SkyscraperCity Forum banner

UŞAK | Tabakhane Street Urban Renewal

2973 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  KenanO
  • Like
Reactions: 2
1 - 7 of 7 Posts
Ben o kısa binaların ne olduğunu anlamadım, ofis mi, sanayi bölgesi mi, dükkan mı?
Küçük sanayi sitesi binaları gibi duruyor :D ama proje renderlarında onlar banka şubesi vb gözüküyor, o tarz yerler açılacak sanırım...
değişik bir çalışma olmuş.
Ben o kısa binaların ne olduğunu anlamadım, ofis mi, sanayi bölgesi mi, dükkan mı?
Projeyi yapan taşeron firmanın sitesinde aciklamali diyagramlar var ama çok küçük olduğu için okunmuyor. Sanırım ofis ve dükkan olarak kullanılacak. Sanayi olması cok abes olurdu.
temiz ve Düzgün duruyor, tebrikler... fakaaaat yesili az olmus bence
  • Like
Reactions: 2
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top