą a budynkiem MZK/Straży Miejskiej. No iccałosć za długa, de facto dwa odrębne przystanki. bez sensu.
Tutaj można się posiłkować redukcją do jednego pasa (od Wałów do Mostu) ale tylko wtedy jak nie będzie węzła Kluczyki i Staromostowej na lewym brzegu.Tym bardziej, że rozwiazałoby to ewentualne problemy z zielenią.Nie trzeba by wycinać żadnego drzewa, również chodnik miałby wymaganą szerokosć.


Tak samo jak bez sensu dwa odrębne przystanki - jeden na PATcie a drugi na Chopina.
Drugi na Chopina tylko gdy nie przedłużamy PATa i tylko dla bezpośredniej linii Bydgoskie -Most (i wariantów awaryjnych). Reszta przejeżdza bez zatrzymywania przez ten przystanek (wcześniej jest nieprzedłużony PAT).
 

·
Registered
Joined
·
1,796 Posts
Też jestem za utworzeniem relacji Bydgoska - Most z zachowaniem przystanku na Chopina -wyłącznie dla tej relacji.
Reszta przejeżdza bez zatrzymywania przez ten przystanek
Chyba, że do dodatkowego zatrzymania się zmusi ich tramwaj, ktory chwilę wcześniej zjechał z mostu i zatrzymał się na tym właśnie przystanku. No ale może nie byłaby to sytuacja nagminna. Generalnie przydałyby się dodatkowe tory na tym przystanku :)

Co do samej linii tramwajowej UMK - Dworzec Gł, to uważam że powinno się dobudować drugi tor na ul. Sienkiewicza tak by tramy jadące z Gagarina mogły przeciąć Broniewskiego i jechać prosto na Bydgoską i dalej na most. Powstałoby superszybkie połaczenie campusu z dworcem. Lub jako alternatywa, tor w ulicy Reja pomiędzy Gagarina i Broniewskiego.
 

·
Registered
Joined
·
2,478 Posts
Szczerze to już mamy takie dwa tramwajowe stopy obok siebie w mieście, które nie obsługują się wzajemnie - pętla Reja. Jeżeli już to zostawiamy krótkie perony na Chopina + prawoskret na most. Szkoda nie wykorzystać takiej możliwości. Nawet w razie i jakiejś awarii zyskalibyśmy trójkąt torowy.

Chyba, że faktycznie PAT zawedrowalby tuż przed most...
 

·
Thorunensis
Joined
·
549 Posts
Torowisko przed mijanką trzeba by wydłużyć żeby ok 40 m tramwaj oczekujący na wjazd na most nie blokował tramwajów skręcających w Chopina i autobusów na buspasie.
 

·
Registered
Joined
·
1,919 Posts
Chyba, że do dodatkowego zatrzymania się zmusi ich tramwaj, ktory chwilę wcześniej zjechał z mostu i zatrzymał się na tym właśnie przystanku. No ale może nie byłaby to sytuacja nagminna. Generalnie przydałyby się dodatkowe tory na tym przystanku
Wystarczy,że "czwórka" z mostu przepuści na zielonym tram skręcający od Wałów w Chopina.Przejazd obu tramów przez jezdnię JP2 odbywa się szybko w jednym cyklu świateł.
Jeżeli mają czerwone to czwórka i tak musi czekać a tram od Wałów w tym czasie wysadza pasażerów na PAT.
Co wiecej,w przeciwieństwie do Reja nie bedzie blokowania się tramów,bo ten od Wałów zjedzie pierwszy nie zatrzymując się na Chopina.
Gorzej w drugą stronę (z Chopina),ale nie byłyby to sytuacje nagminne.
 

·
Registered
Joined
·
300 Posts
Bo jadą linią bezpośrednią z mostu na Bydgoskie (jak kiedyś czwórka). Stąd potrzebny jest dla niej obecny przystanek Chopina (jeżeli nie przedłużamy PATa)
Zastanów się nad tym co sam napisałeś, a nie dostrzegasz logicznych implikacji tego. Jadą BEZPOŚREDNIO NA BYDGOSKIE więc po co zatrzymywać się na Rapaka, skoro jadą na Bydgoskie i powinni zatrzymać się tam? i to bezpośrednio? Jak jadą na Rapaka to mają linie które jadą na Rapaka. Jak jadą na Bydgoskie to zatrzymują się na Bydgoskim.

Wiec tym bardziej zamiast stosować tą alternatywe (przedłużenie PATa) po prostu najłatwiej (zero kosztów,zero konfliktów(no chyba że z trawą :) ) zostawić obecny przystanek Chopina jak jest dla linii Bydgoskie-Most i wariantów awaryjnych.W czym problem?
W tym, że przenosimy ten przystanek w inne miejsce, min. po to by Plac Rapackiego nie składał się z betonu a z zieleni. Przystanki zajmują minimum niezbędnej powierzchni - resztę oddajemy pieszym.

Drugi na Chopina tylko gdy nie przedłużamy PATa i tylko dla bezpośredniej linii Bydgoskie -Most (i wariantów awaryjnych). Reszta przejeżdza bez zatrzymywania przez ten przystanek (wcześniej jest nieprzedłużony PAT).
Tak, przejazd pozostałych relacji bez zatrzymywania przez ten przystanek jest oczywisty. Ale nadal uważam, że jest on niepotrzebny, i nie po to jest wyrzucany na PAT by tam powstawał nowy.

Z drugiej strony widziałem gdzieś rozwiązanie z przejściem dla pieszych przez torowisko dzielące chodnik PATa sterowane małą sygnalizacją świetlną dla pieszych uruchamianą przez tram na relacjach przecinających taki chodnik.
Ciekawe. Dasz radę znaleźć?

Tutaj można się posiłkować redukcją do jednego pasa (od Wałów do Mostu) ale tylko wtedy jak nie będzie węzła Kluczyki i Staromostowej na lewym brzegu.Tym bardziej, że rozwiazałoby to ewentualne problemy z zielenią.Nie trzeba by wycinać żadnego drzewa, również chodnik miałby wymaganą szerokosć.
Owszem. Ale nie jestem przekonany co do aż takiego zwężania pasów na Rapaka...

Przejazd obu tramów przez jezdnię JP2 odbywa się szybko w jednym cyklu świateł.
Oczywiście. Bo nie ma czegoś takiego jak "cykl świateł". Tramwaj zmienia sobie światła sam, niezależnie od cykli wypadających na skrzyżowaniu dla samochodów. Tramwaj zatrzymuje się TYLKO na przystankach, resztę trasy JEDZIE.
 

·
Registered
Joined
·
45 Posts
Zastanów się nad tym co sam napisałeś, a nie dostrzegasz logicznych implikacji tego. Jadą BEZPOŚREDNIO NA BYDGOSKIE więc po co zatrzymywać się na Rapaka, skoro jadą na Bydgoskie i powinni zatrzymać się tam? i to bezpośrednio? Jak jadą na Rapaka to mają linie które jadą na Rapaka. Jak jadą na Bydgoskie to zatrzymują się na Bydgoskim.
Ale to sprawi, ze czestotliwosc kursow z glownego na rapaka zmaleje. Bo przy liniach Główny - w stronę teatralnego i Główny - Bydgoskie będą jeździły przykładowo co 5 min na Rapaka. Jeśli w stronę Bydgoskiego nie będzie stawał na Rapaka to dojazd na niego będzie już co 10 min. Większość będzie wysiadać na głównym, żeby dojechać do miasta
 

·
Registered
Joined
·
1,919 Posts
Zastanów się nad tym co sam napisałeś, a nie dostrzegasz logicznych implikacji tego. Jadą BEZPOŚREDNIO NA BYDGOSKIE więc po co zatrzymywać się na Rapaka, skoro jadą na Bydgoskie i powinni zatrzymać się tam? i to bezpośrednio? Jak jadą na Rapaka to mają linie które jadą na Rapaka. Jak jadą na Bydgoskie to zatrzymują się na Bydgoskim.
Wypowiedź Samirako25 powyżej.Poza tym przystanek Chopina i tak musi zostać dla opcji awaryjnych (jezeli przyjąć Twoją(wg mnie gorszą) optykę).Dlatego pozostanę przy swoim "dokładnym przywróceniu czwórki na most" (z przystankiem na Chopina).


W tym, że przenosimy ten przystanek w inne miejsce, min. po to by Plac Rapackiego nie składał się z betonu a z zieleni. Przystanki zajmują minimum niezbędnej powierzchni - resztę oddajemy pieszym.
Bez przesady.To nie jest betonowe miejsce na Rubinkowie błagające o jakąkolwiek zieleń.Ten przystanek nie zajmuje wiele powierzchni.A przynajmniej tak to nie wygląda,bo ładnie sie komponuje z okoliczną zielenią parku.Jego północny peron (w stronę Bydgoskiego) tonie latem w zieleni.Całość sprawia wrażenie urokliwego,niekolidujacego wrośniętego w krajobraz miejsca.Likwidowanie go po to,aby akurat w tamtym miejscu uzyskać nieco wiecej trawnika (na krawędzi istniejącego parku), jest dla mnie nieporozumieniem.

Tak, przejazd pozostałych relacji bez zatrzymywania przez ten przystanek jest oczywisty. Ale nadal uważam, że jest on niepotrzebny, i nie po to jest wyrzucany na PAT by tam powstawał nowy.
Moim zdaniem jest niezbędny (częstotliwość,"czwórka" z mostu,warianty awaryjne,możliwość rezygnacji z niełatwej rozbudowy/przedłużenia PATa w kierunku mostu).

Ciekawe. Dasz radę znaleźć?
Miałem na dysku.Na razie lipa.

Owszem. Ale nie jestem przekonany co do aż takiego zwężania pasów na Rapaka
Moim zdaniem można od mostu do Wałów pod warunkiem rezygnacji ze Staromostowej i węzła Kluczyki (w zamian jeden wezeł z S10 w osi Wschodniego), przełożenia wszystkich krajówek na Wschodni i wprowadzenia zakazu dla Tirów.

Oczywiście. Bo nie ma czegoś takiego jak "cykl świateł".
Oczywiście że nie ma.Za mocno zasugerowałem się opisaną sytuacją w tym miejscu z przeszłości (zanim zlikwidowano czwórkę),zapominając w kwestii świateł,że rozmawiam o przyszłym PATcie.
 
1 - 20 of 418 Posts
Top