SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Super Member
Joined
·
4,823 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ankara'ya burgulu kuleli dev fuar alanı

Etimesgut'taki Şeker Fabrikası'nın 1.45 milyon metrekarelik arazisine, burgulu kule, 5 yıldızlı otel, stadyum, eğlence ve alışveriş merkezleri ile 100 bin metrekarelik kapalı fuar alanı yapımı öngörülüyor


--------------------------------------------------------------------------

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Etimesgut'taki Şeker Fabrikası arazisine kurulması öngörülen fuar alanının ön projesi tamamlandı. 1.45 milyon metrekarelik alanda, İstanbul'da yapımı planlanan 'Dubai kuleleri' benzeri 'burgulu kuleli', stadyumlu, kapalı fuar alanı yapılması öngörülüyor.

500 milyon dolarlık yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Danışmanı ve Proje Koordinatörü Okan Çam, ön projeyi Başbakan Erdoğan ve Maliye Bakanı Unakıtan'a sunduklarını ve projenin uygun bulunması halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile imzalanacak protokolden sonra ihale sürecinin başlayacağını bildirdi.

Çam, yap-işlet-devret veya kat karşılığı düşünülen projenin ortalama yatırım tutarının 500 milyon dolar olduğunu ve en fazla 2 yılda tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çam'ın verdiği bilgiye göre, Şeker Fabrikaları'nın, daha önce satışa çıkardığı, ancak muhammen bedelin altında talep geldiği için satmadığı arazinin uluslararası fuar alanı yapımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devri ve burada amaç dışı yapılaşmaya gidilmemesi yönünde, belediye ile ÖİB arasında iki ayrı protokol imzalandı. Fuar alanı için hazırlanan ön projede, üçgen tabanlı İstanbul'da yapımı planlanan burgulu kulelerin benzeri bir iş merkezi, 5 yıldızlı çok katlı bir otel, 30 bin kişilik stadyum ve spor kompleksi, eğlence merkezi, alışveriş merkezi, 100 bin metrekarelik kapalı fuar alanı yapılması öngörülüyor. Altınpark'taki fuar alanı yetersiz kaldığı için artık Atatürk Kültür Merkezi'nde dev çadırlar kurarak fuar düzenlendiğini anlatan Çam, projenin tamamlanması ile Ankara'nın önemli fuar kentlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Yürütmeyi durdurma kararı

Şeker-İş Sendikası, Danıştay'a başvurarak, arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesinin durdurulmasını istemiş, Danıştay 13. Dairesi istemi reddetmişti. Sendikanın itirazı üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülen dosyada, Kurul, itirazı kabul edilmişti.
Tercuman
 

·
re re re ra ra ra
Joined
·
4,002 Posts
Render?! Is there no scan! :D
 

·
Registered
Joined
·
25,428 Posts
ozaman bu ayni proje
ama bende burgule kule görmyorum
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top