SkyscraperCity banner

21 - 29 of 29 Posts

·
Registered
Joined
·
23,121 Posts
อยากให้มีแผนต่อทะลุจากตราดเข้าพนมเปญแล้วต่อไปโฮจิมินห์
บางคนว่าไปไกลปานนั้นท่าจะไม่คุ้มแต่ ในสายตาผมแล้วไปถึงจันทบุรีก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
 

·
Registered
Joined
·
31,674 Posts
รฟท.ลุยไฮสปีด เฟส 2 ต่อขยาย 'ระยอง-ตราด'

16 ธันวาคม 2562
รฟท.เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เฟส 2 ต่อขยายระยอง-ตราด เปิดฟังความเห็น 11-18 ธ.ค.ครอบคลุม 12 อำเภอ หาข้อสรุปรูปแบบลงทุน


หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ลงนามสัญญาร่วมลงทุน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) กับ บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ที่มีกลุ่มซีพีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีแผนที่จะสรุปการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและกรอบวงเงินภายในเดือน ม.ค.2563 ในขณะที่ส่วนต่อขยายเฟส 2 ระยอง-การพิจารณาส่วนต่อขยายเริ่มมีการกล่าวถึงด้วยการฟังความเห็นกลุ่มย่อย 3 จังหวัด 12 อำเภอ

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า คณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กพอ.) กำหนดให้รีบสรุปการรื้อย้ายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)

รวมทั้ง ร.ฟ.ท.กำลังศึกษาโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ โดยก่อนหน้านี้มีการศึกษาความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่ แต่ปัจจุบันมีข้อเสนแนะจากหลายฝ่ายให้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นรถไฟความเร็วสูงด้วย เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)

“โครงการรถไฟสายใหม่ช่วงศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษารายละเอียด ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวในอนาคต และอาจไม่ได้เป็นโครงการส่วนต่อขยายในสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดการศึกษาจากแผนลงทุนของ ร.ฟ.ท.เอง โดยโครงการดังกล่าวจะมีความจำเป็นเร่งรัดก่อสร้างหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล”

ส่วนโครงการรถไฟสายใหม่ช่วงศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด- คลองใหญ่ ซึ่งผลการศึกษาของ ร.ฟ.ท.ที่จะพัฒนาเป็นระบบรถไฟทางคู่ ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าแนวเส้นทางจะมีระยะทาง 333 กิโลเมตร เป็นรถไฟทางคู่ ขนาดรางมาตรฐาน 1 เมตร ประเมินงบประมาณลงทุน 5-6 หมื่นล้านบาท เป้าหมายเพื่อสนับสนุนพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ช่วง คือ 1.เชื่อมนิคมอุตสาหกรรมสู่นิคมอุตสาหกรรม มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีชุมทางศรีราชา-สถานีระยอง 2.เชื่อมนิคมอุตสาหกรรมสู่พื้นที่ อ.เมืองระยอง มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีมาบตาพุด ถึงอำเภอเมือง 3.เชื่อมโยงโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก และการท่องเที่ยวมีจุดเริ่มต้นจาก อ.เมืองระยอง ผ่าน จ.จันทบุรี และสิ้นสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดรายงานข่าวจาก ร.ฟ.ท.ระบุว่า ร.ฟ.ท.จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทางการลงทุน รวมถึงงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.2562 ถึง พ.ค.2563

ADVERTISEMENT


ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ซึ่งเห็นชอบให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในอีอีซี และเห็นชอบให้ปรับแผนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินให้เร็วขึ้น รวมทั้งให้ศึกษาเส้นทางและออกแบบรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 จากสนามบินอู่ตะเภา-ระยอง-จันทบุรีและตราดโดยเร็ว

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายระยอง-จันทบุรี-ตราด เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับอีอีซี รองรับระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมนิคมอุตสาหกรรม เชื่อมท่าเรือและสนามบินภาคตะวันออก

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการโดยสารทางรถไฟ ลดต้นทุนและระยะเวลาการเดินทาง ปลอดภัยในการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางให้มากขึ้น

ร.ฟ.ท.มีหนังสือลงวันที่ 24 ก.ย.2562 แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา มีเวลาดำเนินงาน 240 วัน และมีขอบเขตของงาน ดังนี้ 1.วิเคราะห์และประเมินสภาพความต้องการการขนส่งในปัจจุบันและอนาคต

2.ทบทวนผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการก่อสร้างทางคู่สายชุมทางศรีราชา-ระยอง โครงการก่อสร้างทางคู่สายมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ และศึกษาโครงการอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการนี้ของ ร.ฟ.ท. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวจะสอดคล้องแผนพัฒนาอีอีซี แผนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าและบริการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางด้านการขนส่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อมูลทางด้านกายภาพและด้านปฏิบัติการที่เป็นอุปสรรคต่อจำนวนขนาดและการเดินรถในปัจจุบัน ความต้องการการขนส่ง เพื่อวิเคราะห์ต้นทาง ปลายทาง รวมทั้งพฤติกรรมการเดินทาง เส้นทางการขนส่งและเชื่อมต่อ

4.ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณความต้องการด้านการขนส่ง รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์สภาพการเดินทาง สภาพการจราจร เส้นทาง ยานพาหนะ ลักษณะและรูปแบบที่ใช้ในการขนส่ง

5.ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระบบการคมนาคมขนส่งอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน เช่น ศึกษาผลกระทบของโครงการต่อการเดินทางทางอากาศโดยใช้สนามบินอู่ตะเภา สนามบินตราด รวมถึงผลกระทบของโครงการต่อปริมาณการจราจรที่ใช้มอเตอร์เวย์และการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่

6.ต้องศึกษาแนวเส้นทางที่เหมาะสม ศึกษาตำแหน่งที่ตั้งสถานีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งที่มีอยู่และการเดินทางรูปแบบอื่น ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อเสนอแนะแนวทางการลงทุน และการแบ่งระยะการพัฒนาเพื่อความเหมาะสม

ร.ฟ.ท.จะจัดรับฟังความเห็นสนทนากลุ่มย่อย 12 ครั้ง ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ อ.เมืองตราด และจะสิ้นสุดในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ ที่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858179?fbclid=IwAR3CjNsoUjL9V14tQXKJQ2gW_Zb8uS3-DElOqPkny35WzudPr-SJPUL90S0
 

·
Registered
Joined
·
23,121 Posts
สนใจแต่สถานีระยองครับ ว่าจะเปิดเมื่อไหร่

ไกลเกินกว่านั้น รอรถไฟฟ้าหวานเย็นเถอะ
เปิดปี 2571 ให้มันได้ก่อนเหอะ
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
111,091 Posts
Discussion Starter #25
เปิดปี 2571 ให้มันได้ก่อนเหอะ
71 ตามข่าว คือไปถึงตราด

สมมุติไปแค่ระยอง ก็ควรจะเร็วกว่านั้น
 
Joined
·
2,769 Posts
เลยระยองไป ทำแค่ราง 1435 ติดระบบไฟฟ้า ไม่ใช่ HST Track แต่ให้รถ HST วิ่งภายใต้ความเร็วไม่เกิน 160 อันนี้เหมาะไหมเพราะประชากรไม่ถึง 1m

อารมณ์ประมาณ Mini-Shinkansen
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
111,091 Posts
Discussion Starter #27
โครงการไฮสปีดเทรน ช่วงระยอง จันทบุรี ตราด ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ร.ฟ.ท.ศึกษาเพื่อขยายแนวเส้นทางต่อจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)

โดยแนวเส้นทางจะคู่ขนานไปกับรถไฟทางคู่ แต่สาเหตุที่ ร.ฟ.ท.เริ่มศึกษา เพราะต้องการทราบถึงดีมานด์การเดินทางและสนับสนุนการขยายเมืองให้มากขึ้น

เบื้องต้นได้ประเมินว่าไฮสปีดเทรนอาจจะยังไม่ได้พัฒนาในเร็วๆ นี้ หากเทียบกับความคุ้มค่าของรถไฟทางคู่ที่มีมากกว่า หากจันทบุรี และตราด มีความต้องการเดินทางสูง ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

24/2/2563 https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/422589?
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
111,091 Posts
Discussion Starter #28
รฟท. เชิญชวน ประชาชน จ.ตราด ร่วมเวทีประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ต่อแนวเส้นทางเลือกของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด

27 ก.พ. 2563


(27 ก.พ. 63) นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แล้ว ในการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องมีการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำหรับประกอบการออกแบบเบื้องต้นของโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
111,091 Posts
Discussion Starter #29
ประชาชนอำเภอเมืองตราด ร่วมเวทีโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด

วันนี้ (17 มี.ค.63) การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ เปิดเวทีการประชุมกลุ่มย่อยแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด โดยมีนายอาคม ไตรสุวรรณ วิศวกรโครงการฯ นางพิมพ์ใจ ยุทธบรรดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนางสาวน้ำฝน พามา นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอเส้นทางก่อสร้างฯ มีข้าราชการ ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเวทีดังกล่าว ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

สำหรับการจัดเวทีการประชุมกลุ่มย่อยแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราดในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด พิจารณาประกอบการลงความคิดเห็นต่อการเลือกแนวเส้นทางการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย รวมไปถึงการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะมาสิ้นสุดในพื้นที่เขตอำเภอเมืองตราด

โดยมีตัวแทนภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เรื่องรูปแบบสถานีรถไฟ ที่ควรคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดตราด เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟ การเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งแนวเส้นทางรถไฟ เป็นต้น

 
21 - 29 of 29 Posts
Top