SkyscraperCity Forum banner

Trottoirs

2052 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  Slagathor
Ik wil hier graag een thread opstarten rond de voetpaden of stoepen of trottoirs in Brussel België.

Ik merk op dat de aanleg hiervan verschilt van straat tot straat, gemeente tot gemeente, maar vooral dat er steeds wordt gegrepen naar kasseien of tegels, terwijl in de meeste grote Europese steden wordt gekozen voor asfalt.

Niet dat ik asfalt mooier vindt, maar het heeft wel deugd naar zwakkere voetgangers die niet struikelen over een losse tegel of gladde kasseien.

Misschien handig om daar wat foto's te posten, van de ergste situaties tot de meest geslaagde.
1 - 7 of 7 Posts
ik denk dat deze thread dan wel voor heel België kan gelden?
Over kasseien val je niet als ze goed zijn aangelegd!
Dit is een foto uit Brugge, met dank aan Gebo.
See less See more
ik denk dat deze thread dan wel voor heel België kan gelden?
Idd, ik denk trouwens zelfs dat het debat reeds ergens gevoerd werd (al kan ik me niet meteen herinneren waar). Of misschien ging het daar over de wegbekleding in het algemeen (niet alleen trottoirs). Misschien best om dat gesprek dan verder te zetten in die thread? Iemand een beter geheugen dan ik? ;)
Ik zou dat toch gescheiden houden van wegbekleding, want ik vind dat er specifiek met betrekking tot trottoirs een interessante discussie kan gehouden worden, los van de rest van de wegbedekking.
Ok, je hebt wel een punt. Ik heb ondertussen teruggevonden waar de discussie aangesneden werd. Dat was in het topic rond de heraanleg van de kroonlaan, waar er gebruik gemaakt wordt van kasseien voor de stoepen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vrees voor het resultaat op middellange termijn. Verschillende stoepen waarover ik wandel om naar het werk te gaan zijn ook met kasseien aangelegd en eens er eentje los kwam te staan begon het allemaal wat in het honderd te lopen. Daarna hebben ze sommige putten weer gevuld met asfalt wat het helemaal lelijk maakt.:bash:
Doe mij de Amerikaanse stoepen maar. Qua breedte in Europa vaak niet haalbaar, maar het gebruik van grote betonnen platen kan ik wel waarderen. Geen oneven stoepen én geen onkruid! Daar komt bij dat lichter beton (qua kleur, niet gewicht) er vrolijker uitziet dan asfalt.

Ik heb een tijdje in Engeland gewoond, waar de asfaltstoep enorm populair is. Maar die zien er in donkerdere jaargetijden treurig uit. Zo'n wit-betonnen stoep als in New York is wat mij betreft perfect.

(Klik voor groter formaat):

See less See more
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top