SkyscraperCity banner

1 - 17 of 17 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #1 ·
nog een stationsomgevingsproject in de pipeline:

gva.be

Laureaat gekend voor ontwerp stationsomgeving21/06 Het Amsterdamse architectenbureau Bureau B+B en B-Architecten uit Antwerpen zijn de laureaten geworden van de ontwerpwedstrijd voor de stationsomgeving in Turnhout.


De stad heeft op termijn de bedoeling om van de hele stationsomgeving een 'innovatiepark' te maken met de klemtoon op zorgverstrekking. De twee architectenbureaus wisten hun vier concurrenten af te troeven met hun ontwerp. Zij haalden hun inspiratie voor het ontwerp uit beelden van negentiende-eeuwse gaanderijen. Zij ijveren in hun masterplan ook voor het behoud van de zeer karaktervolle loodsen die nu op de twee bedrijventerreinen staan die binnen de projectsite vallen.

Verder plannen de architecten ook een voetgangers- en fietserstunnel die de Stationsstraat met de Diksmuidestraat moet verbinden. Het station krijgt ook een volledig nieuwe luifel en in de Diksmuidestraat zou een groot open plein komen met daar rond drie gebouwen. Het gaat nog maar om een masterplan. Een definitief ontwerp is pas voor over enkele jaren.

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #2 ·
gva.be

Stad onderhandelt over huizen voor vernieuwingsproject stationsbuurt

04/08 Turnhout heeft al één huis gekocht dat in de projectzone van het Innovatiepark in de Diksmuidestraat ligt. Over de negen andere wordt nog onderhandeld. Tien huizen zullen op termijn verdwijnen tijdens de vernieuwingsoperatie van de stationsbuurt. Wanneer, is nog niet duidelijk. Maar de stad bezoekt alvast de bewoners om tot een oplossing op maat te komen.


Eén huis is zo al aangekocht. Over de andere negen huizen wordt nog onderhandeld.

Eind juni bezocht de projectmanagers bijna alle bewoners. Een schatter heeft ook al de waarde van een aantal huizen bepaald. Niet alle bewoners zijn tevreden met de gang van zaken. "Wij worden gegijzeld door de stad", vindt meneer Claes.

"Wij begrijpen de situatie van de bewoners", reageert de stad. "Er komen heel wat emoties bij kijken.

Maar we werken aan enkele voorstellen die we gaan voorleggen aan de bewoners. Elk dossier wordt individueel bekeken, rekening houdend met de situatie van de bewoners. Dit kan gaan van een aankoop van de woning, maar ook over een mogelijke ruil tegen een nieuwe woning in de ontwikkeling, tot een akkoord met de so ciale huisvestingsmaatschappij, ... We mikken op september om dat voor te leggen."

MAMI​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
http://www.turnhout.be/index.php?site=1&pageid=80720


Innovatiepool Turnhout

Stad Turnhout wil de komende jaren werk maken van de ontwikkeling van infrastructuur voor kenniseconomie en innovatieve bedrijvigheid. Eén van de concrete projecten om deze ambitie waar te maken is de herontwikkeling van de stationsomgeving.

Ontwikkeling innovatiepool

Voor de ontwikkeling van de innovatiepool in de stationsomgeving werden twee parallelle trajecten opgestart: een ruimtelijk traject en een inhoudelijk traject. Beide trajecten worden uitgevoerd met steun van het Agentschap Ondernemen en in overleg met de partners uit het Innovatiepact: Stad Turnhout, KHKempen en Janssen Pharmaceutica. Nieuwsbrieven over dit project vindt u onderaan deze pagina.

1. Ruimtelijk traject
Samen met de diverse betrokkenen werd een toekomstvisie ontwikkeld voor de verouderde bedrijventerreinen aan de “achterzijde” van het station. Koen Stuyven, een externe procesbegeleider, begeleidde dit proces. Dit strategisch stadsproject moet wat nu de ‘achterkant van het station’ genoemd wordt omvormen tot een tweede voorzijde.

De bedrijven achter het station verdwijnen één voor één. Het stadsbestuur wil langdurige leegstand en verkrotting voorkomen. Daarom wordt nu reeds een masterplan voor een nieuwe invulling opgemaakt. De stationsomgeving kan dan in de toekomst een mooie en levendige buurt worden, met onder andere ruimte voor wonen, werken, diensten én groen.

Omgaan met onzekerheid
Tien woningen in het projectgebied zullen op termijn verdwijnen tijdens de vernieuwingsoperatie. Het is nog niet duidelijk wanneer. Onzekerheid is echter moeilijk en vervelend voor deze 10 gezinnen. De stad wil de bewoners daarom helpen. Sinds de start van het project heeft de projectmanager regelmatig contact met deze mensen. Zo kan er samen een passende oplossing gezocht worden. Op maat voor elke specifieke situatie van een gezin. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, naargelang de bewoners op korte of langere termijn zekerheid willen. Het stadsbestuur zoekt mee naar alternatieven. Daarom is met de bewoners afgesproken dat de waarde van elk huis nu geschat wordt: in de situatie van vóór het project. De mensen krijgen zo de tijd om rustig na te denken, zonder dat de waarde van hun pand ondertussen daalt door de onzekerheid en mogelijke leegstand in hun buurt. Er is zo nog tijd om voor iedereen de nodige afspraken te maken.

Ondertussen bereidt de stad de besprekingen voor met de directe buurt over het ‘nieuwe gezicht’ van de stationsomgeving. In september of oktober 2011 krijgen de bewoners van “achter het station” ook de kans om met de ontwerpers te praten. In workshops kunnen ze samen de pro’s en contra’s afwegen. Hoe wordt de achterkant een nieuw positief stadsdeel. De maquettes van de open oproep voor ontwerpers bieden daarvoor inspiratie en gespreksstof. Je kan de maquettes en bundels nu nog in de hal van het stadskantoor bekijken. Bij het winnende voorstel staat aangegeven wat de basiskeuzes zijn om verder uit te werken. Ook later zal er natuurlijk nog met de buurt verder gepraat worden.


Masterplan in opmaak
Voor de selectie van een ontwerpteam deed de stad beroep op de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Er werden 5 ontwerpteams geselecteerd, die elk een ontwerp maakten voor de projectzone. Een jury selecteerde op 14 april 2011 het beste voorstel, dat in de volgende maanden verfijnd wordt. Het winnende team is de tijdelijke vereniging van Bureau B+B (Amsterdam) en B-architecten (Antwerpen). De publicatie in de Open Oproep van juni 2010 vindt u onderaan deze pagina.


2. Inhoudelijk traject
Op 11 mei 2009 werd het innovatiepact getekend: de samenwerkingsovereenkomst tussen KHK-Janssen Pharmaceutica en Stad Turnhout om het project verder uit te bouwen. De inhoudelijke focus van het innovatiepark ligt op het thema ‘zorg’.

Stapsgewijze uitbouw
Heel wat regio-actoren en organisaties uit de sector 'zorg en welzijn' werden bevraagd. Het bureau Idea Consult ondersteunde de stad, KHK en Janssen Pharmaceutica bij het uittekenen van een onderbouwd stappenplan. De uitvoering van dit stappenplan is recent opgestart. In eerste fase wordt de opstart van een 'Living and Care Lab' (LiCaLab) voorbereid in 2011. Daarna zal een business developer worden aangesteld. Intussen wordt ook gewerkt aan de uitbouw van een Europees netwerk. In dat kader wordt in de loop van 2011 het RECAP-project opgestart binnen de ELAt-driehoek. Een tweede interreg-project, met landen als Italië, Portugal, Nederland, Hongarije en Bulgarije, rond de uitbouw van Health Valleys in Europa, is in aanvraag. Dit kan bij goedkeuring in 2012 opgestart worden.

Interreg-project: ‘REgional CAre Portals’


Binnen het Europees fonds ‘Interreg IVB – North-West Europe’ werd een transnationaal project opgezet rond innovatie in de zorg: RECAP (Regional Care Portals). Dit project is een van de eerste concrete transnationale samenwerkingsverbanden binnen het ELAt-netwerk (Eindhoven- Leuven-Aken). Het project loopt drie jaar: 2011-2013.

Regionale hubs
Binnen RECAP zijn er drie ‘hubs’ die kennis zullen uitwisselen rond cardiovasculaire ziekten (CVD). De hubs zijn:
- Eindhoven en Kempen
- Aken en Maastricht
- Cambridge en Leuven

Binnen de Eindhoven/Kempen-hub worden nieuwe technologieën getest. Patiënten en zorgverstrekkers leren werken met de nieuwe technologieën. Onderzoekers van de K.H.Kempen en cardiologen en verpleegkundigen van het AZ-Turnhout zijn betrokken bij de testen. De rol van de Stad Turnhout is o.m. een netwerk van zorgverstrekkers ter beschikking te stellen (ziekenhuis, eerste lijnszorg, …), PR en communicatie, het facilliteren van ruimtes voor de proefopstelling (innovatiepool), ....

Partners RECAP:

1 Eindhoven / Kempen Brainport Development
2 Eindhoven / Kempen TU Eindhoven
3 Eindhoven / Kempen Catharina Ziekenhuis
4 Eindhoven / Kempen K.H.Kempen
5 Eindhoven / Kempen Stad Turnhout en AZ Turnhout
6 Aachen / Maastricht MUMC+
7 Aachen / Maastricht IMEC- NL
8 Aachen / Maastricht U.K. Aachen / RWTH
9 Cambridge / Leuven K.U. Leuven / ziekenhuizen
10 Cambridge / Leuven Health Enterprise East
11 Cambridge / Leuven NHS Great Yarmouth and Waveney​


bijhorende pdf: http://www.turnhout.be/doc_dwl.php?id=9692
nieuwsbrief: http://www.turnhout.be/doc_dwl.php?id=9526
 

·
Kempische Gentenaar
Joined
·
841 Posts
gva.be

Stad onderhandelt over huizen voor vernieuwingsproject stationsbuurt

04/08 Turnhout heeft al één huis gekocht dat in de projectzone van het Innovatiepark in de Diksmuidestraat ligt. Over de negen andere wordt nog onderhandeld. Tien huizen zullen op termijn verdwijnen tijdens de vernieuwingsoperatie van de stationsbuurt. Wanneer, is nog niet duidelijk. Maar de stad bezoekt alvast de bewoners om tot een oplossing op maat te komen.


Eén huis is zo al aangekocht. Over de andere negen huizen wordt nog onderhandeld.

Eind juni bezocht de projectmanagers bijna alle bewoners. Een schatter heeft ook al de waarde van een aantal huizen bepaald. Niet alle bewoners zijn tevreden met de gang van zaken. "Wij worden gegijzeld door de stad", vindt meneer Claes.

"Wij begrijpen de situatie van de bewoners", reageert de stad. "Er komen heel wat emoties bij kijken.

Maar we werken aan enkele voorstellen die we gaan voorleggen aan de bewoners. Elk dossier wordt individueel bekeken, rekening houdend met de situatie van de bewoners. Dit kan gaan van een aankoop van de woning, maar ook over een mogelijke ruil tegen een nieuwe woning in de ontwikkeling, tot een akkoord met de so ciale huisvestingsmaatschappij, ... We mikken op september om dat voor te leggen."

MAMI​
Als ze dan toch het station gaan aanpakken, kunnen ze misschien eindelijk terug een verbinding richting Tilburg maken, via het oude Bels Lijntje. Nu is Turnhout de eindhalte, maar het zou economisch zeker interessant zijn om die lijn terug door te trekken, nu Turnhout zich wat stedelijker wil gaan gedragen.
 

·
Registered
Joined
·
345 Posts
Nog meer nieuws over de stationsbuurt. bron nieuwsblad

Plannen stationsbuurt eind dit jaar bekend


TURNHOUT - Eind 2011 moet er een definitief plan op tafel liggen over de invulling van de Turnhoutse stationsomgeving. De achterkant van het station moet een tweede voorzijde worden, met een centraal plein en ruimte om te werken en te wonen.


De stad Turnhout wil de volgende jaren werk maken van de ontwikkeling van de stationsomgeving. Twee grote industriële bedrijven die hier vroeger gevestigd waren, zijn weggetrokken uit de stad. Van deze verouderde bedrijventerreinen en braakliggende grond, zo'n zes hectare, wil de stad een 'innovatiepark' maken met de klemtoon op zorgverstrekking. Er moet ook ruimte komen om te ontspannen en te wonen.

Het Amsterdamse architectenbureau Bureau B+B en B-Architecten uit Antwerpen werken aan een masterplan dat de komende twee maanden nog verder verfijnd zal worden. De architecten plannen een voetgangers- en fietstunnel die de Stationsstraat met de Diksmuidestraat moet verbinden. Het station krijgt een volledig nieuwe luifel en in de Diksmuidestraat komt een groot open plein dat een centrale ontmoetingsplek moet worden. Eind 2011 zal er een definitief plan op tafel liggen.

Aan de westzijde krijgt het stationsplein een nieuwe gevel. Die zal omgeven zijn door promenades, pleintjes, doorsteken, tuinen en overdekte buitenruimtes.

'Het nieuwe stationsplein moet het gezicht worden van de stad. Het wordt een stedelijk plein, met toch heel wat groen', vertelt Sven Grooten van B-architecten. 'Het zal ook worden overkoepeld door een glazen constructie. Die werkt als een verbindend element, waaronder alle functies van het station een plek kunnen vinden. Rond dit centrale plein komen drie gebouwen met elk een eigen functie: wonen, werken en publieksfuncties. Het woongebouw, werkgebouw en pioniersgebouw vormen het kloppend hart van dit nieuwe gebied.'

De komende twee maanden moet het masterplan nog verder verfijnd worden. Het voorstel werd ondertussen ook al voorgelegd aan de buurtbewoners. 'De bewoners vroegen wel meer groen. Een van de voorstellen was om een fonteintje of waterpartij op te nemen op het plein. Dat zullen we onderzoeken.', besluit Kelly Verheyen, projectcoördinator van de stad Turnhout.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #6 ·
gva.be

Stad wil ondertunneling van sporen

17/03 Turnhout (2300)
Het stadsbestuur heeft een verkennend gesprek gehad met het bestuur van de NMBS en Infrabel.


"We hebben gevraagd dat er op zeer korte termijn wordt geïnvesteerd in het comfort voor de reiziger", aldus schepen van mobiliteit Willy Van Geirt (N-VA). "We denken dan aan de slechte staat van de perrons, de toiletten die in slechte staat zijn en nieuwe schuilhuisjes op perron twee."

"Op middellange termijn hebben we ook gevraagd om de sporen te ondertunnelen voor voetgangers zodat die veiliger kunnen oversteken. En er wordt nu ook een studie opgestart voor de toekomst: het station behouden, verhuizen of een tweede station."

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #7 ·
gva.be

Eerste fase stationsomgeving start medio 2014

17/03 Turnhout (2300)
De herbestemming van de bedrijventerreinen van Atelfond en Foresco starten medio 2014. Over enkele jaren moeten er op de sites en de aanpalende gronden naast de spoorweg een Innovatiepark verrijzen bestaande uit woningen, kantoorruimte en diensten gerelateerd aan de zorgsector.


De eerste fase start medio 2014. Het gaat om de bouw van 32 woningen en 30 appartementen op de site van Foresco aan de kant van de Gulden Sporenlei. Die zouden klaar moeten zijn tegen het einde van 2015. Een deel van die woningen zijn bestemd voor de eigenaars van een tiental woningen in de Diksmuidestraat. Daar moeten immers tien huizen verdwijnen. "Acht van de tien eigenaars hebben zich al akkoord verklaard met de ruil", aldus schepen van ruimtelijke ontwikkeling Tom Versmissen (N-VA). "In het meest positieve geval zijn de nieuwe woningen klaar tegen eind 2015. Tot die tijd zullen de woning in de Diksmuidestraat dus al zeker blijven staan."

Begin 2014 wordt ook een deel van de gebouwen op de site Atelfond gesloopt. Het kantoorgebouw en een kleine loods blijven staan. De grote loods gaat tegen de vlakte. In de tussentijd wil de stad daar iets van een buurt-of speelplein creëren. Dat wordt nog overlegd met de buurtbewoners op 28 maart

De site van De Lijn zit voorlopig niet in het project, maar kan over een tiental jaren eventueel ook nog verkaveld worden omdat De Lijn op lange termijn aan een verhuis denkt.

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #10 ·
gva.be

Ontwikkeling stationsomgeving op de rails

30/01 Turnhout (2300)

Het college van burgemeester en schepenen en de partners binnen SLIM Turnhout nv nodigen iedereen uit voor het publieksmoment rond de eerste fase van het project 'innovatiepool stationsomgeving'


De fabrieksgebouwen aan de achterkant van het station en de oude hangars langs de Guldensporenlei worden nog dit voorjaar gesloopt. Eind volgend jaar zal het eerste deel tussen de Guldensporenlei en de Diksmuidestraat al klaar zijn. Op de terreinen van het vroegere Foresco vindt u dan een 30-tal woningen met tuinen en een 100-tal appartementen. De straten worden er aangelegd als pleinen waar het goed is om te wandelen, te spelen of te fietsen. Dat kan omdat de nieuwe bewoners ondergronds parkeren.

In totaal wordt er in het hele gebied een 600-tal nieuwe woongelegenheden gepland, van studentenkamers over alle groottes appartementen tot woningen met tuin. Daarnaast komen er ook kantoren en ruimte voor horeca en winkels. Midden in het gebied werd een groot plein ingetekend. Het wordt de centrale ontmoetingsplek voor de nieuwe buurt en de omliggende straten. Hoewel u er zich in het hart van de stad bevindt, kunt u er rustig op een terrasje zitten. Door de vele binnenplaatsen, de aanwezigheid van allerhande groen en het gebruik van verschillende materialen, krijgt de buurt een besloten karakter ondanks de grootte van het hele projectgebied.

De volledige ontwikkeling van de hele buurt wordt in een vijftal fases gespreid over zo'n 15 tot 20 jaar. Er wordt dus niet onmiddellijk gebouwd op de terreinen die vrijkomen na de sloop van de industriële gebouwen aan de achterkant van het station. De ene helft van de nieuwe vrije ruimte wordt een fleurige bloemenweide. Het andere deel wordt tijdelijk een groot grasterrein waarvoor Stad Turnhout de meest geschikte invulling zoekt.

Het open moment vindt zaterdag plaats tussen 14 en 16 uur op het terrein Foresco, ingang via Diksmuidestraat 64.

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #12 ·
gva.be

600 nieuwe woningen aan station

21/10/2014 om 12:02 door GVN

Turnhout - De ontwikkeling van de stationsomgeving waar vandaag nog de oude fabrieksgebouwen van Foresco en Atelfond staan, heeft een naam gekregen: Niefhout.


Niefhout is de naam van een nieuwe wijk die is gesitueerd tussen de Guldensporenlei en de Merodelei. Deze maand starten de makelaars met de verkoop van de eerste woningen. De bouw start in de lente van 2015. Een jaar later zouden de eerste mensen er al moeten wonen.

Voor Niefhout tekenen drie partijen: de stad, projectontwikkelaar Hecta en de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Samen ontwikkelen ze een gebied van 7,8 hectare. Daarvoor werd de werkvennootschap Slim Turnhout opgericht.

Het lanceringsmoment van Niefhout is gepland op zaterdag 25 oktober van 11 tot 16u. Kandidaat-kopers kunnen dan op de Forescosite op de Guldensporenlei kennismaken met de plannen. Het totale project omvat ruim zeshonderd wooneenheden, maar ook kantoren en winkels en centraal in de site een groot plein. Maar voorlopig worden de niet bebouwde gedeelten ingericht als groenzone.

www.niefhout.be
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #13 ·
gva.be

Eerste belangstellenden voor woonproject Niefhout

26/10/2014 om 23:54 door Bart Van den Langenbergh

Oud-Turnhout / Turnhout - Projectontwikkelaar Hecta en het stadsbestuur van Turnhout gaven zaterdag het officiële startschot van het woonproject Niefhout op het terrein van de oude fabrieksgebouwen Foresco en Atelfond. Heel wat potentiële kopers kwamen daar hun licht opsteken.


De ontwikkeling van de stationsomgeving aan de Guldensporenlei in Turnhout geraakt in een stroomversnelling. Op de terreinen van de voormalige bedrijven Foresco en Atelfond verschijnt het nieuwe woonproject Niefhout met 26 nieuwe woningen en 80 appartementen. Twee weken geleden is de ontmanteling begonnen van de voormalige bedrijfsgebouwen op het terrein.

De bouw van de eerste fase van Niefhout start in de lente van 2015. Zaterdag vond op de site een kijkmoment plaats waar potentiële kopers een kijkje konden nemen. “Een terrein van in totaal acht hectaren in het centrum van de stad krijgt een nieuwe bestemming”, zegde de Turnhoutse eerste schepen Francis Stijnen (CD&V). “Het woonproject bevindt zich op een toplocatie in Turnhout. We focussen op wonen met veel groen en open ruimte. De eerste fase van het project ligt klaar. In januari wordt gestart met de afbraak van het gebouw van Atelfond."

De naam Niefhout is toepasselijk en verwijst naar een nieuw stukje Turnhout. Een van de straten krijgt de naam Dokter Nand Peetersstraat, een verwijzing naar de Turnhoutse uitvinder van de pil.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Discussion Starter · #14 ·
madeinkempen.be

2,5 miljoen Vlaams geld voor nieuwe stadswijk

Door Paul Huysmans op 15 december 2014

De Vlaamse regering heeft vrijdag een projectsubsidie van 2,5 miljoen euro goedgekeurd voor de bouw van een nieuw stadsproject in Turnhout. Het stadsbestuur is samen met projectontwikkelaar Hecta en de Participatiemaatschappij Vlaanderen gestart met de bouw van een compleet nieuwe wijk op de vroegere terreinen van de firma’s Foresco en Atelfond, in de buurt van het station. De drie partijen richtten daarvoor de vennootschap Slim Turnhout op.


Het gebied is 7,8 ha groot en de ontwikkeling gebeurt in verschillende fases. De eerste omvat de bouw van 26 woningen met tuin en 80 appartementen. Ze worden momenteel verkocht via de immokantoren Vansweevelt en Immo Noord. Voor de architectuur tekent het bureau POLO Architects (Poponcini & Lootens) uit Antwerpen.

Mix van bewoning
“De mogelijkheden zijn divers”, zegt Arne Allewaert van projectontwikkelaar Hecta. “Zowel woningen met tuin, studio’s en appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Op die manier willen we een mix bekomen van singels, gezinnen met kinderen en senioren die wat kleiner willen gaan wonen. Er komen veel openbare ruimte en een ondergrondse parking.”

Intussen zijn de vroegere industriële hallen afgebroken zodat volgend voorjaar de aannemer kan starten met de bouwwerken. Een jaar later kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. Het projectgebied situeert zich tussen de Merodelei en de Guldensporenlei. De wijk krijgt de naam Niefhout.​
 
1 - 17 of 17 Posts
Top