SkyscraperCity banner

5521 - 5540 of 6228 Posts

·
Registered
Joined
·
21,163 Posts
W ramach inwestycji powstanie wydzielony pas autobusowo-tramwajowy, a także nowy odcinek torowiska między pl. Niepodległości a pl. Artylerii Polskiej.

MZK w Toruniu prowadzi przetarg na przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego, a także nowego, dwutorowego odcinka torowiska łączącego pl. Niepodległości z pl. Artylerii Polskiej. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu, uzyskanie pozwoleń i wykonanie prac. Inwestycja zakłada rozbiórkę ślepego toru w ciągu al. Jana Pawła II w stronę mostu (pozostałość po linii tramwajowej w kierunku dworca, która może być wykorzystywana do zawracania bądź odstawiania tramwajów). Więcej o wariantach tej inwestycji pisaliśmy tutaj.

Wczoraj (28 lipca) minął termin składania ofert. Rezultat jest sporym zaskoczeniem. Wpłynęły cztery oferty, ale najtańsza oferta o połowę przekracza założony budżet w wysokości 39,483 mln zł brutto. Konsorcjum PBDI i Progreg Budownictwo zaoferowało kwotę 60,823 mln zł brutto. Następna w kolejności Balzola zaproponowała 66,872 mln zł brutto. Budimex jest gotów zrealizować prace za 70,597 mln zł brutto, a konsorcjum ZUE i Strabag za 70,765 mln zł brutto. Wszyscy zaoferowali skrócenie czasu na opracowanie projektu o dwa miesiące, robót realizacji na cztery miesiące oraz pięciomiesięczny okres gwarancji. W tej sytuacji MZK musi podjąć decyzję, czy zwiększyć budżet, czy rozpisać nowy przetarg, choć drugi scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny.

Toruń zakładał, że projekty budowlane i wykonawcze powstaną w ciągu odpowiednio 15 i 17 miesięcy od podpisania umowy. Prace związane z modernizacją ok. 1350 metrów toru pojedynczego torowiska w ul. Chopina, al. Jana Pawła II i ul. Wały gen. Sikorskiego miały zostać przeprowadzone do końca czerwca 2020 r. (przy czym przebudowa al. Jana Pawła II nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r.). Budowa ok. 416 mtp nowego toru od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości oraz modernizacja ok. 475 mtp toru wzdłuż ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga przewidziana jest w terminie do końca listopada 2020 r. (przy czym rozpoczęcie prac przy Kraszewskiego i ul. Czerwona Droga możliwe będzie po 1 marca 2020 r., po przywróceniu ruchu w ciągu Chopina – al. Jana Pawla II – ul. Wały gen. Sikorskiego).
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bardzo-droga-przebudowa-i-rozbudowa-tramwaju-w-centrum-torunia-55904.html
 
  • Like
Reactions: Chomik245

·
Registered
Joined
·
2,171 Posts
^^ Słabo. Możemy pożegnać się z realizacją tego projektu w tej perspektywie finansowej BiT City.

Ponieważ został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowych i modernizacji starych torowisk, wrzucam również tutaj informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dzisiaj pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, na podstawie przygotowanych projektów koncepcyjnych i pozyskanych warunków technicznych dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

Część A
1) Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I;

Cześć B:
1) Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej;
2) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;
3) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska;
4) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp Chrapka do ul. Podgórnej;
oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Dla części A najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy WYG International Sp. z o.o. z Warszawy z kwotą 3 059 317,50 zł brutto. Zakładany budżet wynosił 4 132 800,00 zł brutto

Dla części B najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm Fehlings Krug Polska Sp. z o.o. i EPG Polska Sp. z o.o. (obie firmy z Krakowa) z kwotą 2 066 000,00 zł brutto.
Zakładany budżet wynosił 2 351 760,00 zł brutto.

W obu przypadkach wybrane oferty nie były ofertami najtańszymi.

Bezpośredni link do wyników przetargu: http://bip.mzk.torun.pl/images/files/2017%20BiT-City%20II/MZK_D-251-01_17%20wybor%20ofert.pdf
 

·
Registered
Joined
·
309 Posts
^^ Słabo. Możemy pożegnać się z realizacją tego projektu w tej perspektywie finansowej BiT City.

Ponieważ został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowych i modernizacji starych torowisk, wrzucam również tutaj informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Tramwajem na JAR
Toruń dostał dofinansowanie do projektu BIT-City II, dzięki któremu m.in. pojedziemy tramwajem na Osiedle JAR.

Całkowita wartość projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – Bit-City II” wynosi 400 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 195 mln złotych (61% do wartości kwalifikowanej). Jak podkreślano wielokrotnie podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 lipca 2017 roku, jest to najwyższa kwota dofinansowania przyznana w województwie kujawsko-pomorskim. Podpisanie umowy na to dofinansowanie będzie miało miejsce 3 sierpnia 2017 roku w Warszawie.

- Gratuluję Toruniowi otrzymania tak dużego wsparcia rządowego, które poprawi kwestie komunikacyjne w mieście tak bardzo potrzebne dla poprawy jakości życia mieszkańców. Mam nadzieję, biorąc pod uwagę poprzednie dofinansowanie przebudowy placu bp. Chrapka, że nie jest to ostatnie wsparcie dla Torunia – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Podkreślił, że wsparcie dla województwa kujawsko-pomorskiego w tym rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla miast jest zdecydowanie największe spośród 16 województw. Dwa projekty – złożone przez Toruń i Bydgoszcz – otrzymały najwyższe dofinansowania w całym kraju. Wysokość wsparcia przyznanego obu miastom to ponad 600 mln złotych. Liderem jest Toruń.

Jak powiedział prezydent Michał Zaleski, o udział w tym projekcie mogły ubiegać się wyłącznie miasta, ponieważ dotyczy on transportu niskoemisyjnego. – Dlatego zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz, biorą udział w projekcie – powiedział Michał Zaleski. – Bit-City II zawiera osiem zadań, które zostały dofinansowane środkami Unii Europejskiej w wysokości 195 mln złotych. Realizacja całego projektu potrwa do 2023 roku. Dla Torunia oznacza to po prostu usprawnienie transportu publicznego. Powstanie przecież zupełnie nowa linia tramwajowa prowadząca do Osiedla JAR.

Obecnie trwają przetargi na dokumentacje dla zadań budowlanych oraz opracowania materiałów do zakupu taboru.

- To bardzo duże przedsięwzięcie, które jak każda inwestycja drogowa wpłynie na rozwój zarówno miasta, jak i regionu. Szczególne podziękowania należą się panu prezydentowi i jego współpracownikom za tak dobrze przygotowane wnioski. To dzięki nim Toruń otrzymuje takie wsparcie – powiedziała Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Projekt składa się z następujących ośmiu zadań:

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I:
Zakres zadania obejmuje:
a) przebudowę ulic: Szosa Chełmińska (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Czerwona Droga, Odrodzenia, do skrzyżowania z ulicą Dekerta), Długa (na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Legionów), Legionów (na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Inżynierskiej);
b) przebudowę skrzyżowań ulic Polna/Ugory i Ugory/Watzenrodego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia linii tramwajowej;
c) budowę linii tramwajowej wzdłuż ulic: Szosa Chełmińska, Długa, Legionów/Polna, Ugory, Watzenrodego do skrzyżowania z ul. Strobanda, gdzie kończy się tzw. trójkątem torowym;
d) przebudowę węzła torowego na skrzyżowaniu ulic: Czerwona Droga/Odrodzenia/Szosa Chełmińska/al. Solidarności;
e) budowę torów odstawczych wraz z myjnią tramwajowo-autobusową przy ul. Legionów.

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej:
Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej od skrzyżowania ulic Bydgoska, Reja, Szosa Bydgoska wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania ulic: Bydgoska, Chopina wraz z tym skrzyżowaniem.

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego:
Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Szosa Lubicka od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska:
Zakres zadania obejmuje:
a) modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulic: Broniewskiego, gen. J. Bema, Kraszewskiego z wyłączeniem ul. Bema od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do pl. Hoffmanna i ronda na pl. Hoffmanna;
b) przebudowa węzła tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Reja;
c) montaż wkładek przyszynowych na zmodernizowanym odcinku torowisk w ul. Bema i pl. Hoffmanna.

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej:
Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od końca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (przebudowa realizowana przez MZD) do przejazdu torowo- drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego - 5 tramwajów dwukierunkowych.
Zadanie 7: Zakup pojazdu technicznego.
Zadanie 8: Zakup 20 autobusów niskoemisyjnych – hybrydowych bądź elektrycznych.


KOMENTARZ:
Niestety projekt okrojono- tu dodano, tam obcięto:
Zadanie nr 1: Jednak nie do zajezdni autobusowej budowa, ale do Strobanda- zmiana na plus
d) trójkąt torowy: :nuts: Lepsza byłaby przelotka jak w Warszawie, ale pesy, są- ważne, że są :banana:
Zadanie nr 2: Bydgoska miała być robiona od Parku, a będzie od Caritasu- 'niby' plus. Przydałby się płotek(ten co na UMK) na odcinku Przybyszewski - Park Miejski z uwagi na planowany montaż cichego toru oraz przekraczania torowiska w miejscu niedozwolonym.
Zadanie nr 3: Modernizowany miał być, m.in. odcinek Lubickiej od Sotoru do Daszyńskiego i dalej do Olimpijskiej.
Zadanie nr 4: Dobrze, że Broniewskiego będzie robiona, bo na wysokości Kochanowskiego wprowadzono 10 km/h w kierunku Plazy na około 100 metrach.
Zadanie nr 5: Ważne, byle na Gogi postawić płotek- jak przy zadaniu 2.
Zadanie nr 6: Na wuj, jak ma być trójkąt? :lol:
Zadanie nr 8: będzie 14 hybryd oraz 6 elektryków :cheers:
 

·
Eurotram
Joined
·
17,817 Posts
Miasto ma wyraźny problem z doszacowaniem projektów. Przetargi drogowe od dłuższego czasu kończą się znacznym przekroczeniem budżetu. Nawet osiedlówki, za kilkaset tysięcy, najczęściej oferty przekraczają budżet. Teraz nie doszacowało MZK...

Gdzie leży problem?
Pomyślmy... Może brali do kosztorysów ceny z "głodnego okresu" (2016), gdzie wykonawcy dawali ceny po kosztach lub nawet poniżej byle tylko przetrwać do momentu gdy inwestycje się rozruszają? Jak słynny już nowy ezt (i to nie dwuczłon) za 12 baniek... ;)
 

·
Registered
Joined
·
309 Posts
Miasto ma wyraźny problem z doszacowaniem projektów. Przetargi drogowe od dłuższego czasu kończą się znacznym przekroczeniem budżetu. Nawet osiedlówki, za kilkaset tysięcy, najczęściej oferty przekraczają budżet. Teraz nie doszacowało MZK...

Gdzie leży problem?
Ewidentne "oszczędności" - w 2016 MZK chciało po raz enty zmodernizować zajezdnię autobusową- było za drogo

>>>
Kilka ciekawostek:

1.
Najwięcej kupujemy biletów jednoprzejazdowych i czasowych
Aż 93% biletów kupowanych przez toruńskich pasażerów stanowią bilety jednoprzejazdowe i czasowe.

Bilety czasowe są w Toruniu od niedawna – wprowadzone zostały 1 września 2016 roku. Pasażerowie mogą zatem wybrać różne ich warianty: indywidualne 30-, 60- oraz 90-minutowe, dobowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne, grupowe oraz rodzinne.

I to właśnie bilety czasowe oraz bilety jednoprzejazdowe są najczęściej kupowane przez pasażerów (93%). Niewielka część torunian decyduje się na karnety (3%) czy bilety okresowe (3,7%).

Podkreślić warto, że od 4 lat ceny usług przewozowych pozostają w Toruniu na niezmienionym poziomie, a nawet wprowadzane były obniżki cen niektórych kategorii biletów. Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat czterokrotnie przeprowadzano regulacje cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Toruniu. W ich wyniku cena biletu jednoprzejazdowego (wcześniej jednorazowego) wzrosła z 2,10 zł do 2,80 zł, z kolei cena biletu miesięcznego na wszystkie linie miejskie uległa obniżeniu - ze 104 zł do 89,20 zł.

Jednak roczne wpływy z biletów stanowią jedynie około 55% całego kosztu organizacji transportu zbiorowego w mieście, który wynosi około 70 mln zł. Oznacza to, że rocznie miasto dopłaca z budżetu do funkcjonowania komunikacji miejskiej ponad 30 mln zł rocznie.

Dlaczego warto korzystać z transportu publicznego? Od początku istnienia, czyli od ponad 120 lat, na pierwszym miejscu stawiany jest jej rozwój, żeby była dostosowana do potrzeb mieszkańców. Widać to szczególnie w rozwoju sieci tras związanym z rozbudową toruńskich osiedli, np. w ostatnim czasie z powstaniem osiedla JAR, zmianami infrastrukturalnymi, urbanistycznymi etc. Liczba przewożonych pasażerów stanowi dowód na to, jak ważnym i nieodłącznym elementem życia naszego miasta jest komunikacja miejska - rocznie korzysta z niej ponad 53 milionów osób! Coraz częściej pojazdy, zarówno tramwaje, jak i autobusy, są wyposażone w dodatkowe urządzenia, które mają ułatwić podróż pasażerom, jak np. biletomaty czy ładowarki USB oraz klimatyzacja. Podróżni mogą także zakupić bilet przez telefon komórkowy, a podróż sobie uprzyjemnić, korzystając z WiFi.

Te i inne informacje na temat komunikacji miejskiej w Toruniu dostępne są w zakładce: komunikacja miejska – jak to działa


2.
Bilet w dłoń – i w drogę!
Od 1 września 2016 roku w Toruniu, obok biletów jednoprzejazdowych, karnetów i biletów okresowych, są w użyciu bilety czasowe.

Dlaczego bilet tyle kosztuje
Sprawy lokalnego transportu zbiorowego - w myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) - należą do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867) właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Do jej zadań należy też m.in. ustalanie opłat za przewóz, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.). Na podstawie powyższej delegacji ceny urzędowe za usługi przewozowe oraz zasady korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego stanowione są w formie aktów prawa miejscowego i obowiązują na obszarze gminy, w której zostały uchwalone.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich dostępne są w załączniku do uchwały nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.

Na czas
Nowością w Toruniu stały się bilety czasowe, wprowadzone od 1 września 2016 roku. Pasażerowie mogą zatem wybrać różne ich warianty: indywidualne 30-, 60- oraz 90-minutowe, dobowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne, grupowe oraz rodzinne. Na czym one polegają, mieszkańcy Torunia mogli wcześniej poznać, korzystając z transportu publicznego w innych miastach naszego kraju, np. w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie.

Od 1 września 2016 roku obowiązuje jeszcze jedna ważna zmiana związana z biletami – korzystając z linii autobusowej lub tramwajowej nocnej, kasujemy jeden bilet jak na linii dziennej. Wcześniej obowiązywała podwójna cena biletu dziennego.

Co skłoniło włodarzy do wprowadzenia biletów czasowych? Zgodnie z założeniem, mają zachęcać do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego w Toruniu zwłaszcza mieszkańców odleglejszych części miasta, którzy ze względów ekonomicznych z niego rezygnowały, biorąc pod uwagę czekające je przesiadki. Część osiedli peryferyjnych (np. Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy, JAR) jest komunikowane małą liczbą linii, najczęściej tylko z centrum miasta. W szczególności mieszkańcom tych osiedli bilet czasowy dał większe możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego - umożliwiając z jednej strony korzystanie z przesiadek, z drugiej zaś ograniczając koszty podróży.

Ile to kosztuje
Koszt organizacji transportu zbiorowego w mieście wynosi około 70 mln zł rocznie, podczas gdy wpływy z biletów stanowią jedynie około 55% tej kwoty. Oznacza to, że miasto dopłaca z budżetu do funkcjonowania komunikacji miejskiej ponad 30 mln zł rocznie.
Mimo to od 4 lat ceny usług przewozowych pozostają w Toruniu na niezmienionym poziomie, a nawet wprowadzane były obniżki cen niektórych kategorii biletów. Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat czterokrotnie przeprowadzano regulacje cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Toruniu. W ich wyniku cena biletu jednoprzejazdowego (wcześniej jednorazowego) wzrosła z 2,10 zł do 2,80 zł, z kolei cena biletu miesięcznego na wszystkie linie miejskie uległa obniżeniu - ze 104 zł do 89,20 zł.

Struktura ilościowej średniomiesięcznej sprzedaży biletów:
• ok. 93% - bilety jednoprzejazdowe i czasowe (45% - normalne, 48% - ulgowe),
• ok. 3% - karnety,
• ok. 0,3% - bilety krótkookresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe,
• ok. 3,7% - bilety okresowe.

Struktura wartościowej średniomiesięcznej sprzedaży:
• ok. 44,5% - wpływy ze sprzedaży biletów jednoprzejazdowych i czasowych,
• ok. 10% - wpływy ze sprzedaży biletów wieloprzejazdowych, krótkookresowych, rodzinnych, weekendowych i grupowych,
• ok. 45,5% - wpływy z biletów okresowych.

3.
Komunikacja miejska w liczbach
W 2016 roku z komunikacji miejskiej w Toruniu skorzystało ponad 50 milionów pasażerów. Poznajmy inne liczby związane z naszą komunikacją.

W skład taboru toruńskiej komunikacji wchodzi kilkadziesiąt autobusów (145) i wagonów tramwajowych (70). Jednak nie wszystkie codziennie wyjeżdżają w trasę, zdarzają się przecież usterki, potrzebne jest serwisowanie bądź prace porządkowe itp. Wszystko po to, by zapewnić pasażerom bezpieczną podróż w dobrych warunkach.

Coraz częściej pojazdy, zarówno tramwaje, jak i autobusy, są wyposażone w dodatkowe urządzenia, które mają ułatwić podróż pasażerom, jak np. biletomaty czy ładowarki USB oraz klimatyzacja. Podróżni mogą także zakupić bilet przez telefon komórkowy, a podróż sobie uprzyjemnić, korzystając z WiFi. Poniższe dane liczbowe dotyczą roku 2016.

4.
Komunikacja miejska – zmieniamy się dla torunian
Komunikacja miejska istnieje w Toruniu od ponad 120 lat. Stale się rozwija, unowocześnia – wszystko, by torunianie mogli dotrzeć w każdy zakątek miasta. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 53 miliony pasażerów.

Komunikacja wczoraj

Komunikacja miejska w Toruniu liczy już ponad 120 lat. W 1891 roku bowiem na ulicach naszego miasta pojawiły się pierwsze tramwaje konne, które kursowały na trasie Bydgoskie Przedmieście - Dworzec Toruń Miasto. Zajezdnię tramwajową, mieszczącą się do dziś przy ul. Sienkiewicza, wyposażono wówczas w warsztaty do konserwacji i remontu wozów oraz w stajnie dla koni. Wkrótce, bo w roku 1899, linie tramwajowe zostały zelektryfikowane. Z kolei pierwsze autobusy pojawiły się w naszym mieście w 1924 roku - były to cztery pojazdy marki Ford - i kursowały na linii między Dworcem Toruń Miasto a obecnym Dworcem Głównym.

Komunikacja dziś

Od początku istnienia komunikacji miejskiej stawiano na jej rozwój, a wszystko po to, żeby była dostosowana do potrzeb mieszkańców. Widać to szczególnie w rozwoju sieci tras związanym z rozbudową toruńskich osiedli, np. w ostatnim czasie z powstaniem osiedla JAR, zmianami infrastrukturalnymi, urbanistycznymi etc. Liczba przewożonych pasażerów stanowi dowód na to, jak ważnym i nieodłącznym elementem życia naszego miasta jest komunikacja miejska - rocznie korzysta z niej ponad 53 milionów osób!

Coraz częściej pojazdy, zarówno tramwaje, jak i autobusy, są wyposażone w dodatkowe urządzenia, które mają ułatwić podróż pasażerom, jak np. biletomaty czy ładowarki USB oraz klimatyzacja. Podróżni mogą także zakupić bilet przez telefon komórkowy, a podróż sobie uprzyjemnić, korzystając z WiFi.

W skład taboru toruńskiej komunikacji wchodzi 145 autobusów i 70 wagonów tramwajowych. Jednak nie wszystkie codziennie wyjeżdżają w trasę, zdarzają się przecież usterki, potrzebne jest serwisowanie bądź prace porządkowe itp. Wszystko po to, by zapewnić pasażerom bezpieczną podróż w dobrych warunkach.

Jesteśmy ekologiczni

Oczywiście ważnym elementem działań podejmowanych przez MZK jest ekologia. W Toruniu coraz więcej przewozów realizowanych jest tramwajami, które nie emitują spalin. W tramwajach są też stosowane rozwiązania, zmniejszające zużycie energii poprzez rekuperację, czyli zwrot energii do sieci trakcyjnej. Również nowe autobusy są bardzo ekologiczne – silniki spełniają normy Euro 6.

Kto za to odpowiada?

Publiczny transport zbiorowy ma bardzo duże znaczenie dla codziennego życia mieszkańców, dlatego tak ważne jest, aby wsłuchiwać się w ich głos. Kto zatem jest w naszym mieście odpowiedzialny za publiczny transport?

Organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina Miasta Toruń. Wszystkie sprawy dotyczące tego zagadnienia prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Są to takie tematy, jak:

1) Planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego polegającego w szczególności na:

badaniu i analizie potrzeb przewozowych,
nadzorowaniu usługi prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej,
3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym polegające w szczególności na:

ocenie i kontroli realizacji, przez operatora i przewoźnika, usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
opracowywaniu i aktualizowaniu rozkładów jazdy,
analizie realizacji zaspokojenia potrzeb przewozowych,
dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
współpracy w operatorami i przewoźnikami w zakresie administrowania systemu informacji dla pasażera,
4) realizowanie zadań obejmujących:

nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.,
opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
sporządzanie analizy rynkowej w zakresie regularnych przewozów dla miasta,
wydawanie operatorowi zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej wraz z pobieraniem opłaty za wydawanie ww. zaświadczenia,
współudział w ustalaniu zasad korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego oraz przepisów obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnych transportem zbiorowym na terenie miasta Torunia.
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń zajmuje się firma SERINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, biuro w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26.

Kwestie dotyczące modernizacji i budowy zatok przystankowych oraz wiat przystankowych realizuje Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

Obsługa przewozowa mieszkańców, liniami tramwajowymi i autobusowymi, dziennymi i nocnymi, realizowana jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
 

·
Dzień dobry!
Joined
·
1,915 Posts
Odpłatność na poziomie 55% skomentować jako słabą (tak wynika z kontekstu artykułu), to spore nieporozumienie i nieznajomość realiów komunikacji miejskiej. Jest to dowodem niedoświadczenia toruńskiego magistratu.

Niepokojąca jest również struktura biletów okresowych - jej mały udział dowodzi małej atrakcyjności toruńskiego transportu publicznego dla stałych pasażerów. Za to dość duży stosunek "normalnych pasażerów" (45%) można uznać za satysfakcjonujący wynik w odniesieniu do reszty kraju.
 

·
Registered
Joined
·
309 Posts
Odpłatność na poziomie 55% skomentować jako słabą (tak wynika z kontekstu artykułu), to spore nieporozumienie i nieznajomość realiów komunikacji miejskiej. Jest to dowodem niedoświadczenia toruńskiego magistratu.

Niepokojąca jest również struktura biletów okresowych - jej mały udział dowodzi małej atrakcyjności toruńskiego transportu publicznego dla stałych pasażerów. Za to dość duży stosunek "normalnych pasażerów" (45%) można uznać za satysfakcjonujący wynik w odniesieniu do reszty kraju.
Ciekawe: Czy sprzedaż biletów liczyli poprzez sprzedaż dla prowadzących, ale chyba tak- obecnie uważam, że karnety należy wycofać z obiegu- są nie praktyczne. Co do cen miesięcznych: Są miasta, gdzie bilet jest tańszy, ale w Toruniu są 2 opcje z zakupem:
1.) Na dzienne i nocne w granicach administracyjnych miasta, albo
2.) Dzienne i 1 podmiejską

BTW: A gdzie bilet na CAŁĄ sieć?

>>>
#265 stoi na RK i coś przy nim tłuczą.
 

·
Dzień dobry!
Joined
·
1,915 Posts
^^ Przede wszystkim w taryfie jest zbyt duży chaos. Wbrew pozorom w komunikacji miejskiej mnogość oferty może w znaczący sposób obniżyć przychody, ponieważ pasażerowie wybierają najtańszą opcję i ograniczają korzystanie np. z innych linii (jeżeli występują bilety dedykowane pod jedno połączenie). Obniża to też wykorzystanie innych linii w sieci i zachęca to organizatora do tworzenia połączeń bezpośrednich.

Bilet tramwajowy to czysty anachronizm z "komuny" i do zlikwidowania. To sama oferta przewozowa i atrakcyjność pod względem czasu podróży, infrastruktury i taboru powinna zachęcać do podróży "bimbą", a nie przymusowa taryfa. Każdy środek transportu powinien "walczyć" o wynik na całej sieci transportowej.
 

·
polska_powiatowa
Joined
·
1,199 Posts
Niepokojąca jest również struktura biletów okresowych - jej mały udział dowodzi małej atrakcyjności toruńskiego transportu publicznego dla stałych pasażerów. Za to dość duży stosunek "normalnych pasażerów" (45%) można uznać za satysfakcjonujący wynik w odniesieniu do reszty kraju.
Akurat ten udział jest przeciętny ale dane są poprawne. W Warszawie udział wszystkich biletów okresowych wynosi 6,12% a biletów 30-dniowych (jedyne bilety okresowe z Warszawy które mają najbliższy odpowiednik w Toruniu) 4,69%
http://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=36&l=1 str. 14
 

·
Registered
Joined
·
2,291 Posts
Bilet tramwajowy to czysty anachronizm z "komuny" i do zlikwidowania.
Powinieneś napisać "wczesnej komuny", bo już w latach 70-tych w większości miast był zlikwidowany. Co ciekawsze bilety jednorazowe były ważne w całej Polsce. Ja na warszawskich jeździłem w Nowym Sączu.
 

·
Registered
Joined
·
309 Posts
Toruń na razie bez nowych autobusów!
Skomplikowała się sprawa związana z zakupem przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sześciu nowych autobusów miejskich. Powód?
Pasażerowie toruńskiego MZK nie będą zadowoleni. Miejski przewoźnik unieważnił przetarg na zakup sześciu autobusów miejskich.
Dlaczego zdecydowano się na ten krok? Włynęła bowiem tylko jedna oferta (Solarisa), która przekraczała budżet zaplanowany na ten cel. Solaris zaoferował pojazdy za 7 mln 311 tys. zł (brutto), podczas gdy MZK na ten cel zarezerwował maksymalnie 6 mln 974 tys. zł.
Zamówienie dotyczyło sześciu autobusów z opcją na kolejne sześć wozów. Pojazdy klasy maxi (długość 11,5 m - 12,2 m) miałby być klimatyzowane i niskopodłogowe, z monitoringiem, kasownikami, nagłośnieniem, tablicami eletronicznymi, biletomatem i monitorami reklamowymi.
Jak wynikało z zamówienia, autobusy miały zostać dostarczone do Torunia jeszcze w tym roku.


Tego można było się spodziewać.

>>>
Wóz #270 otrzymał nowe wyświetlacze diodowe(przód, bok i tył) oraz nową tablicę wewnętrzną PIXELa podłączone do XC-2, a nie jak wcześniej klapkowe(z autobusów) do STR 1-1.
 

·
Registered
Joined
·
309 Posts
Jadac wlasnie naszym nowym Ursusem, przez moment siedzialem na tylnej kanapie silnik chodzi glosniej niz jakims starym jelczu, dodatkowo wpada potworne drgania podczas postoju...
Kazdy kto siada na koncu po chwili sie przesiada.
Niech zgadnę:#606? :lol:

>>>
22.08.2017 z okazji BSF'a wyjechały podwójne 3 i 5.

Po remoncie bieżącym(przeprowadzanym w hali RK) wyjechał skład #264+265 na 3/5. Remont oceniam na 2+, gdyż plastikowe przegrodzenia przy drzwiach zmieniono wewnątrz pojazdu na 2 płyty drewniane robione tzw. metodą "na szybko(nożykiem)". Wewnątrz pojazdu są ślady po po farbie na gumie(od szyb), a po za tym zmniejszono przestrzeń dla pasażerów siedzących na I siedzeniu. Podczas odświeżenia zapomniano niestety o drzwiach- odświeżono prawą i lewą burtę, przód #264 i bodaj tył #265. Nad drzwiami pozostał napis "MZK 264" i "MZK 265", co obecnie jest ciekawostką tak, jak stare logo na wozie #230+231, ponieważ reszta floty MZK tego loga już nie posiada, a nad drzwiami pozostaje sam numer, np. "232" i #233".
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts

·
Registered
Joined
·
661 Posts
[...] 22.08.2017 z okazji BSF'a wyjechały podwójne 3 i 5.[...]
Do tego wszystkie "jedynki" są obsługiwane przez składy lub długie Swingi, oprócz tego widziałem że niektóre wysokopodłogowe "dwójki" są także obsługiwane składami.

Osobliwą rolę spełniają Jelcze #505, #504, #516 - blokują dostęp samochodom na Wałach gen. Sikorskiego, Alei Solidarności i Fosie Staromiejskiej:


 

·
Registered
Joined
·
606 Posts
Ciekawe jakby taki jelcz wyszedl ze zdezenia z ciezarowka...
Na festynie w Baden na glownych ulicach w okol starowki ustawili duze ciezarowki, jako ochrone przed terrorem.
 
5521 - 5540 of 6228 Posts
Top