SkyscraperCity Forum banner
41 - 48 of 48 Posts

· Banned
Joined
·
15,676 Posts
Trochę syfek tam, co nie?
Kraje arabskie zawsze sprawiają wrażenie, jakby wszystko było zaniedbane.
Nie wiem, czy to kwestia biedy czy kultury.
 

· Prymas Aprilis
Joined
·
9,956 Posts

· Prymas Aprilis
Joined
·
9,956 Posts
^^
Dzięki. Nie sądziłem, że ma aż tak wysoką pozycję. Stawiałem na Nimes, albo jakiś włoski (np. w Weronie)
 
41 - 48 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top