SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 38 Posts

·
Registered
Joined
·
13,188 Posts
Niech zgadnę - Nabrzeże, potem Długa? ;)
 

·
Gdynia - Open City
Joined
·
10,524 Posts
Dzięki , ale mam nadzieję , że to nie koniec i dopiero teraz zacznie się wysyp fotek Hehe :) Gdańsk na twoich fotach i wogóle też zresztą jest świetny ale czasem warto zapuścić się w dalsze okolice co i tobie polecam :D
 
1 - 20 of 38 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top