SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
8,099 Posts
Parklara dikmelerine karşı değilim hatta çokda güzel duruyorlar.

ama gidip Barbaros Bulvarının refüj alanına dikmek tam Türk işi. Hele bide refüj kenarları kırıksa ve ortam egzoz dumanı içindeyse son derece ironik bir görüntü oluyor.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top