SkyscraperCity Forum banner

(UA) Kyiv/Kiev

3031 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Pedja_Nbg
Kijev je lep grad, monumentalan, sa lepim građevinama, dobrom infrastrukturom, mnogo zelenila, parkova, šuma. Grad je bezbedan, ljudi su vrlo gostoljubivi i prijatni, takva su bar moja iskustva. Zbog aktuelnih događaja, u Kijevu se trenutno mogu videti stvari koje nisu uobičajene. Prisustvo mnogo uniformisanih ljudi u centru, stvara u početku nelagodu, međutim ubrzo shvatiš da nema opasnosti od njih, tako da ti njihovo prisustvo bude "normalno". Sve u svemu, preporučujem posetu Kijevu, cene su znatno niže od naših cena, iz Budimpešte ima Wizz Air za Kijev, tako da se za malo para i bez velike komplikacije može videti super grad.

Sve slike su od pre par dana, nažalost zbog malo vremena, nisam bio u prilici da obiđem više grad, bio sam skoncentrisan na centar, koji je i centar protesta, tako da je većina slika vezana za aktuelna dešavanja, ali ponavljam, Kijev je vrlo zanimljiv i mimo toga.

Maidan - glavni trg, zgrada sindikata, zapaljena u demonstracijama, ružičaste tufne su pokušaj da se "ulepša", dok ne bude obnovljena

windows print screen

Maidan glavni trg

uploading pictures

image sharing

free image uploader

photo hosting

image post

screenshot windows 7

images hosting

adult photo sharing

pic host

image hosting

screenshot program

Puno ljudi je poginulo u protestima, mnogi se još vode kao nestali, ovih memorijala ima puno po centru

free screenshot software

post img

image

pic host


Ljudi sa ove slike su svi nastradali u ulici, koja od Maidana vodi ka zgradama Predsednika, Skupštine i Vlade, tu su bili najžešći sukobi

capture screen

image uploading

picture share

Izložba municije i oružja koje su koristili policija i demonstranti

free photo upload

photo hosting sites

"Spomenik" Aleksandru Mužičkom

forum image hosting

"Štabovi" satnija, neke su organizovane po teritorijalnom principu, neke po ideološkom, neke su u šatorima, neke u okupiranim zgradama

upload pic

adult image

screenshot program

image hosting adult

20mb image hosting

upload image online free

upload gif from url


Ulica Hreščuk, centralna ulica u Kijevu

post image

image hoster

upload pics


image upload without registration

images upload

forum image hosting

upload image online

Predsedništvo

uploading pictures

picture share

Skupština

image hosting no registration

Vlada

pic upload

Muzej Černobila

image upload with preview

Autobusi su katastrofa i većina su ovi mali, trole su bolje, uglavnom one kao naše, ali sve to izvlači metro, vozovi su ok, stanice grandiozne, sovjetski stil

upload image online

temporary image hosting

uploadimage

Babi Yar/Babina jaruga, na ovom mestu je ubijeno 33771 Jevrej u dva dana 29.9.-30.9.1941., do kraja rata, ubijeno je još oko 60000 ljudi

temporary image hosting

screen capture

free upload

screencast

Novi Kijev

image hosting

Spomenik ujedinjenim narodima SSSR


upload image online

Pešaki most i peščana plaža na Dnjepru

img hosting

photo uploading websites

Stadion Valerij Lobanovski

free photo hosting

adult image host


imgurl

screenshot

upload an image

how to screenshot on windows 7

Kuća Himera

take a screenshot

Sofiski trg i Crkve Sv. Sofije i Sv. Mihajla

post img

image sharing

image hosting site over 5mb
See less See more
62
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 4 Posts
Jesi to isao kao ekspert nvo sektora da pomognes demostrante
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top