SkyscraperCity banner

61 - 65 of 65 Posts

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Нови социални услуги ще открият в Троян

За целта ще бъде направен основен ремонт с преустройство на блок Г на недостроената поликлиника.

Община Троян е поканена от ОПРР да подаде предложение за финансиране на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. На последното заседание на Общинския съвет на 25 юли съветниците одобриха средства за проектиране за основен ремонт с преустройство на блок Г на поликлиника в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и за Център за грижа за лица с умствена изостаналост. Екипът на Община Троян вече започна да работи по идеята.


Проектът е отлична възможност за разкриване на нови социални услуги, от които общността има нужда, и за продължаване на работата по недостроената част на поликлиниката в Троян, която от години се амортизира и започва да се руши.
http://www.citybuild.bg/news/sotzialni-uslugi-otkriiat/40125
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Алеите в парк „Къпинчо“ в Троян ще бъдат обновени

Те са включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в Троян и с. Старо село“, подаден по ПРСР.

Алеите осъществяват пешеходната връзка от по-ниската част на града в тази зона до туристическия дом и парк-хотел. Те са стръмни с множество стъпала. Настилката им е от тротоарни плочи, които са в лошо състояние. Проектът предвижда изцяло да бъде подменена настилката на алеите и те да бъдат обезопасени с парапети. Ще бъдат доставени 11 пейки и 6 кошчета за отпадъци. Предвидената инвестиция възлиза на 143 805 лв. За да бъде обхваната изцяло инфраструктурата, Община Троян започва и проектиране за реконструкция на транспортните алеи в парка, в т.ч. и парковото осветление.Надяваме се, че след реализиране на предвидените мероприятия, парк „Къпинчо“ ще се превърне наистина в едно по-хубаво място за отдих на гражданите и гостите на Троян, казват от общината.
http://www.citybuild.bg/news/aleite-kypincho-troian-bydat/40127
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Бившата резиденция в м. Къпинчо в Троян ще бъде превърната в хотел

Фирма „Ъпдейт – 1“ е новият собственик след публичен търг за продажба на имота и сградите в него.

Инвестиционните намерения на купувача са бившата резиденция да бъде превърната в хотел. Фирмата няма други инвестиции в общината до момента.Припомняме, че Общинският съвет възложи на кмета на Община Троян да проведе публичен търг за продажбата на общински имот с площ 9557 кв. м заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда с площ от 530 кв. м и масивна едноетажна сграда с площ от 194 кв. м в м. Капинчо (бивша Резиденция). Общинска администрация обяви общо три търга, като за първата обявена дата имаше проявен интерес към имота, като бяха закупени пет тръжни документации за участие, но оферта не беше подадена. За следващите обявени дати не бяха закупени тръжни документации. Предвид това Общинския съвет намали с 20% началната тръжна цена за продажба и същата беше определена в размер на 244 328 лв. В изпълнение на това решение бе проведен търг за продажба на имота, който се състоя на 3 юли. Подадена беше една оферта и участникът е определен за спечелил търга.Мястото е близо до града в красива тиха местност с гледка към Троянския Балкан.

http://www.citybuild.bg/news/bivshata-rezidentziia-kypincho/40126
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Изграждат нов мост над р. Бели Осъм и пътна връзка за Троянския манастир и Орешак

Така трафикът ще се изнесе от центъра на Троян и ще преминава през източния му край.

Агенция „Пътна инфраструктура“ започва изграждането на нов мост над река Бели Осъм в гр. Троян и на пътна връзка за Троянския манастир и Орешак. Инвестицията е за над 2,2 млн. лв. и е от републиканския бюджет.

Проектът включва построяването на нов мост над река Бели Осъм и на пътна връзка между път II-35 Троян - Ловеч и път III-357 Троян - Орешак. Новото съоръжение ще бъде с дължина 43,2 метра. Ще се рехабилитират и 100 метра от съществуващия път II-35 Троян - Ловеч. Отсечката е при входа на Троян и съвпада с улиците „Васил Левски“ и „Крайречна“ в града.

Изпълнител е „ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД. Стойността на договора е 2 249 993,77 лв. с ДДС. Строителен надзор ще осъщестява „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД. Техният договор е за 70 560 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.
http://www.citybuild.bg/news/izgrazhdat-pytna-vryzka-troianskiia/41533
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
ВИЖТЕ ПРОЕКТА ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ТРОЯН

Той беше избран след провеждане на конкурс през 2019 г.

Обемно-градоустройственото проучване е за многофункционална спортна зала в кв. 88 на площ от 5 030 кв. м. Проектът беше избран от независимо жури с присъждане на награди. Целта бе чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица.

Необходимостта от многофункционална спортна зала за нуждите на Троян става все по-належаща, тъй като броят на спортните клубове нараства. Променят се и условията за провеждане на състезания от местно, регионално и републиканско ниво, а изискванията стават все повече и все по-строги, казват от общината.

 
61 - 65 of 65 Posts
Top