SkyscraperCity banner

61 - 80 of 90 Posts

·
Registered
Joined
·
345 Posts
Hm, volgens deze presentatie zou de vergunning in 2012 afgeleverd worden, is dit al gebeurt of moet dit nog gebeuren? heeft er iemand een idee wat de visie van het nieuwe stadsbestuur hierop is?
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #62 ·
gva.be

Groen wil geen parking op Grote Markt

15/02 Turnhout (2300) Hier en daar gaan stemmen op om op bepaalde tijdstippen meer parkeren toe te laten op de Grote Markt. Oppositiepartij Groen is ronduit tegen.


Bij de horeca op de Grote Markt gaan al langer stemmen op om terug parkeren toe te laten op de Grote Markt op bepaalde tijdstippen. Ook Unizo heeft in een gesprek met de stad na aangedrongen om een 60-tal parkeerplaatsen te voorzien.

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid, maar er wordt ook onderzocht of de noordkant en/of de Gasthuisstraat tijdens bepaalde tijdstippen terug opengesteld kunnen worden voor doorgaand verkeer om opnieuw meer passage te krijgen.

Oppositiepartij Groen is ronduit tegen. "Groen wil het salon van Turnhout - de Markt - autovrij houden", aldus raadslid Marc Boogers. "Dit is nu net het mooie uithangbord geworden van het centrum. Geen parking maken dus van het salon van Turnhout. Bijkomende parking is bedoeld op Turnova te komen en dat kan er bovengronds al voorlopig worden gerealiseerd. We moeten ook verder werk maken van randparkings met pendelbusjes naar het centrum. Het STOP-principe blijft prioritair: voorrang geven aan de Stapper (wandelaar), dan de Trapper (fiets), dan Openbaar vervoer en dan Privévervoer (auto's)."

Toon Verheijen​
 

·
Registered
Joined
·
125 Posts
Sorry voor het late antwoord.

Turnova uit de startblokken
ZATERDAG 09 MAART 2013, 03U00AUTEUR: WLT​


TURNHOUT - Het stadsbestuur wil in mei een ‘Turnova Generaal' organiseren, waarbij de plannen van het project worden toegelicht. De start van de bouwwerken is gepland in 2014.
Ondanks de geruchten dat Turnova er nooit zal komen, lijkt het dossier opnieuw in een stroomversnelling te zitten. ‘Er werd vorige week overlegd met alle partners', aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Versmissen (N-VA) op de gemeenteraad. ‘Iedereen heeft de intentie uitgedrukt te willen doorgaan. Dat hebben we ook gecommuniceerd aan de handelaars, want er was een grote onzekerheid over het project Turnova. We willen alle onduidelijkheden wegnemen. Ondertussen is het rooilijnplan klaar. Zodra dat is goedgekeurd, kunnen we de verkavelingsaanvraag indienen. Die vergunning hebben we nodig om de bouwaanvragen te kunnen doen. We verwachten de verkavelingsvergunning nog voor dit najaar, zodat de bouwwerken in principe in 2014 zouden kunnen starten.' De stad plant alleszins binnenkort een informatievergadering. ‘Als al het juridische achter de rug is, wellicht zal dat midden mei zijn.'

De eigenlijke start van de werken aan Turnova is van groot belang voor de stedelijke academies. Hen werd jaren geleden al een nieuwbouw beloofd op Turnova. De academies zitten nu verspreid over verschillende locaties in de stad en de gebouwen verkeren in een erbarmelijke staat. ‘We bekijken nu een herlocatie in de binnenstad, maar dat is geen makkelijke oefening', besluit Versmissen. De nieuwbouw van de academies wordt geraamd op 14 miljoen euro.​

nieuwsblad.be
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #66 ·
gva.be

Nieuwe stap in ontwikkeling Turnova

09/08 Turnhout (2300)

Stad Turnhout heeft samen met projectpartner Armada een verkavelingsaanvraag ingediend voor het stadsvernieuwingsproject Turnova. Het openbaar onderzoek en een bijhorende tentoonstelling lopen van 19 augustus tot en met 17 september. Op vrijdag 16 augustus om 14 uur opent schepen Tom Versmissen de tentoonstelling in het Stadskantoor.


"Ondanks alle geruchten wordt het werk aan het stadsvernieuwingsproject Turnova voortgezet", zegt schepen Tom Versmissen (N-VA). "Stad Turnhout heeft samen met privépartner Armada de aanvraag voor een verkavelingsvergunning ingediend. De verkaveling legt de straten, pleinen en doorsteken vast in het project. En voor alle gebouwen die er zullen verschijnen, worden regels vastgelegd. De mogelijke bestemmingen, de grootte en inplanting op het terrein zijn in voorschriften per gebouw omschreven. Eens de verkaveling is goedgekeurd, is dat de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen."

"Het is waarschijnlijk de eerste keer in Vlaanderen dat er zulk een complexe verkaveling is opgemaakt", vervolgt Versmissen. "Voor de 15 verschillende gebouwen zijn de mogelijke bestemmingen per verdieping onderzocht. Op bepaalde plaatsen zijn winkels op het gelijkvloers verplicht. Soms zelfs op de tweede verdieping. In een aantal gebouwen kunnen ook kantoren komen. De meeste gebouwen hebben een woonfunctie op de hogere verdiepingen. Maar soms ook een publieke bestemming zoals een uitkijkplatform, een horecazaak of een dakterras voor het hotel. De nieuwe stedelijke academie krijgt twee kavels ter beschikking. Daarvoor worden het monumentale kantoorgebouw van Brepols en een deel van de fabriek behouden. Samen met de verkaveling wordt ook de sloop van verschillende gebouwen op het Turnova-terrein aangevraagd. Bijvoorbeeld ook de achterkant van De Post op de Grote Markt. Het historische deel van het postgebouw blijft natuurlijk staan en wordt gerestaureerd tot woningen. Bijzonder is ook de ondergrondse kavel die onder verschillende gebouwen doorloopt. Hierin moet de ondergrondse parking met fietsstalling gebouwd worden.

Bij een verkavelingsaanvraag hoort een openbaar onderzoek. Dertig dagen lang mag iedereen het dossier komen inkijken tijdens de balie-uren bij de dienst Ruimtelijke Ordening en dan zijn bemerkingen schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur. Bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Turnhout, Stadskantoor Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

In de hal van het Stadskantoor is een kleine tentoonstelling opgezet. De maquette die voor het onderzoek in de windtunnel gebruikt is, staat er ook om een goed beeld te geven van het totale project. De tentoonstelling is elke werkdag te bezoeken van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur; op maandag zelfs tot 19.30 uur.

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #67 ·
gva.be

Ontwikkelaar schrapt 6.000m² winkelruimte

17/12 TURNHOUT (2300)

Projectontwikkelaar Armada start in het voorjaar van 2014 met de verkoop van woongelegenheden op Turnova. In het voormalige gebouw van De Post komt een voorbeeldappartement. Ondertussen is wel veel winkelruimte geschrapt.


Het was Paul Meeus (Vlaams Belang) die het stadsbestuur op de rooster legde over de nieuwe wijzigingen in het Turnovadossier, maar een echt concreet antwoord kwam er niet vanuit het college. Projectontwikkelaar Mathé Heeren schept wel duidelijkheid en wil ook nog eens benadrukken dat het startschot van Turnova er nu echt bijna komt. "Het klopt dat het aantal vierkante meters winkelruimte is teruggebracht van 20.000 vierkante meter naar net geen 15.000 vierkante meter", aldus Mathé Heeren. "Dat is een beslissing die we hebben genomen omdat de winkelketen MediaMarkt uiteindelijk besloot zich niet op Turnova te vestigen, maar aan de rand van Turnhout (naast De Kraker, red.). Daardoor zaten we met een kleine 6.000 vierkante meter winkeloppervlakte die we 'over' hadden. We hebben dan samengezeten en besloten om die winkeloppervlakte ook om te zetten in woongelegenheden."

300

Het resultaat is dat de grote blok winkelruimte (met daarboven woonruimte) nu volledig ingekleurd wordt als wonen. In plaats van één blok worden het drie appartementsblokken met flats tussen 55 en 115 vierkante meter allemaal met een terras van minstens 9 vierkante meter. "Op die manier zal Turnova ongeveer 300 woongelegenheden tellen", vertelt Mathé Heeren nog. "We willen nog deze maand de eerste bouwaanvragen doen en in het voorjaar van 2014 de verkoop van de eerste woongelegenheden opstarten. Daarna is het de bedoeling om snel te beginnen bouwen. Eerst de woongelegenheden en de Academie en pas later de winkelruimtes. Als je met die eerste twee start geef je ook een goed signaal naar de kleinhandel die zich mogelijk willen vestigen op Turnova. Dan zien ze ook dat het gestart is." Nog een gevolg van de verschuiving is dat de ondergrondse parking iets kleiner wordt (ongeveer 500 in plaats van 650 wagens en nog eens 300 plaatsen voor bewoners). Daarnaast wordt het gebouw van de Academies ook iets groter.

Modelflat

Om de verkoop vlotter te doen gaan, wil Armada begin volgend jaar in het oude gebouw van De Post een modelflat maken. "Het zal een flat worden van 55 vierkante meter om mensen te laten zien dat je op die ruimte heel wat kan doen", vertelt Heeren. "We willen er ook een soort van infopunt van maken voor alle geïnteresseerden." Naast wonen en winkelen komt er op Turnova ook nog een hotel, horeca en een grote toren.

toon verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #68 ·
gva.be

Deel verlichtingsplan Grote Markt wordt niet uitgevoerd

28/01 Turnhout (2300)

Het verlichtingsplan van de Grote Markt dat vorig jaar nog onder impuls van toenmalig N-VA-schepen Tom Versmissen werd uitgetekend, wordt dan toch niet helemaal uitgevoerd. Erfgoed Antwerpen wil geen lichten in de kerk.


Normaal gezien had het verlichtingsplan - om een grote gevoel van veiligheid te creëren - eind vorig jaar moeten worden uitgevoerd, maar voorlopig blijft het bij drie grote masten en twee schijnwerpers op de hoeken van het plein. Raadslid Tom Versmissen (meerderheid N-VA-fractie) wilde weten wanneer nu eindelijk het plan helemaal wordt uitgevoerd want nu blijkt dat de tientallen masten armaturen die moeten dienen voor het verlichten van de kerk, de toren en andere gebouwen zijn nog niet geplaatst.

"Er bleek iets mis te zijn met de stabiliteit", zegt de bevoegde schepen Luc Debondt. "Daar wordt aan gewerkt en de plaatsing is voorzien tegen maart. We hebben wel het derde deel van het plan moeten schrappen. Onroerend Erfgoed Antwerpen wil immers geen toelating geven om het marktplein vanuit de kerk te verlichten. Het licht dat in de kerk geplaatst zou worden, zou mogelijk te veel schade aan de kunstwerken kunnen veroorzaken. We hebben nog geprobeerd toelating te krijgen, maar ze willen daarvoor geen machtiging geven."

Toon Verheijen​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #69 ·
gva.be

Eerste bouwaanvragen voor Turnova

03/02 Turnhout (2300)

Projectontwikkelaar Armada heeft de eerste bouwaanvragen gedaan voor het woon- en winkelproject Turnova. De bouwwerken zouden nog voor de zomer kunnen starten.


Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en er is jaren vooral veel getekend en gepland, maar nu is de start van het Turnovaproject niet meer veraf. De eerste bouwvergunningen zijn aangevraagd. "Het gaat om een 110-tal appartementen en dertig sociale woningen", zegt Mathé Heeren. "Die komen allemaal aan de kant van de Baron du Fourstraat. De appartementen zijn verdeeld over vier hedendaagse gebouwen. De gebouwen grenzen aan het plein dat later voor de Academie zal komen te liggen." De appartementen zijn allemaal tussen de 55 en 130 vierkante meter. Alle appartementen krijgen een terras van minstens 9 vierkante meter. Bij de grotere appartementen kan dat oplopen tot 40 vierkante meter. "De bedoeling is dat we in april of mei met de verkoop van de appartementen starten", aldus Heeren. "We denken dat er echt een behoefte is om in het centrum van Turnhout betaalbare appartementen aan te bieden met terras."

Maar Armada heeft niet alleen een vergunning aangevraagd voor de appartementen. Er is in één klap ook een bouwaanvraag ingediend voor dertig sociale woningen. Ook daar wordt immers plaats voor voorzien in het project. "Dat gaan we samen met De Ark doen", zegt Mathé Heeren nog. Het openbaar onderzoek start normaal gezien ergens binnen dit en twee weken.

De appartementen en de sociale woningen zijn de eerste fase van Turnova. Vermoedelijk zal de stad binnenkort ook een bouwaanvraag doen voor de gloednieuwe kunstacademie. Wanneer de volgende fases volgen zoals de ondergrondse parking, winkels, het hotel, de toren en andere woongelegenheden is nog niet duidelijk. "De parking op Turnova blijft nog zolang mogelijk open", vertelt Mathé Heeren. "Wanneer we met die andere fases starten is nog afwachten. Dat zal zeker pas voor na de zomer zijn."

Toon Verheijen​
 

·
Registered
Joined
·
25 Posts
Goed nieuws!
Gazet van turnhout


TURNHOUT: BOUWAANVRAGEN TURNOVA VOOR ACADEMIES INGEDIEND
22/08De stad heeft de stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de nieuwe academie op Turnova. Bovendien werden de eerste bouwvergunningen voor gebouwen op Turnova al afgeleverd. De start voor Turnova lijkt zo gemaakt.
De stad diende het aanvraagdossier in voor de bouw van de nieuwe stedelijke academies. Daarmee is de stap gezet naar de realisatie van een totaal nieuwe campus voor de beide Turnhoutse kunstacademies. In het meerjarenplan voorziet het stadsbestuur daarvoor een investering van ongeveer 15 miljoen euro. De bouwwerken kunnen starten in de eerste helft van volgend jaar. De stad streeft ernaar dat eind 2017 de leerlingen de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen.

De aanvraag voor deze vergunning kan nu worden ingediend omdat de verkavelingsvergunning voor het hele Turnovaproject definitief is. Zo zullen de nieuwe procedures voor bouwaanvragen ook vlotter verlopen.


SLOOPWERKENOndertussen zijn de sloopwerken voor het hele project opgestart. Eind augustus worden de gebouwen tegen Tweetorentjesplein en de Baron F. du Fourstraat afgebroken. Daarvoor moet de straat een week afgesloten worden. Tegen het begin van het schooljaar kan de straat terug veilig open. Met een infovergadering is de timing van de sloopwerken in juni al voorgesteld aan de buren, handelaars en de scholen rondom het project. Het gaat vooral over gebouwen die aan de omliggende buren palen, zodat sloopwerken met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren. Eind januari 2015 zouden ze voltooid zijn.

Het als monument beschermde kantoorgebouw van de vroegere drukkerij Brepols blijft natuurlijk behouden. Ook een typisch deel van de oude drukkerij wordt niet gesloopt en gerenoveerd tot ateliers voor de nieuwe academie.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid de stedenbouwkundige vergunning voor de pleinen en doorsteken in het project al afgeleverd. Het stadsbestuur heeft zelf voor vier woongebouwen tegen de Baron F. du Fourstraat een definitieve bouwvergunning afgeleverd.

Gazetvanturnhout
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #73 ·
gva.be

Woon-winkelproject Turnova na twaalf jaar echt van start

Vandaag om 06:47 door Guy Van Nieuwenhuysen

Turnhout - De Kempense ‘kruidenier’ Peeters-Govers vestigt zich over ten laatste drie jaar in de Otterstraat in Turnhout. Het contract is getekend. “Daarmee is het project Turnova definitief gelanceerd”, zegt projectontwikkelaar Mathé Heeren. “Het frustreert ons dat er nog altijd mensen zijn die daaraan twijfelen.”


Wim en Jan Peeters, zaakvoerders van Peeters-Govers, bevestigen dat de verssupermarkt zich in Turnova vestigt. “We hebben met de projectontwikkelaar een uiterste datum afgesproken”, zegt Wim Peeters. “Die delen we niet mee, maar het zal uiterlijk over drie jaar zijn. We hebben eerder al aangekondigd dat we winkels openen in Oud-Turnhout en in Beerse. Daar komt nog een derde locatie bij. De winkel in Turnhout wordt het orgelpunt.”

Op de effectieve start van het project Turnova wacht Turnhout al twaalf jaar. Het contract met Peeters-Govers moet die nu inluiden. “Voor het einde van het jaar moeten alle bouwaanvragen zijn ingediend”, belooft Mathé Heeren.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #74 ·
gva.be

Zo ziet de nieuwe academie er uitVandaag om 15:08 door gvn

TURNHOUT - 3000 leerlingen en tientallen docenten kijken reikhalzend uit naar de bouw van de nieuwe academie in Turnova. Zo zal ze er uit zien.
Het aftellen is begonnen. In april starten de laatste sloopwerken in aanloop naar de bouw van de nieuwe academie. Die bouw is gepland samen met de start van de bouwwerken van de eerste appartementen, op 11 mei.


De academie is zo'n 10.000 m² groot en moet tegen september 2017 gebruiksklaar zijn. Het beschermde kantoorgebouw is dan nog niet gerenoveerd. De start van die renovatie is gepland in 2018.​
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Ik wil geloven dat die markt al een ramp was op vlak van bijeenpassen van de stijlen, maar was het nu echt te veel gevraagd van ergens een eerste begin van een beetje rekening te houden met van die details als materialisatie, maatvoering of detaillering, kwestie van er niet als een dikke witte olifant uit te zien tussen die andere dingen? :eek:hno:
 

·
Moderator
Joined
·
19,840 Posts
Discussion Starter · #77 ·
gva.be

Schop in de grond voor Turnova

Vandaag om 12:01 door Guy Van Nieuwenhuysen

TURNHOUT - Als je ergens veertig jaar op moet wachten, mag je spreken van een historisch moment. Burgemeester Eric Vos (TIM) en projectontwikkelaar Mathé Heeren namen gisteren plaats in de buldozer om de eerste morzel aarde weg te halen voor het project Turnova.


“Het was eigenlijk zo weer voorbij”, lacht Mathé Heeren, nadat hij weer uit de graafmachine is geklauterd. Maar burgemeester Eric Vos benadrukte dat het toch om meer dan een symbolische start van de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel ging.

Heeren Groep start de bouw van 75 appartementen op de Turnovasite rond het Academieplein. Tegelijkertijd bouwt de stad een nieuwe academie. “De publiek-private samenwerking is in 2006 opgestart. Het was een van de eerste pps’en in Vlaanderen. Achter de schermen is dus heel wat pionierswerk verricht gedurende de voorbije negen jaar.”

Alle sloopwerken zijn ondertussen achter de rug, behalve het Kursaal. Dat wordt pas op het einde gesloopt. Wanneer dat einde is bereikt, valt nog altijd moeilijk te voorspellen. “Het is een verdomd groot project”, geeft Mathé Heeren, die toch een en ander gewend is, toe. “Voor de bouw van de eerste 75 appartementen heeft aannemer Pluym-Van Loon uit Ravels een heel strak schema opgelegd gekregen. We hebben al dertig procent van de appartementen verkocht. Volgende zondag plannen we een nieuw verkoopmoment.”​
 
61 - 80 of 90 Posts
Top