SkyscraperCity Forum banner

Tzar Boris III blvd. Tram Line Reconstruction | Peкoнcтpyкция нa тpaмвaй по бyл. Цар Борис III

581547 Views 3524 Replies 241 Participants Last post by  racata
След като имахме отделна тема за реконструкцията на трамвая по бул. България е реднод а имаме и такава за следващото важно трамвайно трасе от Княжево по бул. Цар Борис III до Съдебната палата без обхвата на площад Руски паметник и бул. Гоце Делчев.

А сега малко изторическа справка:
Обновяването на трамвайните линии по "Каменоделска" и по "Цар Борис III" е пред стартСтолична община обяви търг за избор на строителен надзир по проекта за реконструкция на трамвайните линии по ул. "Каменоделска" и по бул. "Цар Борис III".

Консултантът е за упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обекти: "Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци" и "Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев". Те са част от проект "Интегриран столичен градски транспорт – фаза II" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Прогнозната стойност на поръчката е 1 495 060 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнението й е 28 месеца
Документи се приемат до 4 април 2017 г. Ще бъдат отворени на 5 април 2017 г. в 10 часа

[...]

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от пл. "Руски паметник" до трамвайно ухо "Княжево"

Проектът включва рехабилитация на пероните, релсовия път, контактната мрежа, осигуряване на достъпна среда, контролиран достъп, предпазване от шум, обновяване на трамваите, възможност за преустройване към широк трамвай, без да се прибавя трета релса. Предвидена е също възможност релсовият път от Княжево към "Овча купел" да бъде за широк трамвай. Мотрисите за широкия трамвай са по-евтини, за тесния влаковете се произвеждат по специална заявка.
Запазва се обособеното трасе на трамвай 5, което преди Княжево, от спирка "Шипка" минава в средата. В проекта е предвидена и рехабилитация на обръщателните колела.
Оградата на трасето ще бъде подновена и усилена в района на спирките. Ще бъде запазен и живият плет, който е паметник на парковото изкуство. Предвидена е възможност трамваят по бул. "Цар Борис ІІІ" да бъде "зелен", т.е. проектирането на съоръжения за напояване и отстояние за полагане на хумус са част от проучването.
Малък участък от трасето ще бъде изграден при построяването на метростанцията при "Красно село", където съоръжението е на три нива – метростанция, пътен тунел в посока "Житница", а на ниво терен – трамвай. Дължината на този участък е 50-70 м.
http://infrastructure.bg/news/2017/...aneto_na_tramvainite_linii_po_kamenodelska_i/

Столична община обяви търг за реконструкция на релсовия път по бул. "Цар Борис III" за 40.5 млн. лв.Столична община обяви тръжна процедура за "Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" – от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата", част от проект "Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ". Прогнозната стойност на поректа е 40 434 940.92 лв. без ДДС.

13-те части на проекта са релсов път, пътни работи, паркоустройство – ландшафна архитектура, конструктивна, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, електроснабдителна мрежа, правотокови кабели, контактно кабелна мрежа, улично осветление, геодезия, план за организация на системата за обществения транспорт, програма за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве. Времето за изпълнението на проекта е 20 месеца. Срокът за подаване на оферти е до 17:30 часа на 30 юни 2017 г. Отварянето им е предвидено за 10:00 часа на 3 юли 2017 г.

Проектът включва рехабилитация на пероните, релсовия път, контактната мрежа, осигуряване на достъпна среда, контролиран достъп, предпазване от шум, обновяване на трамваите, възможност за преустройване към широк трамвай, без да се прибавя трета релса. Предвидена е също възможност релсовият път от Княжево към "Овча купел" да бъде за широк трамвай. Мотрисите за широкия трамвай са по-евтини, за тесния влаковете се произвеждат по специална заявка. Запазва се обособеното трасе на трамвай 5, което преди Княжево, от спирка "Шипка" минава в средата. В проекта е предвидена и рехабилитация на обръщателните колела. Оградата на трасето ще бъде подновена и усилена в района на спирките. Ще бъде запазен и живият плет, който е паметник на парковото изкуство. Предвидена е възможност трамваят по бул. "Цар Борис ІІІ" да бъде "зелен", т.е. проектирането на съоръжения за напояване и отстояние за полагане на хумус са част от проучването. Малък участък от трасето ще бъде изграден при построяването на метростанцията при "Красно село", където съоръжението е на три нива – метростанция, пътен тунел в посока "Житница", а на ниво терен – трамвай. Дължината на този участък е 50-70 м.
http://infrastructure.bg/news/2017/...na_obshtina_obiavi_turg_za_rekonstrukciia_na/

Жалба спря търга за релсовия път по "Борис Трети" за над 40 млн. лв.

Столична община спря процедурата за възлагане на обществената поръчка за за "Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" – от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата", част от проект "Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ". Причината е постъпила на 30 юни 2017 г. жалба в КЗК, с която е поискана временна мярка – спиране на процедурата. Това ще е така до следващо решение по жалбата за наложена временна мярка или пък определение, с което се отхвърля искането за временна мярка.

Прогнозната стойност на проекта е 40 434 940.92 лв. без ДДС. Той е съставен от 13 части: релсов път, пътни работи, паркоустройство – ландшафна архитектура, конструктивна, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, електроснабдителна мрежа, правотокови кабели, контактно кабелна мрежа, улично осветление, геодезия, план за организация на системата за обществения транспорт, програма за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве. Времето за изпълнението на проекта е 20 месеца.

Срокът за подаване на оферти изтече в 17:30 часа на 30 юни 2017 г., когато е подадена и жалбата.

Проектът включва рехабилитация на пероните, релсовия път, контактната мрежа, осигуряване на достъпна среда, контролиран достъп, предпазване от шум, обновяване на трамваите, възможност за преустройване към широк трамвай, без да се прибавя трета релса. Предвидена е също възможност релсовият път от Княжево към "Овча купел" да бъде за широк трамвай - мотрисите за широкия трамвай са по-евтини, за тесния влаковете се произвеждат по специална заявка. Запазва се обособеното трасе на трамвай 5, което преди Княжево, от спирка "Шипка", минава в средата. В проекта е предвидена и рехабилитация на обръщателните колела. Оградата на трасето ще бъде подновена и усилена в района на спирките. Ще бъде запазен и живият плет, който е паметник на парковото изкуство.
Предвидена е възможност трамваят по бул. "Цар Борис ІІІ" да бъде "зелен", т.е. проектирането на съоръжения за напояване и отстояние за полагане на хумус са част от проучването. Малък участък от трасето ще бъде изграден при построяването на метростанцията при "Красно село", където съоръжението е на три нива – метростанция, пътен тунел в посока "Житница", а на ниво терен – трамвай. Дължината на този участък е 50-70 м.
http://infrastructure.bg/news/2017/...ria_turga_za_relsoviia_put_po_boris_treti_za/
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 3525 Posts
Седем участника в търга за ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

В търга за реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от трамвайно ухо "Княжево" до краймвайно ухо "Съдебна палата" участват шест обединения и една компания - "Трейс Груп Холд"АД. Тръжната процедура беше обявена през май, но обжалване наложи промяна в сроковете.
Проектът е част от "Интегриран столичен градски транспорт – фаза 2" от ОП "Региони в растеж".

Участниците са:
1."ИСАФ-С.А.Колас Рай С.А." ЕАД, съставено от "ИСАФ Дружество за Железопътна Сигнализация и Автоматизация" АД и "Колас рай"АД, Франция. Подизпълнители са: "Старт инженеринг" АД (5% за ВиК, телекомуникации, елснабдителни мрежи, улично осветление), "Калистратов груп"ООД (10% за част "Конструктивна"), "Опел - Нешев"ООД (15% за релсов път), "ИСА 2000" ЕООД (5% за пътната част)
2. ДЗЗД "Инфра груп 2017", съставено от "РВП Илиенци" ЕООД и "Джи Пи Груп"АД
3."Хидро Вод Строй" ДЗЗД , в дружеството влизат "Хидрострой"АД и "Водстрой 98"
4.Консорциум "Страбаг – Витоша" ДЗЗД, който се състои от "Щрабаг"ЕАД и "Страбаг "Сп.З.о.о. и трето лице – ланд.арх. Корнелия Матарова-Харитонова и подизпълнител "Дендрит" ЕООД за изпълнение на релсовия път (30%)
5. Обединение "Геопът – Борис",в което попадат "Геострой" АД, "Трансремонт строй" ЕАД, "Пътища и съоръжения" ЕАД, "Улично осветление"ЕАД
6. Обединение "Трамвай №5 2017" ДЗЗД, съставено от "Х.С.С" ЕООД и "Монолит София" АД", трето лице е ланд арх. Мая Райкова Попова, инж. Емил Георгиев Цаков – ключов експерт –конструктор.
7."Трейс груп холд" АД – компанията ще използва капацитета на осем физически лица като така наречените "трети лица": Георги Василев Шилов, Васил Георгиев Шилов, Петър Маринов Тонев, Стефан Харалампиев Цветков, Иван Сотиров Иванов, Бисер Григоров Иванов, Любомир Василев Банков, Витан Николаев Николов.

Очаква се отваряне на ценовите оферти.
http://infrastructure.bg/news/2017/09/15/3042345_sedem_uchastnika_v_turga_za_remonta_na_tramvainoto/
  • Like
Reactions: 5
След случилото се на ремонтния фронт тази година (изключая може би "Овча купел") съм в състояние възторг и треперлива възбуда от това какво ще сполети Борис:eek:hno:
Кракси, малко избързваш с тази тема. Да не говорим за глупостите, които са изписани от пишман журналистите. Да не пропускаме и факта, че от общината пак се лутат каква точно да е концепцията. Обявените преди време 29 месеца срок за изпълнение не искам даже да ги коментирам. За това време някъде другаде хора правят 100-километров високоскоростен ж.п. участък.
Пуснах я, защото явно нещата са на етап отваряне на оферти.
Нека имаме оделно място където да следим, а някой ден и доста снимки ще има :)
  • Like
Reactions: 2
Няма лошо в това, че си създал темата. Нека го видим този ремонт, а снимки и клипове със сигурност ще има. Мен ме притесняват посочения срок (нереално дълъг), както и хибридните варианти за линията. Как ли ще стане такава 1009/1435 мм със зелен килим. Освен тази опция да затвори участъка за още половин година, ако решат да "мигрират". И ми е странно как изобщо през второто десетилетие на 21-ви век се прави обществена поръчка без окончателни характеристики.

За живия плет "паметник на парковото изкуство" или по-скоро за тая словесна порнография... можем с пълно право да нафърфорим нечий задник. За Бога, това са просто едни храсти, които от страната на булеварда заради сол и химия не приличат на нищо.
See less See more
Този форум става все по-средновековен - грозни 90-тарски пластмаси по джантите побеждават сиенитната настилка, а солта надвива живия плет в неравна битка.
Аз си мислех, че с интернет и евтините полетчета насам-натам ще излезнем от тъмните векове, но последните месеци дълбаем сериозно..
Този форум става все по-средновековен - грозни 90-тарски пластмаси по джантите побеждават сиенитната настилка, а солта надвива живия плет в неравна битка.
Аз си мислех, че с интернет и евтините полетчета насам-натам ще излезнем от тъмните векове, но последните месеци дълбаем сериозно..
Съвсем откровено заявявам, че не искам темата да се опорочи, но моля те разтълкувай думите си. Щото по трамвайното трасе няма сиенитни павенца. А солта си е проблем за всяка една почва.
Супер.
Значи тия 20 месеца са само за трамвайното трасе, но не и за пътната настилка по булеварда.

А някои се оплакваха, че в София се мисли само за автомобилистите.
Значи тия 20 месеца са само за трамвайното трасе, но не и за пътната настилка по булеварда.

А някои се оплакваха, че в София се мисли само за автомобилистите.
Фандъкова беше казала, че цялостен ремонт на Борис не се планира в близко бъдеще.
Явно 20те месеца ще са по 5 месеца за
- Княжево - СОП
- СОП - Бъкстон
- Бъкстон - площад Македония
- площад Македония - Съдебна Палата
като междувременно петицата си върви в другите отсечки, например минавайки през Красна Поляна или въртейки на площад Възраждане.

Дано поне Алабин го направят по-бързо от 5 месеца, че съвсем ще ебат мамата на десетката. Даже бих предпочел да я разделят на две линии, едната въртяща на Възраждане, а другата на Централна Гара, отколкото всяка мотриса да обикаля през Централна на всеки свой курс.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
А какво ще става с бул. Македония? Казват - зелени релси. Но габаритите запазват ли се? Ще има ли промяна в разпределението на площта на булеварда?
  • Like
Reactions: 1
Същият въпрос виси и за Алабин, защото имаше желания да правят улицата пешеходна. Но предполагам нищо от това няма да е включено в поръчката, така че ако се прави нещо, то ще е в отделна поръчка, постфактум.
... (интервю с Крусев)
Удрииии... По-безмислен и празнословен репортаж не бях гледал от... онзи ден.
  • Like
Reactions: 3
Фандъкова беше казала, че цялостен ремонт на Борис не се планира в близко бъдеще.
И по-добре, бих казал.
  • Like
Reactions: 1
Ето проектите, с които разполагам за бул. Македония и площада. Ясно се вижда, че няма преосмисляне на пространството, паркирането отново е в 16 реда, т.е ще се направи едно "освежаване" - запазената марка на Юрдечка!See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
Не мога да повярвам как няма елементарна модерна и смела визия за развитие на града у тези хора.
  • Like
Reactions: 5
И аз се надявах на зелени релси, вело и пешеходна алея, градинки, пейки... ама Ц!
1 - 20 of 3525 Posts
Top