SkyscraperCity Forum banner

Tunezja! Perła Maghrebu

8296 Views 47 Replies 10 Participants Last post by  1lazio
We wrześniu mam zamiar polecieć z plecakiem do Tunezji. Oczywiście jak przed każdym wyjazdem postanowiłem poszukać czegoś o tym kraju na SSC... a tu klops! Żadnego sensownego wątku na naszej części forum. Więc co by nie przedłużać wrzucam kilka zdjęć które znalazłem na stronie Hellotunisia.tn

Kto był niech opowiada, co zobaczyć MUSZE!

1 - 6 of 6 Posts
Co jest, nikt tam nie był ?
Oczywiscie :) Wrzucaj!
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top