SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 76 Posts

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Discussion Starter · #1 ·
langs de kaai van turnhout wordt een project ontwikkeld. met veelbelovend uitziende architectuur. hedendaags vermengt met het oude.

http://www.anco-torens.be/

Langs het kanaal Dessel-Schoten, op de terreinen van de voormalige ANCO fabriek te Turnhout, plant Wilma Project Development een uniek project. Nieuwe hedendaagse woontorens vormen binnenkort samen met de bestaande karakteristieke gebouwen van de ANCO-fabriek een indrukwekkend baken in de stad: de 'ANCO-TORENS'.

Er worden nieuwe appartementen gebouwd met unieke zichten op het kanaal, de jachthaven en het omliggende landschap. Daarnaast worden er op het terrein eensgezinswoningen met een tuin voorzien en zullen de waardevolle gebouwen behouden worden in de vorm van karaktervolle lofts.

Tevens wordt er in een deel van de bestaande industriële gebouwen ruimte voorzien voor commerciële activiteiten, kantoren, (groeps)praktijken, fitness&wellness,...

Op die manier groeien de ANCO-TORENS uit tot een levendige en aantrekkelijke locatie midden in de stad. Een heerlijke plek om te wonen en te werken aan het water.
Het is dus zeker de moeite waard om te wachten...nog even geduld voor het ontwaken van de ANCO-fabriek!

 
1 - 20 of 76 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top