SkyscraperCity Forum banner

;)

1 - 9 of 9 Posts
Za mocno wyciągnięte cienie i przepały. Wolałbym też lekko bardziej na prawo, ale i tak miło dla oka. 8
Breslavia ;)

Podzielam uwagi DuraAce, a od siebie dorzucę jeszcze aberrację chromatyczną. Łatwa do korekty, a wygląda dość paskudnie u Ciebie na latarniach.
Za mocno wyciągnięte cienie i przepały. Wolałbym też lekko bardziej na prawo, ale i tak miło dla oka. 8
Na prawo jest TO, nie chciałbyś tego widzieć ;)

Podzielam uwagi DuraAce, a od siebie dorzucę jeszcze aberrację chromatyczną. Łatwa do korekty, a wygląda dość paskudnie u Ciebie na latarniach.
Próbowałem, ale ostrość strasznie na tym traciła. To normalne czy ja coś źle robię? :)
Na prawo jest TO, nie chciałbyś tego widzieć ;)
:) No to węziej z lewej, albo poczekać, aż zbudują :D
Widzę Sponsor forsujesz nową nomenklaturę w fotografii ;)
Chciałem wyciągnąć wrocławską komunikację miejską z cienia, ale jak widać się nie udało :(
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top