SkyscraperCity Forum banner

TU Delft lezing 26/4: Skyscrapers: the story of the XX Century

1529 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Jan
Wouter Mikmak Stichting organiseert 1e lezing door prof. arch. F. Dal Co
03 april 2006 door M&C

Op woensdag 26 april aanstaande organiseert de Wouter Mikmak Stichting in samenwerking met de TU Delft haar eerste lezing getiteld: Skyscrapers: the story of the XX Century. De lezing wordt gegeven door een architect met internationale bekendheid: Francesco Dalco uit Milaan.

De lezing start om 16.00 uur en vindt plaats bij de TU Delft, Faculteit Bouwkunde (Zaal A).
Het is de eerste in een reeks jaarlijkse architectuurlezingen met internationale allure die worden georganiseerd door de Wouter Mikmak stichting. De rector magnificus van de TU Delft zal de opening van de eerste lezing persoonlijk verzorgen.

De Wouter Mikmak stichting is een samenwerkingsverband tussen de familie Mikmak, de TU Delft en studievereniging Stylos. Op verzoek van de weduwe van architect en voormalig student Bouwkunde de heer Wouter Mikmak, organiseert de stichting een reeks lezingen als eerbewijs aan haar man.

Voor meer informatie: www.woutermikmakstichting.nl
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top